Genrebild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Allt du behöver veta om SVT:s valkompasser

Uppdaterad
Publicerad

SVT:s valkompasser erbjuder väljarna att testa sina åsikter mot partiernas och kandidaternas i höstens alla tre val – till riksdag, kommuner och regioner.

Här kan du läsa om hur vi gjort när vi har tagit fram frågorna och byggt tjänsten. Du kan också få svar på de vanligaste frågorna om valkompassen.

Varför gör SVT valkompasser?

Syftet med valkompasserna är att på ett seriöst men ändå underhållande sätt hjälpa svenska väljare att orientera sig i aktuella politiska frågor samt att ge mer fakta om var partierna står i förhållande till väljarnas egna åsikter.

På ett enkelt sätt lyfter vi fram både riksfrågor och lokala frågor i valet och ger samtidigt partierna en plattform där de kan tala om för väljarna vad de driver för politik.

Varför gör ni valkompasser för alla tre val?

Vi vill öka intresset för politiska sakfrågor och ge väljarna ett bättre beslutsunderlag inför valen till riksdag, kommun och regioner. De lokala valen är viktiga för alla i Sverige men kommer ofta i skymundan eftersom vi i Sverige har riksdagsval och lokala val samtidigt.

Att använda sig av valkompasser är väldigt populärt. Enligt tidigare undersökningar har uppemot hälften av väljarkåren gjort någon form av valkompass inför de senaste valen i Sverige. När det gäller väljare under 30 är siffran betydligt högre. Det sporrar oss att göra ett bra och kvalitativt arbete när vi konstruerar vår tjänst.

Vilka partier får vara med i valkompasserna?

Vi har bjudit in alla partier som fick minst ett mandat i riksdags-, region- och kommunvalen 2018. Skälet är att det behövs ett underlag som bygger på förd politik för att konstruera en kompass. Partier som inte har en plats i de beslutande politiska församlingarna finns alltså inte med. Däremot bevakar naturligtvis våra nyhetsprogram nya intressanta politiska initiativ och partier.

Partier som under mandatperioden gått ihop med ett annat parti räknar vi som ett nytt parti utan mandat.

Partier som lagt ned sin verksamhet under mandatperioden eller som gett besked om att de inte ställer upp i valet 2022 har vi inte heller skickat någon inbjudan till.

Ett lokalt/regionalt parti som delar sig och blir två olika under mandatperioden – får båda partierna då vara med i valkompassen?

Vår grundprincip för medverkan i valkompassen är att bara den del av partiet som representerar det parti som valdes in i föregående val är dem som är med i kompassen. Men vi tar ställning till den här typen av problematik när den dyker upp. Det är svårt att förutse alla varianter som kan uppstå.

Hur har ni gjort för att få tag i alla partiföreträdare?

Redan vid årsskiftet påbörjade vi arbetet med att få kontakt med alla lokala partiföreträdare. Det handlar om runt 2500 stycken som totalt representerar över 150 olika partier. Förutom de stora rikspartierna som ställer upp i kommunerna finns det alltså över 140 olika lokala partier som är representerade i de lokala valen.

Vi har via partiernas egna organisationer och hemsidor fått tag i mer eller mindre alla partiföreträdare och bjudit in dem att delta. Dock kan vi inte tvinga partierna att svara så i de fall de inte vill eller av olika skäl väljer att inte delta så kan vi inte göra något åt det.

Hur har de lokala kompassfrågorna tagits fram?

För varje kommun och region finns det ett antal unika frågor som tagits fram med hjälp av de svar vi fick in från partierna i ett tidigt skede. Det handlade om vilka frågor partierna själva lokalt ville driva i valet.

Utöver detta har vi kompletterat med aktuella och lokala kompassfrågor som vi fått tips om från SVT:s egna nyhetsredaktioner runt om i landet och andra lokala medier som också publicerar våra lokala valkompasser.

Ett antal av frågorna som ställs är således helt unika för varje kommun eller region men det finns också ett antal frågor som ställs till alla kommuner och regioner över hela landet. Även dessa generella frågor består i huvudsak av sakfrågor som vi märkt dykt upp i svaren hos många av kommun- och regionpartierna och som vi därför tycker går att ställa till partierna över hela landet.

Vi har även några frågor som vi ställer till de lokala partierna som avgörs på riksdagsnivå. Dessa frågor påverkar kommuner och regioner i deras dagliga verksamhet och vi har därför tyckt att det är intressant att se även de lokala partiernas inställning i frågan. Vissa partier har också uppgett att de lokalt verkar för att driva på i de frågorna.

Vad är viktigt att tänka på vid framtagningen av valkompassfrågor?

Frågorna är framtagna för att vara aktuella, partiskiljande och lätta att ta ställning till för såväl de väljare som gör valkompassen som för de partiföreträdarna som ska svara på frågorna.

Vi har också eftersträvat att få en bra balans mellan positiva och negativa frågor utifrån olika politiska inriktningar och strävat efter att alla de större partierna fått med någon profilfråga i frågebatteriet.

För att få fram bra frågor har vi under hösten 2021 börjat med att fram ett 100-tal generella frågor från start för att få ett så brett spektrum som möjligt av ämnen och frågeställningar att arbeta med. Dessa har sedan bantats ner till 50 frågor plus ett antal prio-frågor som vi bett Opinionslaboratoriet vid SOM-institutet på Göteborgs universitet att paneltesta för oss. Denna test resulterade i en forskningsrapport som vi haft som en viktig källa.

Gallring av frågorna gjordes baserade på såväl resultaten från paneltesterna som efter vanliga användartester. Några frågor plockades också bort, lades till eller skrevs om baserade på att vi eftersträvar en politisk jämvikt och för att få in nya aktuella politiska frågor.

Förutom SVT:s egna politiska experter har vi också använt oss av rådgivare i form av externa statsvetare samt experter och erfarna valkompasskonstruktörer från vår samarbetspartner Altinget.

Hur räknas matchningen mellan mig och partierna ut?

Vid beräkningen av matchningsprocent räknas såväl angivet svarsalternativ samt om du angett frågan som ”extra viktig” eller inte in i beräkningen.

Om du angett frågan som ”extra viktig” får den frågan större inverkan än övriga frågor på slutresultatet. Vid olika ståndpunkter i den frågan distanseras ni mer, vid samma åsikt i frågan kommer ni hamna närmare varandra jämfört med om ni inte angett frågan som extra viktig.

Rent teoretiskt går det att få såväl 100% som 0% för samtliga partier och partier/kandidater som du jämför dig med.

I kompassen har vi tre olika sorters frågor. Det är ett antal påståenden att ta ställning till, några mer eller mindre-frågor samt en priofråga, där både partier, kandidater och väljare får välja upp till tre förslag på vilka områden de tycker är viktigast. Alla svar vägs in i matchningen.

Vilka partier matchas jag mot?

Du matchas bara mot de partier som valt att svara på valkompassen. På startsidan innan du börjar göra kompassen kan du se vilka partier som svarat och vilka som inte gjort det än.

Om du saknar något annat parti i din lokala kompass beror det på något av följande:

  • De har inte mandat sedan valet 2018.
  • De har meddelat oss att de inte ställer upp i valet 2022.
  • De har inte kunnat eller vill inte delta i Valkompassen.

Vilka riksdagskandidater kan jag bli matchad mot i riksdagskompassen?

Vi har erbjudit alla riksdagskandidater för de nuvarande åtta riksdagspartierna möjlighet att svara på våra valkompassfrågorna och fylla i sina profilsidor, oavsett var på riksdagsvalsedeln de står. För att kandidaterna ska kunna svar på ett säkert sätt har vi varit beroende av att få korrekta kontaktuppgifter från partierna själva.

Då några partier har valt att enbart ge oss kontakterna till sina kandidater på valbar plats är det ca 4 400 kandidater (av totalt 5 500) som fått en inbjudan att delta i valkompassen.

Hur kommer det sig att det kommer upp kandidater från andra delar av landet som jag matchas mot?

Partierna kan ha olika typer av valsedlar och i riksdagen kan alla som ställer upp i valet göra det över hela landet. En del partier har bara valsedlar för de olika riksdagsvalkretsarna medan andra partier även har så kallade ”Hela landet”-valsedlar vilket gör att kandidaterna på dessa valsedlar är valbara över hela Sverige, oavsett vilken bostadsort de har.

Vill man veta vilka kandidater som är valbara i olika delar av landet kan man gå in på valmyndighetens hemsida.

Kan jag lita på resultatet?

Resultat du får visar hur väl dina egna åsikter stämmer överens med partierna som svarat på valkompassen i de frågor som är med i urvalet.

Detta innebär dock inte att man ska se resultatet som en uppmaning att gå och rösta på just det parti som fick högst matchprocent. I många fall skiljer det sig också ganska lite mellan de partierna som fått högst matchprocent så titta även på övriga partier som ligger i toppen.

Det finns enligt statsvetare många faktorer som spelar roll i vilket partival man gör som inte täcks in av en valkompass: vilka grundsympatier man har, vad man av tradition har röstat på tidigare, om man tycker att partiet och dess företrädare har gjort ett bra jobb, om man har förtroende för partiledaren etc.

Resultat av valkompassen ska därför bara ses som en av många komponenter.

Hur hanterar ni integritetsaspekten?

SVT har byggt valkompasserna på ett sätt som gör det mycket svårt att koppla samman ett resultat från en valkompass till någon personlig information som till exempel ett IP-nummer.

Vi lagrar dock dina svar och resultat i din webbläsare via det som kallas för ”local storage”. Men det är inte tillgängligt för någon som inte har tillgång till samma webbläsare. Du kan själv välja att ta bort informationen genom att från startsidan på valkompassen klicka på länken ”Nollställ valkompasserna” eller via webbläsaren rensa ”local storage”.

Resultatsidan sparas dock även i din egen webbhistorik. Så vill du vara säker på att ingen ska få reda på ditt resultat skall du först rensa din webbhistorik och sedan stänga av din webbläsare innan du lämnar din dator, skärmplatta eller mobil.

SVT sparar ingen persondata kopplad till hur enskilda besökare svarat på de olika frågor i kompassen.

Vilka har jobbat med att ta fram valkompasserna på SVT?

Projektledare:

Mikael Pettersson

Redaktör:

Eva Landahl och Johan Everljung

Ansvarig utgivare:

Michael Kucera

Utvecklingsteam:

Annika Hövik, Johan Hallberg, Martin Flodin, Alexander Aivars, Sara Eriksson, Tobias Gärder, Filip Andersson, Rickard Andersson, Fredrik Stålnacke

Lokala valkompassjournalister:

Otilia Bogen, Per Carlsson, Anna-Karin Lund, Fredrik Magnusson

Politiska experter för SVT:

Mats Knutson, Elisabeth Marmorstein, Mari Forssblad

Övriga medverkande från SVT:

Hasse Burström, Anders Kauranen

Externa experter som hjälpt till med frågeurval och kvalitetssäkring:

Per Oleskog Tryggvasson, Sanna Rayman, Kristoffer Hecquet, Gustav Silberbrandt, Maja Andersson

Digital programchef SVT Nyheter:

Nergiz Nora Westerbergh

Produktchef SVTi – nyheter, sport och samhälle:

Hans G Andersson

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Val 2022

Mer i ämnet