Foto: svt

Läs dokumenten om Sverige från Edward Snowden

Publicerad
Uppdrag granskning ·

Här publicerar Uppdrag granskning de dokument som ligger till grund för reportaget om Snowden-dokumenten.

SE status in the intelligence community

Ett utdrag från ett större dokument som visar Sveriges status som en nära allierad ”Third party partner”, tillsammans med flera andra länder. Sverige har dessutom sedan 2004 bilaterala avtal med NSA och brittiska GCHQ som innebär ett ännu djupare samarbete, detta alltså flera år innan den svenska riksdagen klubbade igenom FRA-lagen, som gav FRA utökade befogenheter till signalspaning.

Snowden-dokumenten

NSA internal PM on FRA and Sweden relations

I ett internt, topphemligt dokument från den 18 april i år sammanfattar NSA relationerna till Sverige. Man slår fast att Sverige sedan 1954 varit en del av ett underrättelsesamarbete med det som brukar kallas för ”The five eyes”, UKUSA, vilket syftar på USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Detta trots att Sverige officiellt var alliansfritt, en bild som utåt upprätthållits under decennier av flera regeringar av olika politisk färg. Det framgår också i dokumentet att man 2004 frångick UKUSA- avtalet och istället använde bilaterala avtal vad gäller signalspaning och avlyssning. Från 2011 ger svenska FRA sin amerikanska samarbetspartner omfattande tillgång till data från sin kabelavlyssning.

Legal issues UK regarding Sweden and Quantum

Ett internt NSA-dokument från april 2013 som beskriver status på relationen till ett antal samarbetspartners. Det tar upp ett trepartsavtal om hacker-programmet Quantum mellan svenska FRA, amerikanska NSA och brittiska GCHQ, initerat av NSA-chefen Keith Alexander. Det framgår att samarbetsprojektet hittills resulterat i ”proof of concept” – systemet fungerar,  men att det ännu inte nått substantiella inhämtningsframgångar. Det framgår även att britterna tvekar att vara med i projektet på grund av restriktioner i den brittiska lagstiftningen, men att NSA:s avsikt hela tiden har varit att genomföra projektet med svenska FRA snarare än GCHQ.

SE=XKeyscore  Ingvar Åkesson/DIRNSA meeting 2013

Dokumentet är ett internt NSA-PM inför ett årligt återkommande toppmöte mellan NSA-chefen Keith Alexander och FRA-chefen. Mötet ägde rum 24 -26 april 2013. Från Sverige ska sex personer delta i mötet, bland annat dåvarande generaldirektör Ingvar Åkesson och vice generaldirektör Christina Malm.

I dokumentet framgår bland annat:

* FRA vill under mötet få en uppdatering på Quantum-projektet Winterlight (se artikel om Quantum), och få besked om när man ska få del av rapporter från intrångsförsök och underrättelser från dessa.

* FRA har fått tillgång till XKeyscore, som är en av NSA:s mest kraftfulla sökvertyg i sina enorma databaser av avlyssnat material.

* Svenskarna uppdaterar NSA på att en svensk lagändring gett FRA möjlighet att dela underrättelser med Säpo.

* Sedan januari 2013 har NSA en antiterroranalytiker placerad i Stockholm.

* I Quantumprojektet, där FRA samarbetar med NSA och brittiska GCHQ, leder man enskilda datoranvändare, genom specialsydda ”länkar”, in på falska attackservrar, vars ”skott” mot användarens datorer medger att spionprogram installeras i deras datorer. I mars 2013 fick NSA rapport från FRA att man genom Quantum lett in sin brittiska motsvarighet GCHQ på 100 mål som ledde till att fem av dem styrdes om till britternas Quantumservrar. Målet är att FRA ska leda in målen direkt mot NSA:s Quantumservrar istället för till britterna.

* NSA vill ha fortsatt samarbete med FRA om tillgång till fiberkablar. Samarbetet har redan gett unik tillgång till högprioriterade mål (123 rapporter hittills bara under ”budgetåret”). FRA fortsätter komplettera sin tillgång till nya kablar och telekomoperatörer vilket för NSA innebär ökad tillgång till potentiellt värdefulla mål även bortom Ryssland.

* NSA delade till FRA med sig av information om ett intrångsförsök i november 2012 mot/av israeliska ambassaden i Stockholm. Man kom överens om att Israel kunde underrättas om att man upptäckt intrångsförsöket.

* FRA förser det europeiska kryptologiska centret ECC i Darmstad med svenska lingvister för att analysera terrorrelaterat material på svenska.

* Det noteras att FRA efter fyra års tillfälligt uppehåll nu legalt (sic) kan samarbeta med Säpo (brittiska GCHQ har tidigare gratulerat FRA till att ha kringgått det tidigare förbudet mot att uppdrag från Säpo).

* FRA:s tillgång till fiberkablarna genom Sverige har gett unik tillgång till underrättelser om bland annat den civila energisektorn.

“2004 – avtalet SE NEUTRAL”

I ett dokument som är daterat den 6 juni 2006 framgår att Sverige från 1954 var ansluten till underrättelsesamarbetet inom UKUSA-avtalet, det vill säga USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Detta alltså samtidigt som Sveriges officiella hållning var att vi var alliansfria i fred syftande till neutralitet i krig.  Storbritannien var enligt dokumentet Sveriges kontakt när det gäller avlyssning av telefonsamtal och internet, medan USA var kontakten för avlyssning av tekniska signaler som radar och liknande.

2004, flera år innan den svenska riksdagen till slut röstade igenom den så kallade FRA-lagen med minsta möjliga marginal, och gav FRA rätt att lyssna på fiberkablar, tecknade amerikanska NSA, den brittiska motsvarigheten GCHQ och svenska FRA ett avtal som lät NSA samarbeta direkt med FRA i avlyssningsfrågor utan att först behöva gå via britterna. Som ett resultat av avtalet har avlyssningssamarbetet mellan Sverige och USA vuxit snabbt. NSA klassar uppgiften om avtalet som topphemligt med hänsyn till Sveriges ”politiska neutralitet”.

XKeyscore slide with Swedish example

Skärmdumpen visar en bild från NSA:s omfattande spionprogram X-Keyscore där man tar en sökning på ”alla i Sverige” som besöker ett webbforum för ”extremister” som pedagogiskt exempel.

“Baltic region”

Skärmdumpen visar en del av det dokument från NSA som tas upp i fil 5, ovan. Texten handlar om den växande relationen med svenska FRA, som en ”extremt kompetent” partner. FRA har 2011 gett NSA tillgång till ”unikt” material ur sin kabelspaning om bland annat Ryssland och den baltiska regionen.

Accomplishments – from NSA doc dated circa April 2013

accomplishments Sweden – from NSA doc dated circa April 2013

Bilder från en presentation i april 2013 som NSA haft för sina närmaste samarbetspartners i Kanada, Storbritannien, Nya Zeeland och Australien. Sveriges arbete med hackerprojektet Quantum tas upp.

FINAL Agenda SWEDUSA

Detaljerad lista över punkter och deltagare på toppmötet mellan ledningsgrupperna för FRA och NSA i april 2013.

Quantum – from GCHQ documents dates October 2012

Del av ett dokument från NSA:s brittiska motsvarighet GCHQ, där Sverige inte omnämns, men som beskriver ett exempel på hur Quantum använts för att attackera datorer i ett afrikanskt land där användarna besökt extremistsidor på nätet. Se särskild artikel om Quantum här intill.

NSA slides

Bilder från  NSA:s utbildningspresentationer för analytiker som skall arbeta med NSA:s mest kraftfulla sökverktyg X-Keyscore. Det framgår bland annat att NSA:s analytiker har en unik tillgång till en mycket stor mängd data. Till exempel är målet att lagra all datatrafik som NSA har tillgång till i upp till fem dagar, för att på så sätt ”sakta ner internet” och ge analytikerna tid att gå tillbaka och hitta intressant information som man annars skulle missa. Information som man finner intressant kan styras om till evig lagring i databasen PINWALE.

X-keyscore Sources

Det här dokumentet ger en överblick över de källor som NSA och spionprogrammet X-Keyscore utgår ifrån:

FORNSAT – data från satelliter (Echeleon) Overhead (uplink) – troligen åsyftas trafiken mellan mobiltelefoner och basstationer.

Special Source – information som samlats genom Special Source Operations, den speciella avdelning på NSA som har samarbete med amerikanska mobiltelefonoperatörer.

Tailored Access – information som hämtats in genom NSA:s hackeravdelning Tailored Access Operations.

F6 – övervakning gjord av Special Collection Service, SCS, som är en gemensam NSA och CIA avdelning. Den genomför ofta operationer som inkluderar spionage på utländska diplomater och ledare.

FISA – övervakning genomförd genom som en del av Foreign Intelligence Surveillance Act, vilket kan inkludera övervakning av data- och telefontrafik hos amerikanska medborgare. Motsvarar de beslut som svenska Försvarsunderättelsedomstolen tar om vad FRA får spana på.

3rd party – information som samlats in genom en ”tredje part”, det vill säga länder som Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien.

Fakta

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Snowden-dokumenten

Mer i ämnet