I samtliga partier finns en klar övervikt bland dem som anser att politikerna inte agerar som om klimatet är en akut fråga, enligt Novus undersökning om väljarnas syn på klimatförändringen. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Analys: ”Konsekvensen kan bli minskat förtroende för politiker”

Uppdaterad
Publicerad
Analys ·

Svenska väljare tycker att klimatförändringen är en akut fråga, men anser inte att politikerna agerar därefter. Det är en tankeställare både för regering och opposition. Tilltron till det politiska systemet riskerar att undergrävas om politikerna inte uppfattas klara av att möta väljarnas oro.

Mats Knutson

Inrikespolitisk kommentator

Novus undersökning om väljarnas syn på klimatförändringen visar tydligt de politiska spänningar som finns i denna fråga. En överväldigande majoritet anser att klimatförändringen är en akut fråga, men bryter man ner resultatet på de olika partierna framträder stora skillnader mellan de olika partiernas anhängare.

Bland Miljöpartiets och Vänsterpartiets väljare anser 95 procent att klimatet är en akut fråga, medan endast 37 procent av Sverigedemokraternas väljare tycker det. SD är för övrigt det enda parti där fler av väljarna anser att frågan inte är akut, 45 procent. Alla andra partier har en majoritet bland sina väljare som definierar klimatförändringen som akut.

Majoritet: Politikerna agerar inte på akut läge

Intressant i undersökningen är också att en klar majoritet av väljarna, 62 procent, inte anser att politikerna behandlar frågan som en akut fråga.

Ju större uppslutningen är bland ett partis anhängare kring att frågan är akut, desto större är missnöjet med de beslut politiken levererar. Bland Miljöpartiets och Vänsterpartiets anhängare anser bara 4 procent att politikerna agerar som om klimatförändringen är akut, medan 40 procent av Sverigedemokraternas väljare tycker det.

I samtliga partier finns dock en klar övervikt bland dem som anser att politikerna inte agerar som om klimatet är en akut fråga. Denna uppfattning kan bottna både i föreställningen att för lite görs, men också att fel saker görs. Den här debatten förs ofta i svensk politik där partier anklagar varandra för att bedriva en otillräcklig politik, eller en politik som bygger på symboliska åtgärder utan större betydelse för klimatet.

Oavsett vad är det ett problem när så många väljare uppfattar att politiken inte levererar på ett område som väljarna pekar ut som akut. Det här bör stämma till eftertanke inom såväl regering som opposition. Konsekvensen riskerar annars att bli undergrävd tilltro till det politiska systemets förmåga att lösa viktiga samhällsproblem.

Uppfattas som global fråga

Men trots att 68 procent tycker att läget är akut hamnar miljö- och klimatfrågan först på en delad femteplats när väljarna i Novus anger de viktigaste politiska sakfrågorna. Här hamnar miljö och klimat klart efter frågor som sjukvård, invandring/integration och lag och ordning.

En förklaring kan vara att väljarna uppfattar klimatet som en global fråga där beslut av svenska politiker endast har begränsad möjlighet att påverka utsläppen i världen

Partiernas positionering i klimatfrågan är också intressant. Miljöpartiet är det parti som tydligast profilerat sig i denna fråga och också det riksdagsparti som har störst förtroende bland väljarna i klimat- och miljöfrågan.

Men trots klimatfrågans stora betydelse i den politiska debatten och att 22 procent av väljarna anser att Miljöpartiet har den bästa miljö- och politiken är Miljöpartiet ändå riksdagens minsta parti med endast 4,4 procent av rösterna.

En förklaring kan vara att klimatfrågan visserligen uppfattas som akut av väljarna, men att frågan trots detta inte avgör vilket parti man röstar på. En annan att förtroendet för Miljöpartiet är så lågt att väljarna inte tror att partiet har förmåga att driva frågan.

Inrikespolitiskt dominerar också andra frågor just nu, inte minst invandrings- och integrationsfrågan och lag och ordning. I båda dessa frågor har Miljöpartiet en svag ställning bland väljarna.

Politikers rädsla komplicerande faktor

Samtidigt innehåller klimatfrågan en annan komplicerande faktor för politikerna. Även om väljarna efterlyser handling av politikerna, är det inte självklart att väljarna gillar de konkreta förslag som väl presenteras. Miljö- och energiskatterna, inte minst bensinskatten, är alltid kontroversiella frågor.

Politikers rädsla för att stöta sig med opinionen illustreras tydligt i regeringens budget där den nya samarbetskoalitionen lyckades med konststycket att få det att framstå som att man både höjer och sänker bensinskatten. Förslaget blev i princip obegripligt för varje lekman, men gjorde att Miljöpartiet kunde säga till sina väljare att man höjt bensinskatten, medan Centerpartiet försökte lugna landsbygdsborna med att skatten sänkts.

Att 62 procent av väljarna tycker att politikerna inte behandlar klimatfrågan som en akut fråga är kanske inte så konstigt, trots allt.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.

Klimatkrisen

Mer i ämnet