Uppdrag gransknings Sanna Klinghoffer och Nadja Yllner. Foto: SVT

Ur chatten: ”Alla statliga bidrag borde strypas”

Uppdaterad
Publicerad
Uppdrag granskning ·

Efter reportaget från svenska moskéer chattade Uppdrag gransknings Nadja Yllner och Sanna Klinghoffer – här är alla frågor och svar.

Khatoon / Stockholm: Tack och 1000 tack att äntligen nån har tagit upp den här frågan. Det var på tiden. Jag är född som moslim och taycker att det görs så mycket fel i religionens namn.

Nadja Yllner:  Tack själv. Det görs många fel i många religioners namn, tror jag.

Bigge: Är det inte juridiskt sett svensk lag som gäller?

Nadja Yllner:  Att gifta sig med fru nummer 2 och 3 utomlands är olagligt men inte straffbart i sverige. Om du gör tvärtom gifter dig med fru nr 1 utomland och nummer två i sverige är det också straffbart.

Diana: Vad kommer hända med Imamerna? Har ni hört något om att någon av dessa kommer bytas ut?

Nadja Yllner:  Imamen på medborgarplatsen är avstängd under tiden utredning pågår. Hur det gått för de andra vet jag inte.

mimmi: Hej. Jag tycker att det är ett väldigt bra reportage ni har arbetat med. Det är oerhört viktigt att det kommer fram vad det är för människor som har rollen som ledare för muslimer... Det finns ju faktiskt många kvinnor som drabbas av liknande saker och mår ytterst dåligt. Det jag skulle vilja se lite mer av är hur DE MUSLIMER som har integrerat sig i samhället lever...För det finns faktiskt sådana. Jag är själv en av dem. Det skulle vara underbart att kunna se hur OLIKA, muslimer egentligen kan vara.

Nadja Yllner:  Absolut. Jag försökte verkligen betona i programmet att det här inte är kritik mot islam eller muslimer, det är det sätt som vissa muslimska ledare väljer att tolka koranen på som är problemet.

Ylva: Hej! Har ni funderat på att göra en liknande undersökning bland religiösa ledare i andra religioner?

Nadja Yllner:  För några år sedan gjorde jag en timme som handlade om svarta pengar i Svenska kyrkan. Vi har också gjort program om Jehovas vittnen och nu sist om Breiviks åsiktsbröder.

bettan: förstår inte varför våra skattepengar ska slösas på detta????

Sanna Klinghoffer:   Det har inte varit känt tidigare. Nu ska SSP som ger trossamfundsbidrag utreda det hela.

Anna: Hej! Såg precis programmet UG. Vilken dålig och vinklad journalistik. Det framgår inte vem av dessa gubbar som var en riktig Imam. Ni fångar föreningsmedlemmar och personer som var på väg ut. Vad är ert syfte med programmet? Att muslimer inte går och litar på

Nadja Yllner:  Imam är ett flytande begrepp, vi har sagt vilka som är vad i programmet. Alla möten bokades den officiella vägen. Kvinnorna ringde till moskéerna och bad om att få prata med en imam om sina familjeproblem. Vilka personer som moskéerna sen väljer att lyfta fram kan vi tyvärr inte påverka.

Anna: När imamerna accepterades månggifte ansåg dem att det var tillåtet i Sverige eller utomlands?

Sanna Klinghoffer:  Vi uppfattade att de menar att de utgår från Koranen. Alltså att Koranen säger att det är tillåtet, men under förebhållet att mannen behandlar dem rättvist.

Assad: Varför haka på muslimer, när många svenska präster tycker att bögar inte får gifta sig? Är inte det mot svensk lagstifning???

Nadja Yllner:  Att det finns såväl svenska präster som imamer som anser att det är en synd att leva ut sin homosexualitet är inte något som går att avslöja. För det erkänner de själva öppet. Själv skulle jag gärna se att både imamer och präster som inte ville viga homosexuella fråntogs sina uppdrag.

fd moslim: De ledarna ändrar sig och med intriger försöker förklara sig när de ser att de filmas. Så fungerar islam LÖGNNNNNNN att hålla masken och ljuga men gör annat

Sanna Klinghoffer:  Islam fungerar inte så. Det finns många muslimer som starkt vänder sig emot det här. Många muslimer som varit i kontakt med oss och vars vittnesmål gjorde att vi ville undersöka om det var sant.

Janne80: Känns som att Moskén i Rinkeby var förvarnad...

Nadja Yllner:   Vem vet. Men då kanske han inte skulle sagt att en man har rätt att gifta sig med flera kvinnor, under vissa förutsättningar.

-: Hur kommer det sig att ni väljer att dölja tjejernas identitet medans ni tydligt visar vilka de intervjuade är? Har ni frågat dem om det är okej för dem eller är det något ni själva har bestämt?

Sanna Klinghoffer:  Kvinnorna kan riskera att råka illa ut om vi visar deras ansikten. För att motivera namn- och bildpublicering krävs ett oavvisligt allmänintresse och att personen har stort inflytande över andra människor. Denna maktposition är tydlig när det gäller imamerna, som är moskéernas böneledare och som dessutom har en viktig roll som rådgivare i bland annat familjefrågor. I ett annat fall, moskén i Örebro, namnges en person som inte är imam. Han är dock kontaktperson på moskéns hemsida som ansvarig för sociala frågor och familjerådgivning och sitter dessutom i moskéns styrelse. Familjerådgivaren i moskén i Uppsala har en offentlig roll som föreläsare. En annan person på moskén Salsabil i Malmö, som vi tänkt anonymisera eftersom han bara är medlem i församlingen, krävde att få sitt namn med. 

jag: Tycker du att ni pro offrar fram de svar ni vill höra?

Nadja Yllner:  Nej, det har vi inte gjort. Men frågorna har naturligtvis varit indirekta. Skulle de ställt raka frågor som en journalist hade ingen trott dem.

Alex: Jag vill veta, när kommer icke muslimer att acceptera islam?

Nadja Yllner:  Vilken islam? Den i Saudiarabien eller nytolkarnas?

marianne: Såg också programmet, ett jättebra reportage – det är ju det här jag ser på stan verje dag – jag mår dåligt av att vi tillåter kvinnodiskriminering och kvinnoförtryck i Sverige

Sanna Klinghoffer:  Roligt att du uppskattade programmet. Förhoppningsvis leder det här till en diskussion som motverkar den här synen.

moderator: Det kommer väldigt mycket frågor, så utrusta er med tålamod. Och fortsätt skriv kort så hinner fler få svar. Ni som vill kan även kommentera artiklar på svt.se/ug.

Zigge: Man kan undra hur en sådan organisation som totalt bryter mot regler och lagar, hur sjutton kan de få bidrag när de borde stå i rättssalen och istället åtalas för brott mot svensk lag. Jag undrar verkligen om ni ens kunde tro att något sådant här pågick innan ni började reportaget!? Förhoppningsvis vaknar Sverige upp, hanterar detta och omöjliggör detta i framtiden.

Nadja Yllner:  Religionsfriheten sträcker sig väldigt långt. Nämnden som delar ut statsbidrag kräver i praktiken inte heller att förbunden ska skriva under på några speciella värderingar.

Thomas S: Hur i hela friden kan dessa ”kyrkor” få bidrag när dom beter sig på detta sätt. Sen undrar jag vad min arbetsgivare skulle säga om jag krävde att få gå på fredagsbön.....!!! Jobbar inte dessa muslimer på Fredagar ? tack sam för svar

Sanna Klinghoffer:   Som vi visade i programmet är många moskéer inte öppna utåt med de här åsikterna. Det har inte varit känt.  

Janne: Varför måste ni på UG alltid jämföra imamernas övertramp med att det finns präster som tycker så. Det är inte sant.

Nadja Yllner:   För att vi vill betona att det är dumt att klumpa ihop alla muslimska ledare och säga -  så här är dom.

David: Vad var ert syfte med detta reportage??? Jo att svartmåla islam och invandrare!!

Sanna Klinghoffer:  Tråkigt att du tycker det. Vårt syfte var att visa vad familjerådgivare och imamer på några av Sveriges tio största moskéer svarade på våra frågor när det var två muslimska kvinnor som ställde frågorna. Många muslimer har uttryckt uppskattning för att vi visar det här och vi hoppas programmet ska leda till en bra diskussion.

fintnir: Var är Gudrun Schyman och alla feminister? Har de kontaktat er? Varför tror ni inte att de vill engagera sig?

Nadja Yllner:  Jag hoppas och tror att de vill det efter det här. Men jag har förståelse för den rädsla många känner inför att lyfta ämnet. Det är inte kul att ge främlingsfientliga krafter luft under vingarna.

M Andersson: Tack för programmet.Vi måste göra allt för att sådana här saker kommer upp i ljuset.Det måste bli ett slut på förtryck av kvinnor.Sveriges lag måste följas.

Nadja Yllner:  Tack själv. Håller med.

sarah: Kvinnorna som gick och frågade imamerna är det mot sharia lagarna?

Nadja Yllner:  En av dem är troende muslim, den andra har brutit med islam. Hur de ser på Sharialagarna kan inte jag uttala mig om.

masse: bra att ni gör denna granskning, men sättet ni gjort den på, sättet ni sprider den på och hur ni förvränger det är skammligt och försöker främlignsfientligheten, bra gjort väldigt bra nu kommer det bli ännu svårare att ta sig fram som laglydig invandrare och muslim i samhället.

Sanna Klinghoffer:   Det finns i programmet flera muslimer som inte delar de åsikter flera av de familjerådgivare och imamer ger uttryck för. Programmet handlar om religiösa företrädare och inte om hela den muslimska gruppen. De budskap företrädarena ger är olagliga och kränkande för kvinnor. Det är viktigt att de här frågorna lyfts upp, annars finns risk att fördommar mot muslimer kan öka. Och det vore tråkigt.

Björn: Bra jobbat kläm åt förtryck

Nadja Yllner:   Kul att du tittade

eva c: tänker ni följa upp detta med partiledarna i Sv.?

Nadja Yllner:  Säkert någon form av uppföljning, men inget färdigtänkt.

Magdalena: Varför frågar man inte muslimska kvinnor om deras syn på saken i en sådan här fråga?

Sanna Klinghoffer:   Bra idé. Vi har en timme till förfogande. Allt man får inte plats. Kan bli till en uppföljning. Tack för tipset.

Yoda: Jag är väldigt tolerant i normala fall och är alltid den som tar muslimer i försvar men detta är beklämmande. Alla statliga bidrag borde strypas omgående! Kommer ni göra någon uppföljning på vad som händer med immammerna? Det hade varit synd om det bara hade runnit ut i sanden. Och varför är inte månggifte straffbart? Lönt att vara olagligt utan påföljd. Nej skärpning svenska staten!

Nadja Yllner:  Det är extremt få brott som begås utomlands som är straffbara i Sverige, jag känner bara till att det gäller pedofili.

Sevgi: Det här inte islam för mig... Bara killarnas vilja för att styra kvinnor... Bra reportage ni har gjort....

Sanna Klinghoffer:  Tack roligt att du uppskattade programmet. Det här är inte islam för många många muslimer.

marie: vad kommer att hända nu med alla moskéer.?

Nadja Yllner:  Ingen aning. Hoppas att det väcks en debatt muslimer emellan om vilka som ska få äran att vara deras företrädare.

Jollan: Var det bara jag som tyckte att den siste mannen inte såg så tacksam ut som han angav sig att vara? :P

Nadja Yllner:  Bra svarat tycker jag, hur som helst.

dixon: Vad tycker du om att dom som påtalar problemen i hög grad blir stämplade som rasisert eller främlingsfientliga?

Sanna Klinghoffer:  Det är tråkigt att istället för att prata om själva sakfrågan drar man upp rasistkortet. Vi måste kunna prata om det här på ett vettigt sätt. Att inte granska denna grupp är rasistiskt enligt min mening. Uppdrag Granskning granskar löpande flera religiösa samfund. Då måste vi också kunna granska muslimer.

Nadja: Är det sant att endast 1 av de i”mamer” ni träffar verkligen ÄR imam? Eller har ni gett dem större betydelse än vad de faktiskt har?

Sanna Klinghoffer:  De som kvinnorna träffat eller talat med är de som de blivit hänvisade till. De är antingen imamer, familjerådgivare eller moskéföreträdare. Vi talar i varje enskilt fall om vad de är.

Maja: Hur kan vi göra saker bättre? Hur kan vi sluta vara naiva? Varför får man inte prata om sånt här utan att klistras fast vid tex Breivik?

Nadja Yllner:  Det viktigaste tycker jag är muslimska kvinnorna själva pratar om det. Att de kräver sin rätt att själva vara imamer och tolka koranen.

Emir: Tyckte ni att det hjälper muslimer överlag? Blir det inte ännu lättare att vara fördomsfull mot ALLA muslimer? Förstår inte budskapet med detta

Sanna Klinghoffer:  Syftet är att det blir en klok diskussion av det här som handlar om bland annat våld mot kvinnor och månggifte. Det innebär inte vara fördomsfull mot muslimer. Tvärtom.

Rana: På vilket sätt kommer ni att se till att extremhögern inte missbrukar er granskning?

Nadja Yllner:   Det kan vi naturligtvis inte förhindra. Å andra sidan skulle vi göra alla de muslimer som står upp för kvinnan rättigheter en otjänst om vi inte förde fram deras röst och visade i vilken mån de har rätt.

Agneta V: Tack alla för ett fantastiskt reportage! Ni visar på det som borde vara framme redan tidigare egentligen. Hoppas skolan vågar visa detta för barn i klasserna, speciellt där det finns barn som har det på liknande sätt hemma, som kvinnorna beskrev. Ni e bäst!

Sanna Klinghoffer:  Tack! Roligt att du uppskattade programmet.

olof: varför byta ut imamerna. det är ju inte dem det är fel på. Det ä ju ISLAM som tillåter månggifte, osv. Fruktansvärd kvinnosyn!!

Sanna Klinghoffer:   Alla imamer och muslimer tillåter och accepterar inte månggifte.

Johanna: Hej!! nu när de så tydligt bryter mot svensk lag blir då deras trosamfundsbidrag indraget och återbetalat? eller vad blir konsekvensen? Så här får det ju inte gå till!

Nadja Yllner:  Jag tycker själv det ska bli intressant att se hur SST nämnden för trossamfundsbidrag förhåller sig. Innan vi avslöjat våra inspelningar sa SST att de inte kan ge bidrag till förbund som säger att män har rätt att gifta sig med flera kvinnor.

Common people: Heder till uppdrag granskning som modigt vågar rakt av ta i denna fråga utan rädsla att blandas ihop med rasism, etnicitet och annat! Det handlar ju om förtryckta människor!

Sanna Klinghoffer:  Tack roligt att du uppskattade programmet. Vi vald att göra den här granskningen när vi upptäckte att det fanns ett allvarligt missförhållande. Rädsla att misstänkliggöras för att vara främlingsfientlig stoppar oss inte.

Vanlig svensk: Hur är det möjligt med månggifte i Sverige??????????

Sanna Klinghoffer:   Om man gifter sig en gång i Sverige och sedan i utlandet, så är det svårare att upptäcka. Att gifta sig flera ggr i Sverige är olagligt.

A.: Hej. Jag tycker att ni gör helt fel när ni bara intervjuar islamistiska extremister från länder där allt kvinnovåld är tillåtet, där kvinnan inte har någon rätt att säga sin mening... Det finns länder i Världen där man varken har 4 fruar, tvingas till sex, slår sin kvinna eller liknande. Det är inte Islam utan regler i dessa länder. Smutskastning av religionen!

Nadja Yllner:  Dessa du kallar islamistiska extremister är just de män kvinnorna hänvisas till då de ber att få prata med en imam i 10 av sveriges största moskéer. Förstår inte hur vi skulle gjort annars.

Anjo: Tack! Vad gjorde vi utan er? Det här är starka krafter och det måste vi slås mot och bekämpa så att vi i det här landet slipper vara med om att det får ordentligt fäste.

Sanna Klinghoffer:  Roligt att du uppskattade programmet. Nu hoppas vi att de här leder till förändring.

Ab u Salman: Islamofober hela bunten, ni vill bara smutskasta Islam.

Nadja Yllner:  Jag anser att det är imamerna vi granskat som späder på islamofobin.

Hanna: Vad har ni emot Islam och det Saudiarabien framställer? Ingen har något emot den svenska kyrkan och hur det var förr? Ingen har tvingat er att bo där? Gillar ni inte läget så flytta inte dit. Så länge dem mår bra och trivs så varför stör det er?

Sanna Klinghoffer:  Vi har inget emot Islam. Vi har visat att flera företrädare för flera stora svenska moskéer har en annan syn på familjefrågor än vad de redovisar öppet och utåt. Vi tycker att det är en viktig fråga att belysa. Det tycker också en stor grupp muslimer.

Stark troende: Sättet dessa såkallade imamer rådgör till dessa kvinnor har absolut inget med vad Islamen står för. Dom har tolkat det på sitt sätt och framhäver religon på helt fel sätt. Tack för att ni tagit upp detta. Dom behöver detta ! Efter det här hoppas jag dom läser om koranen och förhoppningsvis lär sig vad den står för !

Nadja Yllner:   Håller med. Bokstavstroende kristna har väldigt mycket gemensamt med bokstavstroende muslimer. Hoppas precis som du att ledarna i våra moskéer ska börja läsa koranen utifrån den tid vi lever i.

Plisken: Det är på tiden dessa manschauvinister kommer fram i ljuset. Kvinnorna i samhället har lidit nog till denna dag. Mycket bra reportage och tack till tjejerna som lät niqaben för en gångs skull komma till sin rätt. Har dessa ”imamer” ingen skam med sina råd? Den verkliga faran kommer från Saudi. Jag har inte något emot Islam som religion!

Sanna Klinghoffer:   Vi tycker också att det är viktigt att det här kommer upp och fram i ljuset. De dubbla budskap som ges.

Rorro: Ni bestämde er för att intervjua somalier och saud arabier!! Vad sägs om att ni faktiskt tar och intervjuar någon med lite mer kunskap om religionen! Jag vill säga detta en gång för alla!!! Jag är muslim och kommer från en religös familj! Min egna mor satt med en totalt chockad min över vad dessa imamer sa! ENLIGT ISLAM får en man ALDRIIIG höja en hand mot sin fru. Gifter hennes man sig med ytterligare en kvinna så har hon all rätt att skilja sig. OCH KVINNAN HAR ALLTID RÄTT TILL ATT SÄGA NEJ TILL SEX. Dessa imamer kan inte ett dugg om vad islam innebär! Och det är synd att dessa människor smutskastar en så vacker religion!!!!!!!!!!!!! /// en väldigt upprörd kvinna!!!

Nadja Yllner:  Vi bestämde oss inte för att intervjua somalier och saudiarabier. Det var dessa imamer som kvinnorna blev hänvisade till i de stora moskéerna. Det skulle säkert sett annorlunda ut om det fanns en svensk imamutbildning.

Nivalsefyht: Fyra giftermål? Det trodde jag aldrig men det verkar ju som det är en individuell fråga. Bra att dessa enskilda personer fick sig en liten tankeställare mot sitt kvinnoförtryck som de uttnytjar. Detta handlar inte om islam allt måste diskuteras annars är det något lurt. Det som tidigare var fördomar mot muslimer är nu fakta. Bra Repotage.

Sanna Klinghoffer:  Nej, det trodde faktiskt inte vi heller. Vi blev rejält förvånade. Vi var säkra på att flera av moskéer skulle vara de goda exemplen, men så blev tyvärr inte riktigt fallet. Vill dock poängtera att det här inte är fakta som gäller alla muslimer. Utan grupp. Det finns en stor grupp som vänder sig emot det här.

Pelle: Att inte kunna ha flera fruar/män är en förlegad lag i sverige.

Nadja Yllner:  Okej för mig, så länge männen och kvinnorna har samma rättighet.

Margareta: Bra program! Jag får en obehaglig känsla att de religiösa ledarna säger vad dom tror förväntas av dom och att många ljuger. Chefen för Medborgarplatsens moské reagerade inte på att hans ”tjänsteman” ljög honom rakt i ansiktet. Talade han själv sanning? Är det ok att ljuga inom islam?

Sanna Klinghoffer:  Jag kan inte tänka mig att det är okej att ljuga inom någon religion. Inte heller islam.

Anna: Ni säger att kvinnor kmr till dessa imamer för rådgivning! Har bevis på det?

Sanna Klinghoffer:   Alla moskéer har rådgivining till försmalingsmedlemmar på också kyrkor har. Det är normalt. Kvinnorna klargjorde tydligt att de ville diskutera och få råd angående familjeproblem innan de kom in och träffade familjerådgivaren eller imamen.

luba: Såg ert program. Då skulle ni se vad som händer i Bulgarien – Sverige är på god väg att bli nästa Bulgarien. Halva landet är islamiserad med hjälp av Turkiet och Saudiarabien.Det är skrämmande. Tack för att ni öppnade ögonen på svenskarna i tid!!!

Nadja Yllner:  Har inte varit i Bulgarien. Och jag vill hellre öppna ögonen på muslimerna. Så att så många som möjligt ger sitt stöd till de religiösa ledare som på allvar står upp för kvinnor och mäns lika rättigheter.

E.: Ni intervjuar personer som inte har den svenskan som behövs. Sedan misstolkar man det helt. Varför inte intervjua en man som kan bra svenska och som har gått en ordentlig utbildning!

Sanna Klinghoffer:  Vi har intervjuat de som är ansvariga för moskén och vi har gjort oss förstådda. Tråkigt att du uppfattar det som misstolkning, det gör inte vi.

Najet B: Hur ska staten agera nu? Bra program och bra att det granskas..Jag är själv muslim och väljer inte att få råd av moské

Nadja Yllner:  Eftersom jag satt här i chatten missade jag integrationsminister Ullenhag som skulle vara med i Aktuellt. Vi får titta på SVT – play sen.

Yvonne: Tur att man inte är en muslimsk kvinna, detta är oerhört upprörande. Att behandla kvinnor så respektlöst, som en ägodel. Fy Fan falska hemska män .Stäng alla moskéer

Nadja Yllner:  Jag tycker vi ska ha många moskéer, men med imamer som står upp för kvinnorna.

Demokrati: Problemställningen har varit uppe tidigare så detta är inte helt nytt. Frågan är hur man kan lyfta frågan så den blir mer operativ och följer Svensk lagstiftning. Jag gjorde mitt uppsats arbete i slutet på 80-talet om kvinnor och flergifte och jag kan inte se att något skett. Är verkligen för ett mångkulturellt sammhälle och värnar om den Svenska modellen men något är fel när lagstiftning kan åsidosättas på detta sätt. Dessvärre har jag inte längre någon vägledning att ge som var mycket lättare att ge för mig tidigare. Kanske är det det värsta den uppgivenhet som man känner och som även myndigheterna tydligt visar. Tack för att ni lyfte problemet på ett mycket bra sätt. Frihetenspris

Sanna Klinghoffer:  Roligt att höra att du uppskattade programmet och lyfte en viktig fråga. Det tycker vi med. Nu får vi hoppas att det här leder till att något händer och att den här synen inte fortsätter.

Ellen: Hej och tack för ert mod! Hur blev ni som utklädda reportrar bemötta av imamerna? Hjärtligt? Jag menar kändes det ”i luften” som om han ville förminska er som kvinnor för att förstora sig själv med hjälp av koranen?

Sanna Klinghoffer:  Det var inte vi som bar niqab utan två muslimska kvinnor som kan koderna i en moské. Kvinnorna vittnade om att de vid besöken kände sig förminskade och ibalnd till och med nonchalant bemötta.

Martin: På vilket sätt hjälper ni kanske 1000 muslimska tjejer/kvinnor att få hjälp med att missbruka islamfobi högerextrem och främlingsfientlig?

Sanna Klinghoffer:  På vilket sätt hjälper vi dem genom att inte visa det här och lyfta frågan?

Muslimsk kvinna: Jag tycker att det här programmet är helt befängt ni blandar allt från teologiska frågor till personliga frågor och målar upp att alla människor i muslimska områden är förtryckare eller förtryckta att hedersvåld är ett problem kopplat till muslimer och att muslimer inte bör få bygga moskeer eller få bidrag från staten. Ettt vidrigare program har jag aldrig sett. Det är så djupt rasistiskt att SD kunde ha stått bakom det.

Nadja Yllner:   Förstår inte riktigt. Tycker du det hade varit bättre om dess imamer hade fått jobba vidare ostört? Teologiska frågor blir personliga när de kommer ut i verkligheten. 

steffo: varför döljer ni ansiktena på vissa imaner?

Sanna Klinghoffer:   I en moské i Malmö döljer vi ansiktet på en egyptisk shejk eftersom hahn inte säger något i programmet. Annars är det männsikor utan förtroendeposter som vi inte visar ansikte på.

moderator: Chatten är öppen ytterligare ca 15 minuter.

T: Är det rimligt att massmedia misskrediterar sverigedemokraterna angående islam och invandring då det det nu bevisas av uppdrag granskning att islam faktiskt är en gammaldags och konservativ religion som inte följer mänskliga rättigheter och svensk lag och är kvinnoförnedrande?

Nadja Yllner:  Det är inte islam det är fel på – det är tolkningstraditionen. Det finns kvinnofientliga tolkningstraditioner inom många religioner. 

iman – stolt muslim: Jag är en muslimsk kvinna och lever i harmoni med min man. Tycker ni själva att reportaget är rätt vinklat? Jag tycker att kvinnorna själva vinklade svaren. Dom la orden i munnen på folk. Jag betalar tv licens och kräver bättre kvalitet på reportag! Kom igen

Sanna Klinghoffer:   Programmet ger en rättvis bild av de svar och de bemötande kvinnorna fick vid sina besök. De la inte orden i munnen på någon. Roligt att du har ett fint öktenskap det tror vi många msulimer har. Men den syn de här respresentanterna ger är inte okej och det bryter mot svensk lag. Därför var det viktigt att visa.

en svensk: De kvinnor som var med på programmet är de riktiga muslimer.

Nadja Yllner:  Det brås på vad du menar. Båda är födda i muslimska familjer, men bara en av dem är fortfarande troende.

Shirin: Jag är en muslim och tycker att man måste stänga ner muskerna som inte följer svenska lagen.

Nadja Yllner:  Jag tycker det är bättre att ledarna byts ut.

Martin: Är jag islamofob 1. Om jag inte förvarar misshandel? 2. Om jag inte försvarar könsapartheid? 3. Inte försvarar påtvingad samlag? Är jag islamofoben då?

Sanna Klinghoffer:  Nej, det är du inte. Muslimer generellt försvarar inte den här synen. Det handlar om en strikt tolkning av islam så som det finns strikta tolkningar inom flera religioner som tex kristendomen.

Danne: Äntligen journalistik av mycket mycket hög klass. Hoppas på redan fortsättningen av denna granskning. Guldspade nästa! Tack

Nadja Yllner:  De orden värmde.

Birgit J Sthlm: Tusen Tack till UG för att ni inte backar för obehagliga ämnen! Dessa män skall lagföras, stängas av – medeltida ideer skall bort, kvinnorna skall känna sig trygga i vårt land, total jämställdhet skall råda mellan könen. Religiös vidskepelse skall hållas efter med alla lagliga medel! Punkt!

Nadja Yllner:  Tack själv. Det glädjer mig att du tittade.

Caggsoft: Förra året gjorde TV4 reportage omnfrälsningsarmén i Sverige, där vet jag att det klipptes vilt och frågor rycktes ur sitt sammanhang, och röster lades till, vad gör ni för att era reportage inte skall klippas ihop på ett otillbörligt sött. Trovärdighet är viktig.

Sanna Klinghoffer:  Håller helt med! Trovärdigheten är jätte viktigt! Har ingen aning om hur TV4 gjorde, men vi hyar redovisat våra svar på vår hemsida. Och vi har tolkat svern snällt. Det är ibland långa samtal och går inte att spela upp i sin helhet, så vi har redovisat för dem så uppriktigt pch ärligt det går.

Hamed Khiami: Stolt över uppdrag granskning!!!

Nadja Yllner:   Roligt att höra.

Kiarash: Tack för programmet. Hoppas att politiker också kolla på denna program...

Nadja Yllner:  Tack. Det hoppas jag också.

dan: kommer detta program gynna sverigedemokraterna tror ni, och göra så att en mer öppen diskussion om islams påverkan på svenska samhället kommer till stånd? de har ju ändå beskrivit islam som det största utländska hotet, finns det risk att ert reportage ger dem vatten på sin kvarn?

Sanna Klinghoffer:  Och innebär det att vi inte skulle visat det här missförhållandet? Nej, vi tycker inte att risken att SD använder sig av det här gör att vi inte kan granska den här gruppen människor. Det skulle vara fullständigt kontraproduktivt.

Svante Evertson: Grattis till ett jättebra program Sanna!

Sanna Klinghoffer:  Sack tack snälla du!

Job: kan man ställa frågor efter 22:00?

moderator: Nej, chatten avslutas då. Men det går bra att kommentera artiklar på svt.se/ug.

Samira: än en gång har islam svartmålats i media, denna gång i syfte att undersöka ”uttaanden från muslimer som säger attdem inte känner igen sig i msokéerna” Ok, är ni villiga att göra ett reportage om oss svenska muslimska kvinnor som hittat en balans mellan vår tro och samhällets krav och regler? Ge oss en röst så kanske vi slipper glåpord och påhopp på gatan efter ert program ikväll

Nadja Yllner:  Det är just muslimska kvinnor som du, som jag hoppas på lång sikt ska få glädje av programmet.

Helena: Modigt och nödvändigt. Tack!

Sanna Klinghoffer:  Tack roligt att du gillade programmet!

moderator: För er som ännu inte sett hela programmet – här finns det på Uppdrag gransknings sajt: http://svt.se/ug/muslimska-ledare-uppmanar-kvinnor-till-underkastelse

peter: varför gör ni ett sådant program om muslimer. det blir ju tråkigheter för dem.

Sanna Klinghoffer:  Vi kan inte avstå att göra granskningar för att det blir tråkigheter för dem. Det är ett konstigt resonemang.

PB: Är en muslim som vill leva efter sharialagar en islamist?

Nadja Yllner:   Om den som vill leva efter sharia anser att dess regler ska styra samhället, absolut.

Sanna: Hur i helsike kan Sverige 2012 acceptera dessa idioter som uppmanar att bojkotta svensk lag? Jag jobbar som operationssjuksköterska med trauma...jag möter dessa kvinnor/ barn när vi försöker rädda deras liv när de försökt ta livet av sig.är det verkligen så att myndigheterna skiter i dessa kvinnor för att inte verka rasistiska?.????

Sanna Klinghoffer:  Många politiker och andra har inte känt till att flera företrädare har den synen. Eftersom de inte redovisar det öppet. Så det är inget som accepteras eller struntas i. Tyvärr tror jag att en del är rädda att vara rasister om de granskar dem. Vilket ju är tokigt. Vi granskar löpande alla möjliga samfund, organisationer, kommuner osv. Och kommer att fortsätta göra det.

mr happy: bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hoppas de toleranta och modiga sekulariserade muslimer träder fram nu än tydligare

Sanna Klinghoffer:  Ja, vi hoppas också att det här leder till en klok och vettig diskussion om värdegrund osv.

lisa: det roliga e att ni säker har klippt och klistrat och att de e inte sant! jag känner många muslimer och de e absolut ingen av dem som har de här åsikterna

Nadja Yllner:  Vet inte hur man klipper och klistrar fram en man som säger. ” En man har rätt till fyra fruar” osv. Vi har skrivit ner ordagrant allt som sagt under besöken. Vi har därefter varit flera personer som noga avvägt svaren. För säkerhets skulle har vi dessutom valt att tolka imamernas uttalanden välvilligt. Inga är mer medvetna än vi själva om hur minutiöst denna undersökning kommer att bli granskad.

David: Hejsan! Först vill jag meddela er om att ni gör ett toppen jobb i UG. Sendan vill jag fråga er: Hur långa var samtalen med varje imam? Var finns hela materialet och varför inte låta svenska folket få se alla videon utan redigering?

Sanna Klinghoffer:  Vi överväger att lägga ut samtal på nätet, men beslut är inte fattat ännu om det. Roligt att du uppskattade programmet. Titta gärna på Debatt imorgon kl. 22.00 då de följer upp.

Nadja Yllner:  Hej. Tack alla ni som tittade och engagerade er i ämnet. Titta på Debatt i morgon. Där fortsätter disussionen. Godnatt!

Sanna Klinghoffer:  Tack för ikväll alla ni som kommit med synpunkter och frågor. tyvärr har vi inte hunnit svara på allt. Men roligt med det stora gensvaret. Gokväll Sanna

moderator: Därmed stänger vi chatten för den här veckan – men fortsätt gärna kommentera programmet under artiklarna på svt.se/ug. Tack alla som varit med oss.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.