Sida 626

sida 626-01
626 SVT Text måndag 17 jun 2024 SVT2 kl 09.00-16.00 1(2) SVT Forum 09:00: Framtidens arbeten och hållbar välfärd.Kompetensförsörjning är avgörande för Sveriges välfärd och pågående gröna omställning. Att fler ska kunna och vilja arbeta i viktiga yrken beskrivs som den största utmaningen arbetsmarknaden står inför. Inledning av forskare följs av panelsamtal. Arrangör: Forte Talks. Från 15/5. * 10:00: Mer stöd till Ukraina och arbetslöshetsförsäkringen. DIREKT.Riksdagen debatterar utskottens förslag inför tisdagens votering. * 14:00: Har nöden ingen lag?I vintras föreslog en statlig utredning omfattande förändringar av Index 600 TV-guide 650 Innehåll 700
Sida 626 Sida 600 Sida 650 Sida 700
sida 626-02
626 SVT Text måndag 17 jun 2024 SVT2 kl 09.00-16.00 2(2) SVT Forum Sveriges grundlag i syfte att stärka regeringens möjligheter att lagstifta i nödlägen. Borde regeringen ha makten att utlysa undantagstillstånd? Arrangör: tankesmedjan Timbro. Från 29/4. * 15:00: Staten och kapitalet - är ett samarbete nödvändigt?Samhället står inför stora investeringar. Klarar staten av att bära alla kostnader själv eller behövs mer privat kapital? En ny rapport om statens investeringsbehov och hur kostnaderna ser ut framöver presenteras. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 11/6. Textat sidan 199 Index 600 TV-guide 650 Innehåll 700
Sida 626 Sida 199 Sida 600 Sida 650 Sida 700