Mats Knutson: Svidande nederlag för MP-ledningen

Publicerad
Analys ·

Miljöpartiets kongress i Örebro hade knappt mer än inletts förrän partiledningen tvingades till ett svidande nederlag om energipolitiken.

Mats Knutson

Inrikespolitisk kommentator

Beslutet innebär att Miljöpartiet säger nej till Vattenfalls planer på att sälja den tyska brunkolsverksamheten. Kongressen slår fast att Miljöpartiet ska ”verka för att Vattenfall behåller och successivt fasar ut sin brunkolsverksamhet”.

Det formella beslutet fattas av kongressen på lördagen, men en kompromiss som ser ut att ha betydande stöd på kongressen nåddes redan på fredagseftermiddagen.

Kan skapa stora problem för regeringen

Det här beskedet från Miljöpartiet kan skapa betydande problem för den rödgröna regeringen. Socialdemokraterna ser ut att stödja Vattenfalls planer på att sälja den tyska brunkolen. Verksamheten har länge gett regeringar av olika kulör politisk huvudvärk. En försäljning skulle också ge klirr i kassan.

I och med dagens besked från Miljöpartiets kongress kan en ny tvistefråga vara under uppsegling i regeringen. Att Socialdemokraterna skulle vara beredda att böja sig för Miljöpartiets krav utan strid är inte troligt. Ett argument är det skulle innebära en både tidsödande och kostsam process. Att lägga ner kraftverk i Tyskland kräver myndighetsbeslut och en avveckling av dessa kraftverk kan kosta uppemot 40 miljarder kronor.

Högst oklart om MP kan driva igenom sin linje

Miljöpartiets partiledning motsatte sig formuleringen att Vattenfall ska behålla brunkolsverksamheten, men fick alltså se sig överkörd av kongressen. Nu i efterhand säger sig språkröret Åsa Romson vara nöjd med kompromissen, men det är sannolikt en sanning med modifikation. Hon medger dock att kongressbeslutet principiellt binder upp partiet tydligare än vad partistyrelsens skrivningar skulle ha gjort.

Hur stora chanser har då Miljöpartiet att driva igenom sin linje om den tyska brunkolen? Någon formellt begäran från Vattenfall om att sälja den tyska brunkolsverksamheten har ännu inte lämnats in till regeringen. När det har skett måste Miljöpartiet övertyga Socialdemokraterna om att en försäljning inte ska tillåtas. Här kan det bli en hård politisk strid men just nu verkar det inte som att Socialdemokraterna är beredda att kompromissa i frågan. Om Miljöpartiet mot förmodan skulle gå segrande ur denna strid måste sannolikt även ägardirektiven för Vattenfall ändras och det kräver i sin tur ett riksdagsbeslut. Med tanke på att de rödgröna partierna inte har majoritet i riksdagen är det dessutom högst oklart om detta skulle gå igenom.

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.