Kampen om gruvan

Samebyn Jåhkågasska tjiellde fortsätter sin kamp mot gruvetableringen.