Kolla vädret idag – sök på din ort

Väder i t.ex. Malmö, Umeå eller Paris – timme för timme och tiodagarsprognoser.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Snabb snösmältning

Uppdaterad
Publicerad

April inleddes med torrt och kallt väder, men knappt två veckor in i månaden tog mildluften över. Snön smälte fort, vårfloden tog fart och den meteorologiska våren ilade med raska steg norrut.

Ett tag verkade det som om någon inte hade upplyst vädret om att mars hade övergått i april. För början av månaden blev en förlängning av mars, med kallt och övervägande torrt väder. Den 12 kom ett regn in från sydväst, och det regnet blev början till slutet för kalluften. Det blir allmänt mildare under resten av månaden, även om de avslutande dygnen blev lite kyliga.

Sammantaget blev medeltemperaturen nära det normala i hela landet i april. Som mest avviker medeltemperaturen bara drygt en grad från det normala. I absoluta tal hade Tarfala i norra Lapplandsfjällen kallast i april med en månadsmedeltemperatur på 6,6 minusgrader medan skånska Lund hade varmast i landet med 6,3 grader.

Tema månadskrönikor
Till vänster månadens medeltemperatur jämfört med referensperioden 1961-1990 (och de stationer som fick störst/minst över/underskott). Till höger månadens högsta och lägsta temperatur. Foto: SVT

Kring mitten av månaden ryckte våren snabb norrut. Vid månadsskiftet april–maj har den meteorologiska våren nått allt utom delar av fjällkedjan, helt enligt tidtabellen. Årets vår var därmed till en början väldigt tidig (redan den 22 februari lokalt i mellersta Norrland), sedan när den stod i stort sett stilla under marskylan, för att till slut bli tidig igen när mildluften tog över i mitten av april.

Nederbörden har fördelats väldigt ojämnt över landet under april. Framförallt södra och västra Norrland samt södra Götaland fick mindre nederbörd än normalt. På många håll i främst södra Norrland föll det inte ens hälften av normal nederbördsmängd under månaden. Allra minst i millimeter räknat fick Hedeviken i Härjedalen med 2 mm. Däremot fick framförallt Norrbotten mer nederbörd än normalt i april, och det blev både som regn och snö. Mest i millimeter räknat fick dock Borås i Västergötland med 91 mm, vilket är 165 % av deras normala aprilmängd.

Till vänster månadens nederbördsmängder i procent jämfört med referensperioden 1961-1990. Till höger månadens högsta och lägsta nederbördsmängd, både i procent och millimeter räknat. Foto: SVT

Solen har lyst mer än brukligt i april, dock inte rekordartat mycket. I stora delar av landet sken solen 200–250 timmar i april.

Marskylan bestod, främst nattetid

April inleddes såsom i stort sett hela mars varit, med kalla nätter och lite trevande vårvärme dagtid. Nätterna var av och till riktigt kalla. Månadens lägsta temperatur blev 27,3 minusgrader i Gielas i södra Lapplandsfjällen den 8. För övriga landsdelar blev det som kallast i Götaland 14,3 minusgrader i Horn i sydligaste Östergötland annandag påsk den 1, i Svealand 20,0 minusgrader i Storbo i norra Dalarna den 5 och i södra Norrland 21,8 minusgrader i Hoting i norra Ångermanland den 8.

Marskylan hängde kvar i början av april. Mycket sol och strålande vackra vårvinterdagar blev det, som här i Göteborg annandag påsk den 1 april. Foto: SVT Västnytt

Flera platser upplevde i början av månaden sina kallaste aprilnätter på mycket länge. Exempelvis är Horns notering den 1 lägst apriltemperatur i hela Götaland sedan 1985. Småländska Målilla hade samma natt 13,7 minusgrader, vilket är nytt aprilrekord för deras del sedan mätningarna inleddes där 1946. Den 3 blev det 8,7 minusgrader i gotländska Visby, deras kallaste aprilnatt sedan 1966.

Vintersäsongen var på intet sätt slut i norr. Snötäcket växte till och med på sig på sina håll under den kalla aprilinledningen. Bland annat i samband med ett snöfall som gav uppåt 10 cm nysnö över mellersta Norrland den 6.

Månadens och säsongens största officiella snödjup blev 176 cm i Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen den 4. För övriga landsdelar var det djupaste snötäcket under månaden i södra Norrland 84 cm i Hattsjöbäcken i norra Ångermanland den 8 och den 9, i Svealand 68 cm i Ulvsjö i norra Dalarna så sent som den 14 och i Götaland 29 cm i Södra Vi i östra Småland den 1.

Regn från sydväst bröt kylan

Åska hör minst sagt sommarsäsongen till, och årets första egentliga åsktillfälle inträffade den 7 när knallar hördes i sydostligaste Småland.

Det mest välkända vårtecknet? Tussilagon syntes i Gävle-trakten den 5 april. Foto: Jan-Peter Eriksson, SVT

Den 12–13 tog sig ett regn in från sydväst, ett regn som delvis övergick i blötsnö på väg upp åt nordost över landet. De största mängderna föll den 12 då många platser i främst inre Svealand och nordöstra Götaland fick drygt 20 mm på ett dygn. Officiellt föll mest i Örebro i Närke med 29 mm, följt av Eklången i Södermanland med 28 mm. Störst snödjupsökning på ett dygn, uppmätt på morgonen den 13, fick Letafors i norra Värmland med 19 cm.

Det mest välkända vårtecknet? Hundratals tranor anlände den 8 april till naturreservatet Pulken utanför Yngsjö i Skåne. Foto: Patrik Cegrini, SVT

Regnet blev början på en omläggning av väderläget. De följande dagarna etablerade sig mildluften i landet, inte bara i söder utan även i norr.

Mildluft gav moln, blåst och mer regn

Mildluft i april kan ibland ge strålande solsken och 20-gradig värme, men mildluft i april innebär allt som oftast istället moln, regn och blåst. När mildluften först tog över i april följde ostadigt, blåsigt och molnigt väder, vilket givetvis höll nere dagstemperaturen. Klagomål likt ”Var är värmen som skulle komma?” lät inte dröja på sig. Dagstemperaturen blev trots den mildare luften inte så mycket högre än när det var kalluft och sol, inte till en början i alla fall.

Det mest välkända vårtecknet? Homo sapiens njöt till fullo av den första riktigt varma vårdagen i Växjö den 14 april. Foto: SVT Smålandsnytt

Några tillfällen med stormstyrka i fjällen förekom i april. Högst vindstyrka uppmättes i Blåhammaren i Jämtlandsfjällen på kvällen den 14 med 29 m/s, och samtidigt noterade då Sylarna i södra Jämtlandsfjällen 26 m/s. Även på kvällen den 17 noterades storm 25 m/s i Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen och två dygn senare åter 25 m/s, då i Stora Sjöfallet i mellersta Lapplandsfjällen.

Vinden kan även vara mycket byig på vårkanten och det har också märkts av bland observationerna. Här samtliga officiella byvindar på 21 m/s eller mer i april:

Eskilstuna i Södermanland 24 m/s den 17,

Kilsbergen-Suttarboda i Närke 21 m/s den 17,

Visingsö i Vättern 22 m/s den 18,

Kerstinbo i nordvästra Uppland 22 m/s den 18,

Horn 22 m/s den 18,

Kilsbergen-Suttarboda 22 m/s den 18,

Torup i inre Halland 21 m/s den 18,

Trollhättan-Vänersborgs flygplats i Västergötland 23 m/s den 23

och Visingsö 21 m/s den 23.

Nästa mer omfattande regn under april drog upp över landet den 17–18. Det föll regn i främst Svealand och östra Norrland, med omkring 15 mm som mest Norrbotten och Lappland, där det även blev blötsnö. Officiellt fick Sadjem i norra Lappland mest med 20 mm det dygnet vilket resulterade i ett 12 cm djupare snötäcke än dygnet innan.

Första och enda 20-gradersdagen

Det blev en tydlig förskjutning av temperaturspannet när mildluften drog in i mitten av april. Speciellt nätterna blev inte alls lika kalla längre. Från den 15 och framåt har det mestadels varit 5–10 minusgrader som lägst i landet mot tidigare 15­­–25 minusgrader. Även dagtid märktes det att vädret slagit om till milt. Månadens högsta temperatur höjdes flera gånger under månaden:

14,3 grader i Torup den 14,

19,3 grader i skånska Lund den 15

och 21,1 grader i Oskarshamn vid Smålandskusten den 18.

Den 18 blev månadens enda 20-gradersdag. Utöver mätningen i Oskarshamn nådde även den i skånska Kristianstad 20-gradersstreket den dagen. Flera dagar på raken nådde dessutom medeltemperaturen sommar enligt definitionen, men aldrig så många dygn på raken som krävs för att den meteorologiska sommar ska anses ha anlänt.

I Svealand blev månadens högsta temperatur 16,1 grader i Falun-Lugnet i Dalarna den 25, i södra Norrland 15,5 grader i Hudiksvall i Hälsingland den 24 och i norra Norrland 14,4 grader i Älvsbyn i södra Norrbotten den 16.

Snabb snösmältning gav översvämningar

Den snö som försvann i början av april gjorde det till stor del genom att snön övergick direkt i vattenånga utan att först smälta och bli vatten. När väl värmen kom tog snösmältningen dock rejäl fart. Den 17 var det officiellt barmark i hela Götaland och snögränsen kröp dag för dag allt längre norrut. Det blev en helt förväntad avsmältningstakt för att vara i slutet av april. Nätter med plusgrader bidrog till den snabba avsmältningen, för med minusgrader nattetid bromsas snösmältningen effektivt upp varje natt. Den 27 var det officiellt snöfritt i hela Svealand också, även om snön kortvarigt la sig igen i norra Dalarna den 29.

Vatten i massor i Fyrisån genom Uppsala den 19 april. Foto: SVT ABC

Flödena i många vattendrag i östra Sverige, från norra Småland i söder till södra Hälsingland i norr, nådde raskt upp till höga flödesnivåer. Kortvarigt fanns även en varning för mycket höga flöden i Norralaån i Hälsingland den 19–20. Det blev omfattande översvämningar i främst Uppland och Gästrikland, och det berodde till stor del på den tjäle som ännu låg kvar en bit ner i marken. Vatten samlades i de lägsta partierna i terrängen, så det var stora arealer som stod under vatten. De flesta flödena nådde kulmen den 20, men i Vendelån och Vattholmån i Uppland fortsatte nivåerna att stiga månaden ut. Så länge nivåerna stiger finns varningen kvar, men när kulmen nås tas varning bort. Det betyder dock inte att flödesnivåerna åter är normala, utan bara att kulmen är nådd.

Gångtunneln under järnvägsspåren i Skutskär fylldes helt med vatten när vårflödena slog till mot den Norduppländska orten den 19 april. Foto: Jan-Peter Eriksson, SVT

Kylig och ostadig valborg

Under de avslutande dygnen av månaden blev det lite kallare igen, och även lite ostadigare med flera splittrade regn- och blötsnöväder som passerade revy över landet från väster till öster. Därmed blev de sista aprildygnen både nederbörds- och temperaturmässigt närapå helt normala.

Blötsnön föll tungt över Sälen på morgonen den 29 april. Var det säsongens sista snöfall i Dalafjällen tro? Foto: Patrik Qvicker, SVT

Som så många gånger förr bjöd valborgsmässoaftonen på kyligt och ostadigt väder. Det var efter ett regn- och blötsnöväder som dagen innan nått in från sydväst och som var på väg bort österut från landet. I kölvattnet var det dessutom blåsigt i främst södra halvan av landet, så när det klarnade upp alltmer och temperaturen sjönk under kvällen värmde lågorna från brasorna gott. Högst temperatur i landet den 30 blev föga imponerande 14,2 grader i värmländska Arvika.

Fakta

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Tema månadskrönikor

Mer i ämnet