Plus har fått över 1 000 tips om parkeringsböter. Foto: Peter Lindgren/SVT

Analys: ”Många bilister har tappat förtroendet för det svenska parkeringssystemet”

Uppdaterad
Publicerad
Analys ·

Sveriges system för p-böter saknar legitimitet i väldigt många bilisters ögon, och frustrationen är enorm. Det kan Plus konstatera efter den massiva publikrespons som redaktionen tagit emot efter flera publiceringar på ämnet.

Nils Pejryd

Konsumentreporter, Plus

Jag har fått in över 1 000 parkeringstips, och det jag slås av är hur många bilister som verkar ha tappat förtroendet för det svenska parkeringssystemet – och i förlängningen också det svenska rättsväsendet. Att ett till synes bagatellartat ämne som p-böter kan piska upp så mycket folklig frustration kan låta märkligt, men det som förenar många av tipsen är en känsla av maktlöshet och att inte ha fått chansen till en rättvis prövning.

En stor anledning till varför många människor känner så är den rättspraxis som vuxit fram ur våra numera ganska gamla parkeringslagar. Enligt våra domstolar så ska p-vaktens ord nämligen anses ha ett starkt bevisvärde.

Märkliga domslut

Detta har genom historien lett till många domslut som för gemene man kan framstå som orimliga. Ta exemplet Laszlo. Han parkerade sin bil och menar att han både betalade för sig och la biljetten synligt. Trots det fick han en p-bot.

Tingsrätten konstaterade att p-vaktens fotografier var så bristfälliga att det inte kunde motbevisa Laszlos berättelse. Men trots detta dömdes Laszlo att betala boten, eftersom domstolen menar att “en parkeringsvakts erfarenheter och rutiner lämnar /.../ ett mycket begränsat utrymme för misstag”.

P-vaktens professionalitet

Ett problem med domstolarnas resonemang är att dagens system faktiskt inte kan garantera alla p-vakters professionalitet. Branschorganisationen Svepark har länge kritiserat att det är alldeles för lätt att starta p-bolag idag och Svepark efterfrågar nu tuffare lagkrav på att alla av landets över 300 p-bolag ska utbilda sina anställda tillräckligt.

Och att det finns brister i lappandet idag är tydligt. Enligt ett företag som erbjuder hjälp med att bestrida p-böter visar sig var fjärde bot som de bestrider vara felaktig. Den siffran stämmer också väl överens med statistik från de nyinrättade “parkeringsklagonämnderna” i Norge och Danmark, som flera experter som jag pratat med tycker att också Sverige borde införa.

”Brist på rim och reson”

En om möjligt ännu större källa till frustration, som återkommer i berättelserna vi får in till Plus, verkar ändå vara den brist på servicevilja och “rim och reson” som folk upplever i kontakten med många av p-bolagen och andra instanser dit man bestrider sin p-bot (mer om detta i videon ovan).

Det här leder många, såväl experter som vanliga bilister, till att lufta misstankar om att drivkraften hos vissa p-bolag handlar mer om att tjäna pengar än att hålla ordning på parkeringsplatserna.

Dags att lyssna?

Så vad krävs då för att bilisterna ska återfå förtroendet för systemet? Enligt juridikprofessorn Boel Flodgren, som forskat på det svenska parkeringssystemet, behöver svenska politiker göra samma sak som våra grannländer: modernisera lagstiftningen för att ge den enskilde bilisten större konsumentskydd och därmed bättre möjlighet att försvara sig.

En annan väg att gå är den som Svepark är inne på: att lagar och regler säkerställer att ALLA p-vakter utövar sitt yrke med den professionalitet som krävs för att få behålla sin gräddfil i domstolarna.

Oavsett vägval är det kanske dags för våra politiker att börja lyssna på bilister, forskare och branschen själv, som alla ropar efter förändring. Och många p-bolag skulle nog vinna mycket i förtroende på att redan nu se över hur man bemöter bilisterna.

”P-böter”

Egentligen är det bara i folkmun som det kallas parkeringsböter. De gula remsorna på vindrutan kan vara av två typer.

  • Parkeringsanmärkning – utfärdas på gatumark, till exempel ett på torg eller en gatuparkering. Cirka 1,5 miljoner parkeringsanmärkningar utfärdas årligen i Sverige.
  • Kontrollavgift – utfärdas på tomtmark, till exempel bostadsparkeringar och parkeringshus. Senast en uppskattning av antalet kontrollavgifter i Sverige gjordes var 2005. Då var antalet 1,1 miljoner, vilket kan jämföras med antalet parkeringsanmärkningar som samma år också var 1,1 miljoner.

Källor: Transportstyrelsen & Parkeringsutredningen (N2004:21/SOU 2006:109)

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App Store
Ladda ned SVT Nyheter på Google Play

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.