Civilminister Ardalan Shekarabi (S), är den som lett samtalen om bildandet av storregioner. Foto: TT/Björn Lindgren

Ännu ett smärtsamt nederlag för regeringen

ANALYS · Att frågan om storregioner nu faller är ett nederlag för regeringen. Frågan är politiskt död under överskådlig tid, skriver SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson.

Frågan om nya storregioner är ännu ett smärtsamt nederlag för regeringen. Centerpartiets avhopp från förhandlingarna i eftermiddags innebär att det saknas stöd i Riksdagen för att bilda nya storregioner.

Frågan är därmed politiskt död under överskådlig tid. Den ansvarige ministern Ardalan Shekarabi är tydlig med att han inte kommer att lägga fram en proposition som faller i Riksdagen.

För regeringen är det en prestigeförlust att arbetet med nya storregioner nu kollapsar. Sedan tillträdet 2014 har regeringen varit tydlig med att man vill skapa nya storregioner för att klara kraven på en likvärdig sjukvård över hela landet.

Avancerad sjukvård

Frågan om nya storregioner har diskuterats under lång tid. Bakgrunden är bland annat svårigheter för mindre landsting att ekonomiskt klara av kollektivtrafik och att erbjuda en avancerad sjukvård. Redan i dag är problemen betydande i små landsting med begränsat skatteunderlag. Ett sätt att försöka åstadkomma en mer likvärdig sjukvård över landet är slå ihop flera landsting till storregioner.

Men åtgärden är kontroversiell i flera delar av landet. Ofta finns en rad olika åsikter och uppfattningar inom samma län. Det handlar både om vilken region man ska tillhöra, men också en rädsla för att hamna ännu längre bort ifrån sjukhus och beslutande församlingar.

M och L negativa från början

Regeringens ambition har varit att skapa flera nya storregioner. Moderaterna och Liberalerna har i grunden varit negativa till förslaget och hade redan innan dagens möte hoppat av förhandlingarna.

Kristdemokraterna medverkade visserligen vid dagens möte, men hade redan tidigare signalerat att partiet sannolikt skulle hoppa av. Så skedde också.

Regeringens sista hopp stod alltså till Centerpartiet. Förklaringen är enkel. Utan Centerpartiets stöd skulle regeringen inte kunna driva beslutet genom Riksdagen. Här saknar ju regeringspartierna och Vänsterpartiet majoritet.

Flera eftergifter

För att göra en uppgörelse mer aptitlig för Centerpartiet valde därför regeringen i går att lägga fram ett sockrat bud med flera eftergifter. Bland annat lovade regeringen att mer makt och inflytande skulle decentraliseras till de nya regionerna samt att det tidigare förslaget om att göra Norrland till en storregion skulle läggas på is.

Men Centerpartiet anser att dessa eftergifter är otillräckliga och menade efter dagens möte att regeringen enbart är intresserad av att rita om kartan, inte att på allvar genomföra en omfattade decentralisering. Centerpartiet vill bland annat att en stor del av arbetsmarknadspolitiken ska hanteras på regional nivå.

Viktigt i sammanhanget är sannolikt också att valet 2018 börjar närma sig, och att Centerpartiet i det läget inte är berett att sluta en uppgörelse där man inte anser sig få tillräckligt bra politiskt betalt för att stödja regeringen.

Konsekvensen blir dock att frågan om en likvärdig sjukvård i hela landet förblir olöst. Hur det ska hanteras blir nu upp till regeringen att försöka lösa.

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa skeenden”.