Till vänster månadens medeltemperatur jämfört med referensperioden 1961-1990 (och de stationer som fick störst/minst över/underskott). Till höger månadens högsta och lägsta temperatur. Foto: SVTVisa alla (2)
Visa alla (2)

Värme, torka och snöbrist

November blev en mycket mild, torr och snöfattig månad. Till stora delar även odramatisk, ända till slutet då det blev blåsigt med en mäktig höststorm som kulmen. Det slogs nya rekord för värme, torka, snöbrist och solsken i november.

Snöbristen från oktober höll i sig i början av november också. Det var egentligen först med början den 18 som snön smått trevande började lägga sig. Ingen snö alls har observerats i Götaland under november, och nu vid månadsskiftet är det inget uppmätt snötäcke ens i Svealand. Månadens största snödjup i landet blev 37 cm i Hemavan i mellersta Lapplandsfjällen den 29. I södra Norrland var snötäcket som djupast 20 cm i Ankarvattnet i norra Jämtlandsfjällen den 30, och i Svealand 15 cm i Idre i nordligaste Dalarna den 28.

Under stora delar av månaden var det sydvästvindar som härskade i landet. Vädersystemen drog norrut på Atlanten för att sedan vika österut över nordligaste Skandinavien. I mitten av månaden var det en period med milt i norr, medan det i söder vindsvagt och allmänt lite kallare, innan västvindar gav en blåsig avslutning med passerande regn- och snöväder.

Det blev en mycket mild november i hela landet. I söder blev det 1-5 grader över det normala, och i norr hela 4-8 grader över. Under en period i mitten av november låg dygnsmedeltemperaturen i söder delvis under det normala, varför överskottet i söder inte blev större. I norr var det däremot nästan uteslutande varmare än normalt alla novembers dagar vilket gav ett rejält temperaturöverskott. Vissa platser har aldrig tidigare uppmätt sådan värme i november. Bland mätserier som inleddes på 1800-talet gäller detta:
Kvikkjokk-Årrenjarka i norra Lapplandsfjällen -0,6 grader (tidigare -0,8 grader 1999) – startår 1889.
Bjuröklubb vid Västerbottenskusten 3,8 grader (tidigare 3,1 grader 2000) – startår 1879.
Umeå flygplats i Västerbotten 3,3 grader (tidigare 2,8 grader 2000) – startår 1860.
Holmön vid Västerbottenskusten 4,8 grader (tidigare 4,6 grader 1938) – startår 1879.
Östersund-Frösön i Jämtland 3,2 grader (tidigare 2,5 grader 1999) – startår 1860.

Holmöns notering är dessutom rekord för hela norra Norrland. Än varmare i absoluta tal var det givetvis längre söderut i landet. Nidingen vid norra Hallandskusten hade varmast i landet i november med 7,7 grader, medan Vittangi i norra Lappland hade kallast med 3,2 minusgrader.

Det blev en mycket torr november i större delen av landet. Det är i stort sett bara Lapplandsfjällen som fick mer nederbörd än normalt, och där både som regn och snö. Två mätplatser sticker ut extra mycket. Det är Katterjåkk och Abisko i nordligaste Lapplandsfjällen. Katterjåkk fick 184 mm och Abisko 113 mm, vilket är nya rekord för bägge. Det tidigare rekordet i Katterjåkk, med mätningar sedan 1969, löd 168 mm från 1999 och Abisko, med mätningar sedan 1913, hade tidigare ett novemberrekord på 69 mm från 1958.

I övriga landet var det som sagt en torr november, lokalt rekordtorr. Rekord slogs främst vid syd- och ostkusten i Götaland, bland långa mätserier dessa:
Gotska Sandön 8 mm (tidigare 9 mm 1902) – startår 1879.
Visby flygplats 9 mm (tangerat med 1865) – startår 1860.
Ölands norra udde med 4 mm (tidigare 5 mm från 1920) – startår 1879.
Lund 7 mm (tidigare 11 mm 1955) – startår 1859.

För Lunds del ska dock sägas att det även finns en mätserie med start redan 1748, och där är minsta nederbördsmängden i november 3 mm från 1855.

I större delen av landet bjöd november på ungefär lika mycket sol som vanligt. Med ett stort undantag, och det gäller Östersund. Där sken solen klart mer än normal. Det var så klart inte klart hela tiden, men väl tillräckligt klart för att det skulle bli nytt novemberrekord. Preliminärt fick Östersund 65 timmar sol i november jämfört med rekordet 61 timmar från 1986 och deras solskensmätningarna inleddes 1957.

Rekordvarm inledning
November började direkt med ett rekord. I Hudiksvall i Hälsingland blev det hela 16,0 grader varmt den 1 november. Det är nytt novemberrekord, inte bara för Hudiksvall utan för hela Norrland. Det tidigare Norrlands-rekordet löd 15,3 grader satt på samma plats den 12 november 1999. Hudiksvalls 16,0 grader är dessutom den högsta novembertemperaturen i landet sedan 1968 då skånska Ugerup noterade 18,4 grader, vilket också är svenskt rekord.

Delsbo i Hälsingland satte också nytt novemberrekord med sina 14,6 grader mot tidigare 14,0 grader 1931. Hudiksvall har mätt temperatur sedan 1934 och Delsbo sedan 1878.

Extrem snöbrist och tam kyla
Månadens första observerade snötäcke kom först den 8 med 1 cm i Katterjåkk. Snön blev dock ytterst kortvarig, för det var snöfritt igen i hela landet den 9-12. Sedan återkom ett lokalt snötäcke den 13-15 (som mest 15 cm i Katterjåkk den 15), innan månadens sista period utan observerat snötäcke inföll den 16-17. Snödjup mäts en gång per dygn, på morgonen.

Den 15-16 vräkte regnet ner i Katterjåkk. Sammanlagt kom 75 mm på två dygn, där 67 mm av dessa föll från kvällen den 15 till kvällen den 16. Eftersom nederbördsdygnet räknas från morgon till morgon kommer 67 mm inte i fråga gällande dygnsnederbördsrekord. Norra Norrlands dygnsnederbördsrekord lyder därför fortsatt 64 mm satt i just Katterjåkk den 7 november 1983.

Att det inte finns observerat snötäcke någonstans i landet så sent som den 17 är helt unikt sedan snödjupsmätningarna runtom i landet inleddes vintern 1904-1905. Närmast kommer novembermånaderna 1918, 1937 och 1953, som alla hade sparsamt med snö i början av november. Men november 2011 slår alla dessa med bred marginal gällande snöbristen. I och med att det inte bara var snöbrist utan även enormt milt kunde snö på konstgjord väg inte heller komma på tal. Elitsportare sökte med ljus och lykta för att få till träning med snö under skidorna.

Länge var månadens lägsta temperatur också väldigt blygsam. Det dröjde innan temperaturen sjönk under den tidigare säsongslägstanoteringen på 11,1 minusgrader från den 9 oktober. Det skedde först den 13 när Ljusnedal i Härjedalen fick 13,0 minusgrader, och därefter har säsongslägsta sänkts flera gånger. Först i Parkalompolo i norra Norrbotten till 16,8 minusgrader den 19, sedan i Naimakka i nordligaste Lappland till 21,1 minusgrader den 20 och till slut blev det 24,3 minusgrader i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen den 28. Månadens lägsta temperatur är ändå den högsta för att vara november sedan 1999 då det var 23,0 minusgrader som lägst i landet.

Blåsig avslutning
I mitten av månaden var det mest milda västvindar i norr. I söder däremot vindsvagt och lite kallare (jämfört med normalt i söder alltså), och till stor del en fråga om dimmolnens vara eller inte vara. Det skulle bli ändring på den saken under månadens sista vecka, som blev blåsig med flera vädersystem som snabbt visslade österut. Därmed blev det även en del nederbörd som gjorde att månaden som helhet inte blev fullt så extremt torr som den länge såg ut att bli.

I fjällen hade det redan smygstartat med två stormtillfällen tidigare i månaden, dels sent på kvällen den 13, dels på morgonen den 16. Bägge gångerna var det Stora sjöfallet i norra Lapplandsfjällen som med 26 m/s rapporterade storm.

Med början den 25 blev det däremot betydligt fler rapporter om kraftiga vindar. Först drog stormvindar in över främst södra och mellersta Lapplandsfjällen natten till den 26. I Hemavan-Gierevarto blåste det som mest 29 m/s under natten, och även öster om fjällen nådde byvinden stormstyrka med 25 m/s i Gunnarn i södra Lappland. Flera andra platser fick känning av mycket hårda vindbyar, och det var denna storm som norska meteorologer döpte till ”Berit”. Men ett dygn senare skulle det bli etter värre i Sverige då en snurra tog sig in betydligt sydligare och passerade österut den 27.

Storm på första advent
Den 27 november, på första advent, drog den kraftigaste höststormen på flera år förbi södra Sverige. Över hav nådde vinden stormstyrka vid flera platser under kvällstimmarna:
Hanö utanför Blekingekusten 30 m/s,
Väderöarna vid norra Bohuskusten 30 m/s,
Måseskär vid Bohuskusten 29 m/s,
Nidingen 28 m/s,
Vinga utanför Göteborg 26 m/s
och Utklippan på södra Östersjön 25 m/s.

När stormen drog bort österut under inledningen av den 28 nådde vinden storm även i öster:
Örskär vid Upplandskusten 26 m/s
och Svenska högarna på norra Östersjön 26 m/s.

Byvinden över land var mycket hård i stort sett i hela Götaland och allra sydligaste Svealand. Stormbyar rapporterades från många platser:
Rynge i sydligaste Skåne 33 m/s,
Halmstad flygplats 30 m/s,
Ängelholm-Barkåkra i nordvästra Skåne 30 m/s,
Ljungbyhed i nordvästra Skåne 30 m/s,
Torup i södra Halland 29 m/s,
Malmö 29 m/s,
Kristianstad-Everöd i nordöstra Skåne 28 m/s,
Eftra-Broen i Halland 27 m/s,
Hällum i inre Västergötland 27 m/s,
Åsbräcka-Torpabrpn i västra Västergötland 27 m/s,
Göteborg 27 m/s,
Säve utanför Göteborg 27 m/s,
Helsingborg 27 m/s,
Visingsö i Vättern 27 m/s,
Kalmar flygplats 26 m/s,
Hörby i inre Skåne 26 m/s,
Malmö-Sturup 26 m/s,
Roma på inre Gotland 25 m/s,
Kroppefjäll-Granan i södra Dalsland 25 m/s
och Målilla i östra Småland med 25 m/s.

Över land var alltså byvinden som kraftigast i Rynge med 32,7 m/s. Det är exakt på tiondelen vad som krävs för att kallas orkanbyar. Följderna av stormens framfart blev många, bland annat omkring 80 000 abonnenter strömlösa, tåg, flyg och färjor ställdes in eller försenades, Uddevallabron och Öresundsbron stängdes av för all trafik, träd föll eller knäcktes, plåttak slets loss, glasfasader rasade med mera. Till havs var vågorna som mest 11 m höga (från topp till dal) utanför Väderöarna. Havsvattennivåerna vid kusten från södra Halland och ner till Öresundsbron steg mycket. Vid Viken i nordvästra Skåne kulminerade havsvattenståndet på 163 cm över medelvatten. I Barsebäck något längre söderut vid den skånska västkusten blev det 143 cm över medelvatten, vilket är rekord för deras del sedan mätningarna inleddes 1937. Det gamla rekordet löd på 128 cm över medelvatten från januari 2007. Relativt lite skog föll och inga allvarligare skador eller olyckor inrapporterades i samband med stormen, som var väl förutsagd och allmänheten verkar också ha tagit varningarna på allvar. Det blev den kraftigaste höststormen på flera år, men nådde inte upp i samma kaliber som stormarna i januari 2005 (kallad Gudrun av många) och januari 2007 (kallad Per av många).

I ovädrets norrkant föll snön över främst södra Norrland under dagen. 10-15 cm föll på många platser och när stormen drog bort österut kunde snöfallet också leta sig söderut över främst östra Svealand.  Men snötäcket blev kortlivat och den 30 fanns inte längre något observerat snötäcke i Svealand, inte ens i norra Dalarna. Längre söderut var det bara regn som föll i samband med stormen, men inte mer än 20-25 mm som mest. Så vatten i form av vågor som slog in från hav var ett klart större problem än det som trillade ner uppifrån. På Sydsvenska höglandet föll även snö i bakkanten när stormen var på väg att dra bort österut. Men inte tillräckligt mycket och utbrett för att ge någon officiell snödjupsmätning morgonen den 28.

Polar low, åska och tromb
Lite i skymundan och i stormens kölvatten drog en ettrig liten virvel med snöbyar ner från Jämtlands- och södra Lapplandsfjällen mot mellersta Norrlandskusten den 28. Det var ett så kallat ”polar low” som smet över fjällkedjan. I Jämtland blåste det lokalt mycket hårda byvindar under morgontimmarna den 28 när snöbyar svepte ner från fjällen.

Även de sista dagarna av november bjöd på blåst. Inte alls som den 27, men väl storm 27 m/s i Blåhammaren i södra Jämtlandsfjällen den 29 och lokalt mycket hårda vindbyar i västra Götaland på morgonen den 30.

När ett regnväder drog åt nordost över Svealand och södra Norrland under morgontimmarna den 30 hördes åskmuller, bland annat kring Siljan i Dalarna och i Östersunds-trakten. Det är ovanligt att det åskar så här års, men med tanke på hur pass mild luft som strömmade upp med sydvästvindar kom det ändå inte som en blixt från klar himmel. Mer höjdes då ögonbrynen på förmiddagen samma dag när rapporter kom om en tromb i norra Hälsingland. Men med tanke på förekomsten av åska så är det inte alls omöjligt att det var en tromb, även om tromber till största del är en sensommarföreteelse. Trombers mäktiga kraft kan ge lokal förödelse där träd knäcks och fälls och hamnar huller om buller.

Med ett månadsskifte som snarare liknar månadsskiftet oktober-november än november-december tar vi nu klivet in i 2011 års sista månad. Kommer höstens trend hålla i sig så att vi även får en mycket mild december? Det får tiden utvisa, men de inledande dagarna av den nya månaden blir i alla fall milda i södra och östra Sverige.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.