Sida 625

sida 625-01
625 SVT Text s ndag 26 sep 2021 SVT2 kl 08.25-10.00 1(2) Forum: Centerpartiets stämma 08:25: Centerpartiets stämma i Sigtuna. DIREKT?. Stämmans avslutande dag. Kommitté 4: Vård och omsorg. Välfärd och sociala frågor. Programledare: Fredrik Skillemar. Bisittare: Emelie Löthgren. pr-konsult. 10:30: Centerpartiets stämma i Sigtuna. DIREKT?. Kommitté 9: Civilrätt, lag och ordning, migration, integration. Programledare: Fredrik Skillemar. Bisittare: Emelie Löthgren. pr-konsult. 13:00: Centerstämman - summering och intervjuer. DIREKT. Programledare: Fredrik Skillemar. Inrikespolitisk kommentator: Elisabeth Marmorstein.? Index 600 TV-guide 650 Innehåll 700
sida 625-02
625 SVT Text s ndag 26 sep 2021 SVT2 kl 08.25-10.00 2(2) Forum: Centerpartiets stämma (Fortsätter i K) HD. Textat sidan 199 Index 600 TV-guide 650 Innehåll 700