Kolla vädret idag – sök på din ort

Väder i t.ex. Malmö, Umeå eller Paris – timme för timme och tiodagarsprognoser.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Sommaren–hösten 1–1

Uppdaterad
Publicerad

En händelserik augusti avslutade denna vädersommar. Häftiga hagel- och åskoväder, hårda kyliga vindar, kraftigt regn och osedvanlig sensommarvärme – där har ni lite av allt som hänt under månaden.

Många trodde nog sommaren gjorde abrupt slut med oss alla redan den 8 när friska byiga vindar svepte in över Västkusten. 30-gradig värme kändes långt borta när maxtemperaturen under flera dagar var ytterst blygsamma, och nätterna kalla. Men det skulle bli ändring på det, för ovanligt varm luft i slutet av månaden gjorde att sommaren fick ett sista ord med i laget i söder, så därav mitt val av rubrik för denna månadskrönika. Sammantaget blev det en händelserik och skiftande månad i gränslandet mellan sommar, sensommar och höst.

Blött i så gott som hela landet

Varma och kalla dygn varvades om vartannat under månaden. I söder var det framför allt dygnen den 9–12 som var kalla, medan främst den 25–27 var klart varmare än normalt. För norra Sverige var dygnen den 9–14 kalla och den 20–21 de varmaste jämfört det normala. Totalt sett blev det en normal temperaturmånad där avvikelsen höll sig på ungefär en grad som mest (från 1,4 grader över det normala till 0,7 grader under). I absoluta tal hade Tarfala i norra Lapplandsfjällen kallast i landet i augusti med en medeltemperatur på 5,9 grader, medan skånska Lund och Falsterbo hade varmast med 17,3 grader. Eftersom många av de senaste årens augustimånader varit varmare än normalt måste man i stora delar av landet backa till 2008 för att hitta en kallare augusti än denna, och i söder delvis ytterligare år tillbaka.

Tema månadskrönikor
Till vänster månadens medeltemperatur jämfört med referensperioden 1961–1990 (och de stationer som fick störst/minst över/underskott). Till höger månadens högsta och lägsta temperatur. Foto: SVT

Ett par omfattande och kraftiga regn som berört olika delar av landet, och därtill delvis ostadigt väder med lokala och kraftiga skurar, gör att augusti sammanlagt blev en blötare månad än vanligt i större delen av landet. Givetvis finns undantag, så bland annat delar av Södermanland, Östergötland och Skåne hade torrare än normalt. Landskrona vid den skånska västkusten fick minst regn i hela landet med 25 mm (vilket är 42 % av deras normala månadsmängd). Mer än dubbla normalmängden föll däremot i nordöstra Lappland och norra Norrbotten. Allra mest fick Pajala i norra Norrbotten med 181 mm. Det är betydligt mer än deras normala månadsmängd på 63 mm och ett nytt augustirekord sedan startåret 1940. Tidigare var augustirekordet där 166 mm från 1992.

Till vänster månadens nederbördsmängder i procent jämfört med referensperioden 1961–1990. Till höger månadens högsta och lägsta nederbördsmängd, både i procent och millimeter räknat. Foto: SVT

Augustisolen valde ett något tillbakadraget förhållningssätt. Mestadels blev det därför lite färre solskenstimmar än normalt, främst Gotland undantaget. Inga större avvikelser från normalvärdena är det dock inte. Bland de fåtal solskensmätningar som finns noterades mest i Hoburg på sydligaste Gotland med 284 timmar (som också var den station som avvek mest mot sitt normalvärde), medan Tarfala bara fick ihop 115 timmar i augusti.

Ostadigt sommarväder inledde

Vädret under augustis inledande vecka var somrigt och ostadigt. Flera lokala och kraftiga hagel- och åskoväder slog till. Exempelvis fick Avesta i sydligaste Dalarna 52 mm den 2. Samma dag fick Norsjö i nordvästra Västerbotten 29 mm på bara en halvtimme på eftermiddagen. Den 5 gav kraftiga åskskurar också hela 63 mm i Ytterhogdal i nordvästligaste Hälsingland. Det blev månadens största dygnsnederbörd i landet och bara 2 mm mindre än vad Ytterhogdal vanligen får under hela augusti.

En kraftig hagelskur slog till mot Hissjö utanför Umeå i Västerbotten den 2 augusti. Foto: Leif Henningsson

Det mesta av åskan förekom i början av månaden. Det kommer knappast som en överraskning, eftersom vädret normalt sätt skiljer ganska mycket mellan början och slutet av månaden. Höstens ankomst i nordväst är snarare regel än undantag en bit in i augusti, samtidigt som sommarvädret pågår för fullt i söder långt in i månaden. Månadens åskrikaste dygn inträffade den 2 med drygt 5 200 registrerade blixtar i landet, där det mesta av åska berörde östra Norrland. Även den 1 (och då mest i södra Norrland), den 3 (Norrbotten) och den 6 (mellersta Norrlandskusten) var det 1 000 registrerade blixtar eller mer i landet.

Tidig höstkyla

Den 7–8 svepte ett regn österut över landet och därefter följde betydligt kallare luft. Känslan blev ”hoppla, nu blev det höst” för många, för det blåste dessutom bra på många håll i främst söder. Friska, byiga vindar och omkring 15 grader känns sannerligen som höst efter veckor med sommarvärme.

Knappast optimalt väder för en simskola vid Mörudden i Hammarö utanför Karlstad i Värmland den 8 augusti när en kylande byig vind svepte in med full kraft. Foto: SVT Nyheter Värmland

Den meteorologiska hösten (fem dygn på raken med medeltemperatur under 10 grader varje dygn) anlände till vissa platser i fjällkedjan redan den 1, vilket per definition är första möjliga höstdatumet. Det gällde Blåhammaren och Sylarna i Jämtlandsfjällen samt ”köldhålet” Tarfala. I och med de kalla dygnen en dryg vecka in i augusti anlände sedan hösten även till resten av fjällkedjan samt Lappland. Efter den 10 har det dock i stort sett varit stopp för höstens vidare framfart ner över Norrland.

Den första köldnatten för månaden kom den 10 med 0,4 minusgrader i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen. Natten därpå blev det 2,7 minusgrader i Börtnan i södra Jämtland och lika kallt i Gielas i mellersta Lapplandsfjällen den 12. Sedan dröjde det till slutet av månaden innan det blev ännu kallare än så någon natt. Frånsett i norra Norrland stod sig många av lägstanoteringarna från dessa kyliga nätter månaden ut.

Den 12 sjönk temperaturen till 1,1 minusgrad i småländska Hagshult. Därmed den första frostnatten för Götalands del i augusti sedan slutet av augusti 2007. Då noterade flera platser köldgrader, som kallast 2,3 minusgrader i Horn i sydligaste Östergötland den 31. Men för att vara första halvan av augusti behöver man backa ytterligare tillbaka i statistikrullarna. För Hagshults del exempelvis mer än 30 år tillbaka till 2,0 minusgrader där den 14 augusti 1983.

Dagtid var temperaturen också blygsam med cirka 20 grader som högst i landet den 9–12. Lokalt noterades mycket låga maxtemperaturer, så låga att det var länge sedan det varit kallare än så under första halvan av augusti:

1,3 grader på Åreskutan i Jämtlandsfjällen den 11 är lägst i södra Norrland sedan 1983.

11,3 grader i Rångedala i södra Västergötland den 10 är lägst i Götaland sedan 1976.

”Tio för de stora och fem för de små”

Ett par dagar med rätt stabilt och odramatiskt sensommarväder följde. Det blev också lite varmare, men alla som suktade efter högsommarvärmens återkomst var fortsatt besvikna.

En långlivad regnkarusell tog sig in över landet från öster den 17. Regnet tog sig, efter ett flertal ärevarv över sydöstra delen av landet, bort norrut under försvagning. Regnet vräkte ner som mest när det nådde in över Gotland den 17. Visby flygplats fick då 47 mm, vilket sedan späddes på med ytterligare 20 mm dygnet därefter. Sammanlagt föll också 30–50 mm på flera andra platser i sydost den 17–18.

Ett nytt kraftigt regn drog den 21 rakt norrut över Östersjön, där Gotland och östra Svealand berördes, och senare även Västerbottenskusten. Regnet förstärktes alltmer när det den 22 berörde Norrbotten och östra Lappland. Flera platser fick över 40 mm, där Kangos i norra Norrbotten toppade regnlistorna det dygnet med 46 mm.

Sen sensommarvärme

Sommarhetta från sydvästra Europa tog sig norrut, och nådde till slut in över södra Sverige den 25, för att kulminera den 26. Det började alltså den 25 med toppnoteringen 30,0 grader i Gladhammar strax sydväst om Västervik i Småland. Det var första gången på exakt en månad som temperaturen nådde 30 grader i landet. Ännu varmare men skulle det bli dagen därpå. Det blev 30 grader i främst Östergötland, men lokalt även i Skåne, Småland och Närke. Toppnoteringen stod Norrköping för, och 32,7 grader är med sensommarögon sett extremt varmt.

Här månadens högsta temperatur i de olika landsdelarna:

I Götaland 32,7 grader i Norrköping den 26,

i Svealand 30,0 grader i Örebro i Närke den 26,

i södra Norrland 24,3 grader i Hudiksvall i Hälsingland den 2

och i norra Norrland 23,7 grader i Överkalix-Svartbyn i Norrbotten den 6.

Det är mycket ovanligt att årshögstanoteringen i landet kommer så pass sent som i slutet av augusti. Det har bara hänt en enda gång tidigare i svensk väderhistoria att årshögsta inträffat ännu senare än i år. Det var under den varma avslutningen av augusti 1964 då Kristianstad noterade 32,4 grader den 27.

I detta sammanhang bör kanske också nämnas att rekordet för sista datum med 30-gradig värme i landet också inträffade för 52 år sedan, den 28 augusti 1964. Det gör att de svenska temperaturrekorden för enskilda datum ser ut så här:

26 augusti: 32,7 grader i Norrköping 2016.

27 augusti: 32,4 grader i Kristianstad 1964.

28 augusti: 31,2 grader i Marielund strax innanför Karlskrona i Blekinge 1964.

Värmen blåste bort

Värmen tog abrupt slut och ersattes av mer ”normal” sensommarvärme dagen därpå. Lokalt var dagstemperaturen ungefär 10 grader lägre än dagen innan. Norrköping hade exempelvis 22,7 grader varmt klockan 15 den 27 mot 32,1 grad exakt ett dygn tidigare.

Under natten till den 27 blåste värmen bort all världens väg österut. Vinden ökade rejält och kulminerade redan på kvällen den 26 med stormvindar på 25 m/s i Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen. Det blev månadens enda stormtillfälle i fjällen eller till sjöss.

Byvinden över inlandet kulminerade under morgonen och förmiddagen den 27 med mycket hårda vindbyar:

24 m/s i Föllinge i inre Jämtland,

23 m/s i Hunge i södra Jämtland,

21 m/s i Hallhåxåsen i nordligaste Jämtland

och 21 m/s i Sveg i Härjedalen.

Månadens högsta byvind oavsett stationsplacering inträffade också på förmiddagen den 27 med stormbyar på 31 m/s i Blåhammaren. Trädfällning, blockerade vägar, störningar i tågtrafiken och tusentals abonnenter blev strömlösa i samband med ovädret. Mer av detta kan mycket väl väntas veckorna och månaderna framöver när höstvädret sätter in på allvar. Vissa höstar blir stormiga, andra helt befriade från stormtillfällen. Hur det blir med årets höst får vi helt sonika avvakta och se. 

Flera kraftiga regn

Det blev en blöt avslutning av månaden. Flera kraftiga regn gjorde att många insåg att sommaren var på väg att gå över i höst. Regn när det är varmt ger en helt annan känsla än regn när termometern visar 10–15 grader, eller kanske bara 5–10 grader.

Det var inte bara vinden som var kännbar när värmen blåste bort den 26–27. Det regnade också häftigt på många håll i främst Jämtland och södra Lappland den 26 och vidare österut över mellersta Norrland under natten till den 27. Toppnoteringen under nederbördsdygnet den 26 blev 44 mm i Avasjö-Borgafjäll i sydligaste Lapplandsfjällen.

Samtidigt som vinden bedarrade efter värmens bortblåsning laddade regn, skurar och åska upp i söder. Det brakade loss under natten mot den 28 och fortsatte även den 29. Månadens näst mest åskrika dygn inträffade just den 28 med nästan 2 600 registrerade blixtar. Den allra mesta åskan förekom då i det band med skurar som tidigt den 28 strök från södra Skåne via Blekinge till strax söder om Gotland. Blixtnedslag startade en brand utanför Vellinge och under flera timmar var det även stopp för tågtrafiken på Öresundsbron efter strömavbrott. Senare samma dag kom ett mer utbrett regn in över norra Västkusten, ett regn som sedan tog hela den 29 på sig att passera österut över norra Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Mest regn den 28 fick Alingsås i västra Götaland med 50 mm, medan 46 mm i Älvkarleby i norra Uppland blev den största regnmängden i landet den 29.

Mäktig molnhimmel över skånska Klågerup på morgonen den 28 augusti. Foto: Thorsten Haapala

Nattkylan slog också till mot norra Norrland i slutet av månaden. Nytt säsongslägsta med 4,5 minusgrader noterades i Latnivaara i norra Lappland såväl den 28 som den 29, men under den sista augustinatten blev det sedan ännu kallare där. Här månadens lägsta temperatur i olika delar av landet:

I norra Norrland 5,3 minusgrader i Latnivaara den 31,

i södra Norrland 2,7 minusgrader i Börtnan den 11,

i Svealand 0,4 minusgrader i Särna i norra Dalarna den 11

och i Götaland 1,1 minusgrad i Hagshult den 12.

Till slut en lista på månadens samtliga 14 officiella mätningar med 40 mm eller mer på ett dygn (där ju ett nederbördsdygn inleds kl. 8 på morgonen och där datumet som anges är det där de flesta av timmarna ingår):

43 mm i Lännäs i östra Närke den 1,

52 mm i Avesta den 2,

40 mm i Haparanda vid den finska gränsen i Norrbotten den 3,

63 mm i Ytterhogdal den 5,

47 mm på Visby flygplats den 17,

46 mm i Kangos den 22,

45 mm i Talljärv i Norrbotten den 22,

42 mm i Skröven i östra Lappland den 22,

41 mm i Tärendö i norra Norrbotten den 22,

44 mm i Avasjö-Borgafjäll den 26,

43 mm i Sorsele i södra Lappland den 26,

43 mm i Digernäset i Jämtlandsfjällen den 26,

50 mm i Alingsås den 28

och 46 mm i Älvkarleby den 29.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Tema månadskrönikor

Mer i ämnet