Här sprider sig det nya corona­viruset

Siffrorna i denna artikel visar bara de fall som bekräftats, både när det gäller smittade och tillfrisknade. Olika länder kan ha olika rutiner för om och när de testar personer och sannolikt finns ett stort mörkertal inte bara för antalet smittade utan också för antalet tillfrisknade.

Här kan du följa utvecklingen i intensivvården


Läs metodavsnittet i botten av artikeln för att förstå alla siffror rätt.

Nuläget Sverige


Här ser du de konstaterade fall som Folkhälsomyndigheten redovisar i sin dagliga rapport – siffrorna uppdateras en gång om dagen ungefär kl 14:00. Eftersom de bara redovisar siffror en gång om dagen så kan den här siffran skilja sig från den vi visar i nästa avdelning som handlar om corona i hela världen - läs mer om detta i metodavsnittet i botten på artikeln.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation just nu ska bara personer som är i behov av vård eller redan är inlagda på sjukhus med coronavirussymptom testas. Detta påverkar siffrorna för antalet fall i Sverige markant. Följande siffror är alltså en underrapportering av faktiskt antal fall och visar endast de som har testats positivt – inte hur många som har coronaviruset.Utveckligen av dödsfall

Utvecklingen av dödsfall räknat från och med minst tio rapporterade dödsfall i respektive land, antal och andel. Siffror uppdateras en gång om dagen, när Johns Hopkins-universitetet släpper sin dagliga rapport.

Tryck i tidslinjen nedan för att hoppa i tiden

De respektive ländernas staplar visar uteckligen av nya dödsfall från dag till dag. Skalorna är individuella och går inte att jämföra.


Läget i världen

Följande siffror uppdateras en gång om dagen, när Johns Hopkins-universitetet släpper sin dagliga rapport.

Uppdaterat  

konstaterade fall


döda


friskförklarade
Källa och metod


Siffrorna i denna artikel visar bara de fall som bekräftats, både när det gäller smittade och tillfrisknade. Olika länder kan ha olika rutiner för om och när de testar personer och sannolikt finns ett stort mörkertal inte bara för antalet smittade utan också för antalet tillfrisknade.

Nuläget Sverige

  • Siffrorna i den här delen som fokuserar på Sverige uppdateras en gång om dagen när Folkhälsomyndigheten släpper sin dagliga rapport - runt klockan 14:00.

  • Vi har valt att använda Folkhälsomyndigheten som källa för Sverigedelen – eftersom de redovisar fall per region. Men: Det faktum att vi använder två olika källor i artikeln som helhet gör att siffrorna i Sverigedelen och Världendelen inte alltid stämmer överens när det gäller Sverige.

Utvecklingen av dödsfall

  • Diagrammet som visar utvecklingen av dödsfall har en y-axel som visar antalet och en x-axel över antalet dagar från dagen för det tionde dödsfallet. Y-skalan är logaritmisk. Detta innebär att stegen i skalan ökar med en multiplicering, 1, 10, 100, 1000 i stället för att, som i en linjär skala, öka med fasta intervall som 1,2,3,4. Vi har valt att visa både en logaritmisk skala på antalet döda och en linjär på andelen döda, för att vara så tydliga som möjligt. Tittar man på den linjära skalan över andelen döda per land så fortsätter till exempel Italiens linje nästan rakt uppåt och det är svårt att utläsa om takten som människor dör i har minskat eller inte. En logaritmisk skala kan lyfta fram en förändring tydligare än vad en linjär skala kan. Till exempel kan vi med hjälp av vår logaritmiska skala se att Italien inte längre har en exponentiell utveckling (att dödsfallen fördubblas i en stadig takt) utan att deras åtgärder har haft effekt. Vi visar alltså en logaritmisk skala för att vi tydligare ska upptäcka förändringar i utvecklingstakten och kunna jämföra dem mellan länderna.

Läget i världen

  • Siffrorna för världens länder uppdateras en gång per dygn – när Johns Hopkins CSSE släpper sin dagliga fil med data. Det sker i regel under natten svensk tid.

  • Ibland kan Sveriges siffra i Världendelen vara högre än den i Sverigedelen av artikeln. Vi tror att detta beror på att Folkhälsomyndigheten rapporterar sina siffror till WHO (där Johns Hopkins hämtar sin data) senare på dagen än kl 14:00, när de lägger ut sin dagliga rapport i Sverige.

  • Japans siffror är en ihopslagning av rapporterade fall från Japan och fall hos passagerarna på fartyget Diamond Princess utanför Japan.

  • Vi inkluderar öarna Saint Barthélemy och Saint Martin i Frankrikes resultat.

Befolkningsdatat kommer från Världsbanken och i de fall data inte finns för landet där har vi hämtat från The World Factbook.Logg över ändringar

Här skriver vi in alla betydande ändringar eller uppdateringar som görs av den här artikeln från och med 2020-04-02.

2020-04-03: Vi lägger till ett nytt stapeldiagram som visar antalet dödsfall per dag och totalt för Sverige de senaste tio dagarna.

2020-04-03: Vi lägger till en vy i utvecklingen av dödsfall så att man kan titta på andelen döda per en miljon invånare för respektive land. Vi lägger också till Sydkorea i grafen. Vi ändrar så att diagrammet börjar på dagen av ländernas tioende dödsfall i den logaritmiska skalan istället för dagen av det första dödsfallet.

2020-04-02 Vi lägger till ett linjediagram över utvecklingen av döda per land med logaritmisk skala.

2020-04-03 Avdelningen "Nuläget i Sverige" byggs ut med ett stapeldiagram över antalet nya avlidna de senaste tio dagarna.


Visa

Senaste nytt om coronavirusetHär kan du se mer från SVT Datajournalistik

SVT Datajournalistik

Martin Hedström

Oskar Nyqvist

Linnea Heppling

Uppdaterad: 26 mars 2020