Skuldberget i Perstorp

Med avstamp i Perstorp granskar SVT Nyheter Helsingborg de skuldsattas situation i Sverige. Vi tittar på hur skulderna växer och möter människorna bakom statistiken.