Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Värmen kom till slut

Uppdaterad
Publicerad

Efter en till stora delar blöt och sval sommar bjöd stora delar av augusti på soligt, varmt och torrt väder. Säkerligen efterlängtat av många, och som en vinstlott för alla med sen sommarsemester.

Sällan har så många klagat så mycket på det svenska sommarvädret såsom inledningsvis denna sommar. Klagomålen hängde i ett par dagar in i augusti också, men sedan kom den efterlängtade solen och värmen. Sensommarvärmen gladde, semesterlediga jublade ”äntligen!” och badstränderna, som varit mer eller mindre folktomma i flera veckor, fylldes åter av badsugna.

Det händer inte så ofta att svalt och ostadigt juliväder följs av torka och värme i augusti. För att hitta en snarlik fördelning av värmen under sommaren behöver vi dock bara backa till 2004. Nederbördsmässigt stämmer däremot 2004 illa med årets sommar, för då föll mycket regn även i augusti.

Ser man bara till augusti så var fjolårets augusti ungefär lika varm, men däremot var det länge sedan augusti var så torr i så stora delar av landet som i år. För det måste vi blicka 13 år tillbaka i tiden till 2002, då augusti var torr eller mycket torr i större delen av landet.

Varmt, torrt och soligt

Månaden blev varmare än normalt i hela landet, där avvikelsen över det normala till slut landade på 1–3 grader i större delen av landet. Störst avvikelse återfinns i fjällkedjan, i norra Norrland och i sydvästra Götaland. I absoluta tal hade Tarfala i norra Lapplandsfjällen kallast i augusti med en medeltemperatur på 8,3 grader medan Karlskrona-Söderstjerna i Blekinge hade varmast med 18,8 grader. Bara som jämförelse kan nämnas att det vid Ölands norra udde med 17,5 grader var som varmast i landet i juli.

Till vänster månadens medeltemperatur jämfört med referensperioden 1961-1990 (och de stationer som fick störst/minst över/underskott). Till höger månadens högsta och lägsta temperatur. Foto: SVT

Det blev en mycket torr augusti i stora delar av landet, främst i öster. Torrast var det i Östersjölandskapen där det på sina håll inte ens föll 10 mm på hela månaden. Allra minst fick Vänge på inre Gotland med endast 1,5 mm, vilket motsvarar 3 % av deras normala augustimängd. Ingen plats ”nollade” dock nederbörden under månaden, och inga nya torr-rekord sattes för observationsstationer med minst hundraåriga mätserier. Tre rätt omfattande regn på slutet av månaden gjorde att det föll mer regn än brukligt på några håll i landet. Vid norra Västkusten och en bit inåt land där, i delar av Jämtland och Härjedalen samt ytterst lokalt i Tornedalen föll mer regn än normalt i augusti. Mest räknat i millimeter fick Kärna vid södra Bohuskusten med 115 mm medan Ytterberg utanför Sveg i Härjedalen med 148 % (100 mm) fick mest om man procentuellt jämför med respektive stations normalmängd i augusti.

Till vänster månadens nederbördsmängder i procent jämfört med referensperioden 1961-1990. Till höger månadens högsta och lägsta nederbördsmängd, både i procent och millimeter räknat. Foto: SVT

Solen har lyst mer än brukligt i augusti i hela landet. Lokalt till och med så pass mycket att det sattes två nya rekord:

Stockholm 340 timmar (mot tidigare 327 timmar från 2013), startår 1908.

Borlänge 320 timmar (mot tidigare 304 timmar från 2002), startår 1987.

Dessutom noterade fyra platser med mycket korta mätserier (startår 2006 eller senare) nya rekord. Det gäller bland annat Svenska högarna på norra Östersjön. Med sina 356 timmar fick de flesta soltimmar i augusti av de knappa 20-talet stationer som mäter solskenstid i landet.

Lite julilik inledning när värmen kom smygande

Det svala och ostadiga vädret som präglat större delen av juli fortsatte ett par dagar in i augusti. Bland annat passerade ett band med regn- och åskskurar österut över landet den 4–5. På kvällen den 4 blev nästan 2 000 skånska abonnenter strömlösa efter blixtnedslag.

Samtidigt kom värmen sakta smygandes. Den 3 noterades den första högsommarvarma dagen sedan den 22 juli. Totalt sett blev det 23 högsommarvarma dagar under månaden. Månadens (men kanske inte årets) sista 25-gradersdag inträffade den 27.

Resterna av julis höga flödesnivåer i främst Lappland hängde kvar en bit in i augusti, men en efter en kunde varningarna plockas bort. De flesta varningarna var passé redan den 3, men varning för höga flödesnivåer hängde kvar till den 7 för Lilla Luleälven, och till den 9 för i Skellefteälven.

Den 8 registrerades 4 246 blixtar i landet. Det gör att den dagen är sommarens och mycket troligt även årets mest åskrika dag. Det ska mycket till om det blir fler blixtregistreringar än så någon dag framöver nu när vi kommit in i september. Sommaren som helhet har därmed varit åskfattig. I juni och juli till stor del beroende på för svalt väder, medan det i augusti mestadels varit för torrt för att omfattande åska ska bildas.

Soligt, varmt och torrt

I mitten av månaden var det många nästan helt klara dagar i landet. Nattetid bilades lokalt dimma, men den försvann snabbt när solen fick tag på den. Högsommarvärmen gladde dagtid, inte minst för alla sommarlediga. Luften var till en början ganska torr också, vilket gjorde att temperaturen snabbt sjönk så fort solen gått ner. Månadens lägsta temperatur i de olika landsdelarna inträffade i samband med det torra och övervägande klara vädret i månadens mitt:

I norra Norrland 1,4 minusgrader i tornedalska Pajala i Norrbotten den 16,

i södra Norrland 2,2 minusgrader i Ljusnedal i Härjedalen den 13,

i Svealand 0,6 grader i Särna i norra Dalarna den 13

och i Götaland 2,0 grader på Jönköpings flygplats i Småland den 14.

I det torra vädret var brandfaran i skog och mark stor eller mycket stor i främst sydöstra Sverige under en längre tid. Värst var torkan vid Blekinge- och Smålandskusten samt på Öland och Gotland, med extremt stor brandfara som följd. Månadens avslutande regn dämpade givetvis brandfaran en del, men ännu har det inte kommit så mycket regn att faran är över längs hela ostkusten.

En stor positiv följdeffekt av det torra och soliga vädret i augusti var en riklig spannmålsskörd i främst södra halvan av landet. Gott om äpplen och lingon hamnar också på plussidan när augustivädret summeras.

Värmebölja i 12 dagar

Den 15–23 var det övervägande klart väder i landet, dessutom föll nästan inget regn alls under en hel vecka den 16–22.

I den göteborgska värmen den 10 augusti passade ett dopp i ”Pöl Harbour” bra. Foto: SVT Väst

I Göteborg blev det exempelvis en hela 12 dagar lång värmebölja, för den 13–24 var det nämligen minst 25,0 grader där varje dag. Toppnotering inträffade den 15 med närmare 30 grader. Här samtliga landsdelars högsta temperatur i augusti:

I Götaland 29,1 grader i Kosta i södra Småland den 7 och i Göteborg den 15,

i Svealand 27,2 grader i Stockholm den 7,

i södra Norrland 26,5 grader i Junsele i norra Ångermanland den 20

och i norra Norrland 28,9 grader i Älvsbyn i södra Norrbotten den 21.

Sommarens till en början regniga och inte alltför varma väder, följt av torka, sol och värme i augusti gjorde att årets spannmålsskörd blev rekordartad på många håll i södra Sverige. Här ses dignande fält i småländska Grimslöv den 19 augusti. Foto: Astrid Eiderbrant, SVT Småland

Värmen kulminerade först i södra Sverige och lite senare i norr. På flera platser i norra Norrland inträffade årets varmaste den 20 eller 21, och att det sker så sent i augusti så pass långt norrut i landet är extremt ovanligt. Här några exempel på platser som tangerade eller slog nya rekord gällande sent datum för årshögstatemperatur:

Pajala 26,3 grader den 20 (där det tidigare rekorddatumet var 9 augusti 2009).

Karesuando vid den finska gränsen i norra Lappland 24,9 grader den 20 (tangerat rekorddatum med 1928).

Piteå i södra Norrbotten 28,2 grader den 21 (tangerat rekorddatum med 1928).

Såväl tidig som sen start på hösten

Datumet 1 augusti har satts som första möjliga startdatum för hösten. Enligt definitionen är det meteorologisk höst när dygnsmedeltemperatur är under 10 grader fem dygn på raken. Eftersom inte alla officiella mätplatser i landet fick meteorologisk sommar i år (fem dygn på raken med medeltemperatur över 10 grader) gick Tarfala och Stekenjokk i Lapplandsfjällen direkt från vår till höst den 1. Sedan dess stod höstens ankomst still ända fram till månadens avslutande dagar, då hösten med start den 27–31 anlände till delar av fjällkedjan. Hösten är vid månadsskiftet augusti–september därmed sen i delar av Lappland, i norra Norrbotten samt vidare söderut i stora delar av fjällkedjan och fjällnära områden. Exempelvis burkar hösten anlända till Kiruna redan den 16.

Sommaren anlände också väldigt sent till vissa fjällstationer. Exempelvis fick Hemavan-Giertevarto i Lapplandsfjällen samt Blåhammaren och Sylarna i Jämtlandsfjällen sommar så sent som den 14.

Sommaren anlände sent (först en dryga vecka in i augusti) till delar av fjällkedjan. Här en vy från Ljungdalen i Härjedalen den 13 augusti. Foto: Jack Jonasson, SVT Jämtland

Inga stormvindar har noterats i fjällen eller till havs i augusti, och det är ju precis som brukligt det. Det första stormtillfället på hösten brukar nämligen väldigt sällan inträffa redan i augusti. Inga mycket hårda vindbyar i inlandet har heller noterats. Månadens högsta byvind oavsett station är stormbyar på 32 m/s i Tarfala på förmiddagen den 13.

Tre omfattande regn blev slutet för värmen och solen

I slutet av värmeböljan blev luften allt fuktigare, vilket är en helt normal utveckling. Två rätt omfattande regn drog till slut in från sydväst och upp över landet. Den varmaste luften hade därmed gjort sitt, men trots svalare väder bjöd även de avslutande augustidygnen på varmare väder än normalt.

Det började med lite förlöpare i form av regn- och åskskurar i sydvästra Sverige redan den 24, som blev månadens näst mest åskrika dygn för övrigt med 1 856 registrerade blixtar. Lokalt föll över 30 mm dygnet den 24:

31 mm i Uddevalla i inre Västergötland.

Det första mer omfattande regnet drog sedan norrut den 25–26 norrut, men gav inte 30 mm någonstans. Nästa regn däremot blev desto kraftigare. Den 27 blev utan tvekan månadens regnigaste dag sett till hela landet. Officiellt föll 30 mm eller mer på ett dygn på följande platser den 27 (uppmätt från klockan 8 den 27 till klockan 8 den 28):

48 mm i Ytterberg (månadens största dygnsnederbördsmängd),

42 mm i Finnbacka i nordöstra Dalarna,

40 mm i Kärna vid Bohuskusten,

40 mm i Olden i norra Jämtland,

36 mm i Håkafot i nordligaste Jämtland,

34 mm i Marbäck i inre Halland,

34 mm i Kittelfjäll i sydligaste Lapplandsfjällen,

33 mm i Åsarna i södra Jämtland,

32 mm i Borlänge i sydöstra Dalarna,

32 mm i Avasjö-Borgafjäll i sydigaste Lapplandsfjällen,

31 mm i Uddevalla,

31 mm i Orsa i mellersta Dalarna

och 30 mm i Sveg

samt dygnet därpå den 28:

44 mm i Haparanda vid finska gränsen i Norrbotten.

Lokala översvämningar följde efter regnet den 27, bland annat i Göteborg. Nästa regnväder drog in från sydväst den 31, och i sydkanten ångade kraftiga regn- och åskskurar österut under natten till den 1 september. Eftersom augustinederbörden räknas ända fram till klockan 8 den 1 september hann det därmed ramla in ett gäng 30 mm-observationer det sista augustidygnet den 31:

47 mm i Markaryd i sydligaste Småland,

40 mm i Rångedala i södra Västergötland,

39 mm i Tidaholm i östra Västergötland,

34 mm i Ulricehamn i sydöstra Västergötland

och 30 mm i Malmslätt strax väster om Linköping i Östergötland.

Häftiga åskskurar passerade över bland annat skånska Helsingborg på natten till den 1 september. Foto: Helene Bengtsson

Utöver ovannämnda 30 mm-noteringar har 30 mm noterats vid ett tillfälle till (i samband med passerande skurar på kvällen och natten):

31 mm i Kvikkjokk-Årrenjarka i mellersta Lapplandsfjällen den 10.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.