Allt mer negativ flyktingopinion sätter press på partierna

Publicerad
Analys ·

Opinionen i migrationsfrågan fortsätter att skärpas. Det sätter press på flera partier när förhandlingarna om den framtida migrationspolitiken nu går in i slutfasen.
Mest står på spel för statsminister Stefan Löfven, som ska försöka förhandla fram en uppgörelse utan att samtidigt spräcka sin egen regering.

Mats Knutson

Inrikespolitisk kommentator

Redan under kommande vecka kan en överenskommelse bli klar om migrationspolitiken. Men det är långt ifrån givet att partierna når en uppgörelse.

Frågan rymmer stora sakpolitiska motsättningar och inte minst regeringen är djupt splittrad. Socialdemokraterna vill minska asylmottagandet, gärna genom en uppgörelse i riksdagen med Moderaterna, medan Miljöpartiet vill återgå till en mer generös flyktingpolitik.

Den senaste veckan har Miljöpartiet till och med hotat att spräcka regeringen om de inte får genomslag för sina krav.

Väljarna vill se färre flyktingar

Att Socialdemokraterna i nuvarande opinionsläge skulle vika sig för Miljöpartiets påtryckningar kan dock vara farligt för Stefan Löfven och hans partikamrater. Ett stort parti måste vara något så när i samklang med väljaropinionen i de viktigaste politiska frågorna.

SVT/Novus undersökning om opinionsläget i migrationsfrågan sätter här ytterligare press på Socialdemokraterna. Allt fler väljare vill att Sverige tar emot färre asylsökande och en majoritet av de tillfrågade vill att Sverige tar emot högst 20 000 om året. Den största gruppen i SVT/Novus undersökning vill ha ett tak för flyktingmottagandet på max 10 000 personer.

SVT/Novus undersökning visar att det skett en signifikant skärpning av väljaropinionen i flyktingfrågan de senaste två åren. Idag vill 63 procent (+7) av väljarna att Sverige tar emot färre flyktingar medan endast 8 procent (-4) vill att Sverige tar emot fler. Den grupp som vill att Sverige tar emot lika många som idag utgör 19 procent (-3).

Flera partier splittrade internt

Det finns flera förklaringar till den här opinionsförändringen. Många väljare anser uppenbart att Sverige tagit emot för många asylsökande de senaste åren. Flyktingkrisen 2015 är fortfarande i färskt minne och samtidigt uppfattas integrationen som otillräcklig. Sannolikt finns även brottsligheten med i sammanhanget. Ett av Sverigedemokraternas huvudbudskap har varit att koppla samman brottslighet med invandring.

Opinionen inom de olika riksdagspartierna skiljer sig åt kraftigt. Flera partier är splittrade internt, bland annat Socialdemokraterna, men också bland socialdemokratiska sympatisörer har opinionen i flyktingfrågan skärpts de senaste två åren.

Just nu pågår förhandlingar om en ny migrationspolitik mellan riksdagspartierna. Räkna med att Sverigedemokraterna hoppar av innan en uppgörelse är klar. Partiet har inget intresse av att delta i en kompromissprodukt om sin viktigaste politiska profilfråga.

Fortsatt oklart läge

Vilka övriga partier som kan träffa en uppgörelse är ännu oklart. Socialdemokraterna vill helst göra upp med de fyra borgerliga partierna utan att samtidigt spräcka regeringen. Hur det ska gå till är ännu höljt i dunkel.

Socialdemokraternas flyktingpolitik har de senaste åren successivt förskjutits i en allt mer restriktiv riktning. I regeringsställning har man dock tvingats kompromissa med Miljöpartiet vilket skapat otydlighet kring var partiet står i frågan.

Om Moderaterna är villiga att löpa linan ut och göra upp med Socialdemokraterna är osäkert. Det finns ett värde för Moderaterna i att göra upp och få frågan, åtminstone delvis, desarmerad. Inte heller Moderaterna har tjänat på att migrationsfrågan varit i ständig fokus de senaste åren.

Samtidigt innebär en uppgörelse risker för Moderaterna. Partiet löper risk att drabbas av hård kritik från Sverigedemokraterna om en uppgörelse i riksdagen uppfattas som alltför urvattnad.

MP kan utgöra en regeringskris

Frågan kan komma att avgöras de kommande dagarna, antingen genom en uppgörelse eller genom att förhandlingarna i riksdagen bryter samman. Ett tredje alternativ är att migrationskommittén får förlängd tid för att kunna slutföra sitt arbete.

Centerpartiet och Liberalerna vill helst ha en bred uppgörelse i riksdagen där också Moderaterna ingår. I sak är de beredda att kompromissa rejält för att nå just detta. De vill inte ha en uppgörelse som förutsätter Miljöpartiets och Vänsterpartiets stöd.

Om Moderaterna faktiskt är beredda att göra upp blir den avgörande frågan hur Miljöpartiet till slut väljer att agera. Partiet kan utlösa en regeringskris genom att lämna regeringen. De båda språkrören vill helst undvika detta, men är uppenbart överkörda av en stark intern partiopinion.

För statsminister Stefan Löfven blir alltså den svåra utmaningen att förhandla fram en bred och trovärdig migrationspolitisk uppgörelse i riksdagen utan att samtidigt spräcka regeringen och utlösa en regeringskris. Och det ser inte ut att bli en enkel uppgift.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.