Att EU-valrörelsen nu har klingat av helt kan vara en av orsakerna till att miljö- och klimatfrågor inte längre anses vara lika viktiga, analyserar SVT:s inrikespolitiske kommentator Mats Knutson. Foto: Johan Nilsson/TT, Henrik Montgomery/TT

Analys: Miljö och klimat tappar stort bland väljarna

Uppdaterad
Publicerad
Analys ·

Trots den mediala uppmärksamheten kring Greta Thunberg och klimatfrågan rasar klimatet som politiskt viktig sakfråga för väljarna. Det framgår av Novus senaste undersökning av de viktigaste politiska frågorna.

Mats Knutson

Inrikespolitisk kommentator

Novus har genomfört intervjuer med 1 000 svenska väljare om vilka politiska frågor de anser vara viktigast.

Jämfört med förra undersökningen, som presenterades i juni, har det endast skett mindre förändringar i rangordningen mellan de olika frågorna.

Lag och ordning har klättrat en placering, medan skolan halkat ner en plats. Tydligt är också att äldreomsorgen och miljö och klimat blivit mindre viktiga för väljarna.

En intressant notering är att 22 av 26 politiska frågor tappar i viktighet sedan förra mätningen. Vad detta beror på är svårt att dra några säkra slutsatser om. Det kan ju trots allt vara en tillfällig nedgång. Det blir därför intressant om nästa undersökning bekräftar utvecklingen.

Lag och ordning håller ställningarna

Flera av de viktigaste frågorna för väljarna tappar alltså i betydelse för väljarna. En fråga som dock håller ställningarna är lag och ordning. Med tanke på sommarens skottlossningar och sprängattentat är det kanske inte så konstigt. En del hade säkert väntat sig en tydlig uppgång här, men det har inte skett. Å andra sidan minskar inte frågans betydelse, vilket alltså är fallet med de flesta andra frågor.

Sjukvården tappar signifikant i betydelse, liksom äldreomsorgen och miljö och klimat. Trots detta är sjukvården alltjämt den fråga som väljarna tycker är allra viktigast.

Därför tappar klimatfrågan

Till skillnad från förra sommaren då mycket av nyhetsrapporteringen handlade om torka och skogsbränder har den sommar som nu förflutit handlat om helt andra saker i media. Det kan i alla fall delvis förklara klimatfrågans ras som viktig fråga för väljarna.

En annan förklaring kan vara att EU-valrörelsen nu klingat av helt. I en EU-valrörelse är klimatfrågan alltid stor, medan den oftast spelar mindre roll i rikspolitiken. Också efter EU-valet 2014 kunde man konstatera en nedgång i klimatfrågans betydelse för väljarna.

För Miljöpartiet är detta förstås en utmaning. Partiets har högt förtroende i miljö- och klimatfrågan och för att partiet ska kunna växa är det sannolikt en förutsättning att klimatfrågan står i fokus för debatten. Därför försöker också språkrören hela tiden förskjuta debatten ditåt, men i ett läge där sprängningar och skottlossningar blivit vardagsmat är det inte alldeles enkelt.

Skatter viktigare än jämställdhet

En annan förändring är att jämställdhetsfrågan nu helt faller bort från tio-i-topp-listan över de viktigaste frågorna. I stället tar sig skatterna tillbaka in på denna lista. Skattefrågan har ju diskuterats en hel del på sistone, vilket kan vara en förklaring. Regeringens förslag att slopa den så kallade värnskatten har till exempel fått stor medial uppmärksamhet.

Invandring och integration ligger kvar på en andraplats, strax före lag och ordning. Det är framför allt Moderaternas och Sverigedemokraternas väljare som tycker att dessa frågor är viktigast, medan Socialdemokraternas väljare i stället tycker att sjukvård och skola är viktigast. Övriga partier är för små för att det ska kunna gå att utläsa sådana variationer.

En slutsats man kan dra av Novus undersökning är att den bekräftar en opinionsförskjutning åt höger i svensk politik. Visst, sjukvårdsfrågan är i topp och där åtnjuter Socialdemokraterna störst förtroende, men både lag och ordning och invandring och integration, som kommer strax därefter, är frågor där Moderaterna respektive Sverigedemokraterna har störst förtroende bland väljarna.

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.