Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget, bättre studiero inom skolan och stärkt skydd för vittnen. Det är några av de nya lagar som träder i kraft 1 juli. Foto: Henrik Montgomery/TT samt Johan Nilsson/TT

Här är nya lagarna som gäller från 1 juli

Uppdaterad
Publicerad

1 juli träder flera nya lagar och straffskärpningar i kraft. Bland annat höjs grundnivån för garantipensionen höjs och flera lagändringar inom skolans värld träder i kraft. I artikeln nedan listas ett urval av de nya lagarna.

Skärpta straff för sexuella övergrepp mot barn

Den som utsätter ett barn för våldtäkt kan framöver få ett hårdare straff. Efter halvårsskiftet höjs minimistraffet med ett år – från fängelse i två år till fängelse i tre år.

För att stärka skyddet mot allvarliga sexuella kränkningar som begås på distans har justitiedepartementet även beslutat att utvidga lagen om våldtäkt och sexuellt övergrepp mot barn.

Bland annat ändras bestämmelserna om utnyttjande av barn för sexuell posering till att även omfatta ageranden där barnet är helt passivt.

Stärkt vittnesskydd

Brottsmisstänkta som medverkar i utredningen av andras brott ska kunna få ett lindrigare straff. Syftet är att få fler personer i kriminella nätverk att samarbeta med myndigheterna.

Samtidigt införs lagändringar för att stärka skyddet för vittnen. Sekretess ska gälla för var personer som deltar på länk befinner sig. Övergrepp i rättssak, grova fall av mened och skyddande av brottsling ska kunna leda till betydligt strängare straff.

Tillträdesförbud

Från och med den 1 juli kan den som bråkar och stör på bibliotek och badhus få tillträdesförbud. Ett sådant förbud finns sedan tidigare för butiker och ska grundas på en bedömning av risken för brott och allvarliga trakasserier samt risken för ordningsstörningar.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Petra Jonsson är bibliotekschef i Gävle kommun och anser inte att bibliotekarier ska agera dörrvakter. Foto: SVT / Rikard Berglin

Höjd pension

Efter den 1 juli höjs konsumtionsstödet i bostadstillägget för pensionärer med 300 kronor för den som är ogift. Den som är gift får hälften så mycket – 150 kronor. Grundnivån för garantipensionen höjs också med 1 000 kronor i månaden. För att höjningen inte ska innebära ett sänkt bostadstillägg så ökar även det så kallade fribeloppet i bostadstillägget med samma belopp.

Pensionen betalas ut till berörda pensionärer första gången i augusti.

Missförhållanden och studiero

För att göra tillsynen av skolverksamheter mer effektiv och möjliggöra ingripande vid allvarliga missförhållanden för både kommunala och privata skolor har ändringar i skollagen införts. Skolinspektionen ska nu kunna förbjuda en kommun att driva en verksamhet vidare.

Om en skola fått ett så kallat föreläggande gällande brister och inte följer det som står i beslutet, och om skolan har visat bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter, ska tillsynsmyndigheten kunna stänga den.

Bättre studiero i skolan

Åtgärder för att förbättra skolans trygghetsarbete samt stärka elevernas studiero. Ändringarna innebär bland annat att det blir mobilförbud på lektionstid om inte läraren sagt att de får användas. Det ska även bli större möjligheter att omhänderta mobiltelefoner och införa mobilfria skoldagar.

Ändrad donationslagstiftning

Den första juli förändras donationslagstiftningen. Dels förtydligas hur hjärndöda får hållas vid liv genom exempelvis respirator även efter konstaterad död, för att bevara organen. Dels tas anhörigas rätt att förbjuda donation bort.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
I klippet: Hör överläkaren Bengt von Zur-Mühlen berätta vad den förändrade lagstiftningen kan leda till. Foto: Lisa Chröisty/SVT

Fakta: Nya lagar i urval

Etableringsjobb – en helt ny modell för staten att stimulera anställningar för långtidsarbetslösa och nyanlända.

En stärkt rättsprocess för att bryta tystnadskulturen.

Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar.

Miljöstyrningen skärps i bonus-malus-systemet.

Hållbarhetsmål införs för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet.

Fjärrkyle- och fjärrvärmekunder samt lägenhetsinnehavare ska kunna styra och minska sin energianvändning.

Bostadstillägget höjs för pensionärer.

Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader.

Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister.

Mer tid till lärande genom att extra studietid och utökad lovskola införs.

Källa: Riksdagen

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.