Psykologen Stefan Blomberg svarade på frågor vuxenmobbning

Publicerad

Under torsdagskvällen kunde tittare och läsare ställa frågor kring vuxenmobbning till psykologen Stefan Blomberg, aktuell i den andra säsongen av SVT:s Morgans Mission. Här kan ni läsa alla frågor och svar igen.

SVT Nyheter: Hej och välkomna till denna chatt om vuxenmobbning med psykologen Stefan Blomberg. Stefan är nu på plats och svarar på era frågor. Passa på att ställa din fråga nu!

Elias: Vad är det för anledningar till vuxenmobbning? Tror du att avundsjukhet mellan arbetskamraterna är en av anledningarna till vuxenmobbningen?

Stefan Blomberg: Avundsjuka kan absolut vara en väg in i mobbning.

Adam: Vad skulle man göra för att stoppa mobbningen?

Stefan BlombergVi behöver både jobba förebyggande med att skapa ordning och reda samt bra tillit på arbetsplatsen. Sen måste vi ha bra system där det är tydligt vad arbetsgivaren gör om någon behandlar andra illa. Vi behöver också bli mycket bättre på att utreda fall där mobbning påstås ha förekommit.

Anna: Hur ser forskningen ut kring vuxenmobbning? Prevalens? Hur mycket forskning göra i Sverige?

Stefan Blomberg: Ca 450 tusen är utsatta på något vis varje år. Sen blir ca 25 tusen sjuka av det. Det forskas inte jätte mycket i Sverige, däremot väldigt mycket i våra grannländer.

Berra: Hur ska man bete sig mot en chef som är psykopat som älskar att trycka ner en?

Stefan BlombergSådana chefer är farliga att ha att göra med. Jag skulle rekommendera att man håller sig borta från chefen så mycket som möjligt och samtidigt funderar på att snarast byta jobb. Sen kan man även testa att gå ihop flera stycken och lyfta frågan via facket till högre chefer inom verksamheten. Men att göra det ensam kan faktiskt vara farligt.

Uffe: Jag har en jobbkamrat som pikar och ljuger och utfryser en kollega. Kollegan blir tillrättavisad men repeterar samma mönster om och om igen.

Stefan Blomberg: Detta behöver lyftas till ansvarig chef. Arbetsgivare får inte tillåta sådant beteende på en arbetsplats.

G: Kan man reda ut saker och ting, så man jan komma tillbaka till samma arbetsgrupp?

Stefan BlombergDet är möjligt men svårt. Ju tidigare man tar tag i situationen desto bättre, men det kräver att professionellt och genomtänkt agerande från arbetsgivaren. Om problemen har gått alltför långt är det dock en risk att det inte går att reparera.

Berit: Kan en väg ur en jobbig arbetssituation vara att säga upp sig? Eller ska man stanna och kämpa?

Stefan Blomberg: Är man utsatt behöver man definitivt överväga att byta jobb. Hälsan är viktigare och blir man svårt utsatt kan ohälsan bli övermäktig.

Jenny: Om man ser mobbning på sin arbetsplats, vad ska man göra?

Stefan BlombergMan ska rapportera det till ansvarig chef eftersom det är en arbetsmiljörisk som kan leda till ohälsa. När man väl gjort ansvarig chef uppmärksam på situationen har denne en skyldighet att agera för att undanröja risken för ohälsa.

Micke: Hur vet man om man är mobbad?

Stefan Blomberg: Om man upprepat/återkommande är utsatt för negativa/kränkande handlingar samtidigt som man har svårt att försvara sig mot det hela – då handlar det om mobbning

Björn: Är det vanligt att en som varit utsatt för mobbing på ett arbete råkar ut för det senare i livet på ett annat arbete?

Stefan BlombergInte nödvändigtvis. Men har man varit utsatt kan det vara svårt att våga lita på nya människor. Det gör att man kan misstolka och överreagera på andras handlingar under en tid.

K: Vad gör man om chefen inte lyssnar och agerar när man säger att man känner sig orättvist behandlad på sin arbetsplats?

Stefan Blomberg: Ta hjälp av facket och/eller skyddsombudet och lyft frågan till högre chefer eller till en personalavdelning. Om inte detta heller fungerar – byt jobb.

: Jag undrar vad man vet om hur mobbare tänker. Har själv väldigt sällan hört mobbare uttrycka ånger eller reflektera över sina handlingar. Finns det någon forskning kring detta?

Stefan BlombergFinns tyvärr väldigt lite forskning om mobbare. De anmäler sig inte till våra forskningsstudier...

Marie: Hur kommer det sig att Sverige inte forskar kring detta? Problemet är ju jättestort. Och dyrbart även ur ett ekonomiskt perspektiv för arbetsgivare och samhälle.

Stefan Blomberg: Det pågår forskning i Sverige, men inte lika mycket som i våra grannländer. Men jag forskar själv inom området och i Stockholm pågår just nu ett stort forskningsprojekt om mobbning mot chefer, i Malmö forskas om cyber bullying och i Karlstad genomfördes för några år sedan ett stort projekt. Så det forskas, men det kunde definitivt vara mer.

Maria: Om man blir utsatt för det som man själv uppfattar som fysisk hot och kränkningar, vad ska man göra?

Stefan BlombergSådant ska anmälas till ansvarig chef eller chefens chef. Ta även hjälp av facket/skyddsombudet. I värsta fall – polisanmäl. Fysiska hot är brottsligt.

P-O.: Träffade dej på Bokmässan. Då fick jag ett råd av dig. Hälsan är viktigare än arbetet. Bättre att ha hälsa än ett arbete som förtar dig. Tog det på allvar. Och har räddat mig Tack!!

Stefan Blomberg: Wow – skönt att höra! Du har helt rätt, hälsan ÄR faktiskt viktigare än jobbet, även om det kan vara tufft att ta sig vidare.

Lotta: Man pratar mycket om mobbning av medarbetare och gärna att chefen är inblandad. Men när fallet är omvänt. Hur kan man hantera medarbetare som fryser ut, kränker eller sprider misstämning runt en chef?

Stefan BlombergChefer kan definitivt vara utsatta för mobbning. Om en grupp medarbetare går ihop mot t ex en ny chef som har denne inte en chans. Sen kan chefer också vara utsatta av chefskollegor eller överordnade chefer. Chefer som utsätts är ofta extremt ensamma eftersom ingen förväntar sig att en chef ska kunna bli mobbad.

SVT Nyheter: Stort tack för alla frågor! Vi vill bara påminna om att tänka på att inte berätta alltför detaljerat och namnge personer och företag/organisationer som skulle kunna identifieras av andra. Tack!

: Vad gör man om chefen är den som mobbar? Och ingen vågar säga något pga rädsla att bli bestraffade

Stefan BlombergOm det inte går att lyfta/anmäla det högre upp i organisationen så bör man lämna den arbetsplatsen åt sitt öde, dvs byta jobb!

LINA: Har blivit mobbad på de senaste 5 arbetsplatserna, det senast för ca ett halvår sedan. Detta har lett till att jag är livrädd att söka nya jobb. Imorgon ska jag på en intervju. Är inskriven på AF och rädd att bli av med A-kassan för att klara mig ekonomiskt. Detta gör det svårt att bara säga upp sig om man inte trivs för då blir man avstängd i minst 45 dagar. Har tid för samtal hos psykolog nästa månad. Hur ska jag göra? Har du tips på hur man kan göra för att känna sig lite lugnare?

Stefan Blomberg: Om man själv ser ett mönster hos sig själv där man gång på gång känner sig illa behandlad och dessutom är väldigt rädd för nya kontakter kan man behöva söka professionell hjälp och få behandling och bearbeta sina rädslor ordentligt. Risken är att man annars blir fast i ett destruktivt mönster som hela tiden upprepar sig.

S: om man som chef uppfattar att man blir baktalad/mobbad, vad gör man då tycker du?

Stefan BlombergMan bör lyfta det med sin egen närmsta chef och se till att man har stöd uppifrån i organisationen. Sen bör man tillsammans klargöra för de som baktalar och sprider rykten att sådant faktiskt är trakasserande handlingar som inte är acceptabelt på en arbetsplats.

P: Om man själv är chef och vet att det förekommer mobbing/konflikter på jobbet och har suttit i samtal, tagit fram spelregler och haft möten om värderingar men känner att det ändå inte riktigt hjälper. Vad är nästa steg?

Stefan Blomberg: Det krävs i regel ett långsiktigt och uthålligt arbete där det tar tid innan man fullt ut får resultat (åratal). Sen handlar det också om att vara trovärdig och konsekvent när gränser överträds.

Jonna: Hur kommer man vidare efter mobbning på arbetsplats som man slutat på.

Stefan BlombergGenom att försöka se framåt och bygga upp ett fungerande (arbets)liv igen. Fylla livet med vettigt innehåll. Kanske även gå i terapi och bearbeta det man varit med om så man inte ältar sönder sig (och andra) i efterhand.

Mamman: Varför behöver den som utsatts för kränkningar vara den som lämnar? Den enskilda förlorar, ekonomiskt, sin identitet och sitt jobb.

Stefan Blomberg: Jag vet att det är provocerande att den utsatte ska behöva lämna. Jag ser det faktiskt egentligen som moraliskt fel att en utsatt ska behöva fly, men ibland måste vi fly för att rädda hälsan.

Lisa: Borde inte mobbarna avskedas?

Stefan BlombergJa ibland så sker det faktiskt. I organisationer som tar detta på allvar och som arbetar trovärdigt så har arbetsgivaren oftast även klargjort att det kan leda till avsked eller uppsägning om man utsätter någon på jobbet för regelrätt mobbning. Jag tycker att alla arbetsgivare ska klargöra att konsekvensen kan bli avsked (precis som vid sexuella trakasserier, misshandel och liknande).

SVT Nyheter: Det kommer in väldigt många frågor till Stefan Blomberg, och vi försöker få med så många som möjligt, och vi ber om överseende med att det tyvärr inte finns möjlighet att svara på precis alla. Vi försöker välja ut frågor av varierande typ, så kolla gärna också om din fråga redan har fått ett svar tidigare i chatten.

Sara: Finns det inte rätt mycket ”institutionaliserad” eller ”systematiserad” mobbning – t ex att det kan betyda slutet på karriären att kritisera någon med högre status vars goda omdöme nu eller i framtiden är betydande för att man ska behålla jobbet (eller få ett nytt)?

Stefan BlombergTyvärr har du rätt. I vissa organisationer finns det personer som är ”untouchable” och om du kritiserar en sådan är du själv rökt. Detta är ett djupt och grundläggande problem som måste hanteras om en organisation ska vara trovärdig i dessa frågor. Man måste helt enkelt visa att samma regelverk gäller ALLA inom organisationen, utan undantag. Om man inte visar det är man som arbetsgivare inte trovärdig utan hycklar.

K: En chef har bestämt sig för att bli av med en, för honom, obekväm anställd, och arbetskamraterna vågar inte ställa upp för personen i fråga. Finns det då egentligen något sätt för den utsatte att klara sig ur detta? Arbetsgivaren har väl rätt att säga upp/avskeda en anställd?

Stefan Blomberg: Nej, inte utan sakliga skäl. Sen kan en arbetsgivare försöka köra på ändå, men då riskerar det bli dyrt. Det är därför man ska vara med i facket. Man kan aldrig skydda sig helt mot att bli uppsagd, men man kan göra det dyrt för arbetsgivaren att välja det spåret.

Åsa: I programmet kom det fram att 50-80% av mobbningen är den bakomliggande faktorn chefen. Vad får chefer med sig i sina utbildningar kring arbetsmiljö?

Stefan BlombergChefer har ingen särskild utbildning. De kan ha vilken bakgrund som helst. Sen ska arbetsgivaren se till att de egna cheferna får tillräckliga kunskaper för att kunna ta sitt arbetsmiljöansvar. Så dåligt utbildade chefer är arbetsgivarens ansvar.

Micke: Hur får man en chef att förstå om man upplever att det är mobbing och bara får svar som, ”du förstår väl att jag är chef för alla och inet kan ta parti”, eller ”tyvärr, din kollega vill inte träffas och prata om det här” eller ”du själv är väl inte alltid heller så perfekt”

Stefan Blomberg: Låter som en mesig, slapp och konflikträdd chef... Hen behöver gå en kurs i grundläggande konflikthantering och förstå lagens krav på arbetsmiljöansvar. Kan du byta jobb?

SVT Nyheter: Nu fortsätter chatten i ungefär tio minuter till. Passa på att ställa din fråga till Stefan Blomberg!

Louise: I programmet talas det om maktbalans. Kan mobbning också handla om dålig självkänsla hos mobbaren? Trampa på någon för att ”må bra” själv?

Stefan Blomberg: Absolut – det kan handla om en skör självkänsla eller en uppblåst självbild som inte tål motsägelser eller kritik. 

Veronica Kallander: Är det skillnad på manligt dominerade arbetsplatser med manliga chefer jämfört med kvinnodominerade arbetsplatser med kvinnliga chefer vad gäller hur en upptäcker och tar hand om kränkningar och mobbning?

Stefan BlombergMobbning verkar förekomma ungefär lika mycket på kvinno- respektive mansdominerade arbetsplatser. MEN, mobbning förekommer mer inom offentlig sektor där vi har svagt ledarskap (och dåliga förutsättningar för ledarskapet) samt röriga och dåligt organiserade arbetsplatser. Sen arbetar det fler kvinnor inom offentlig sektor, men att mobbningen är vanligare där beror alltså inte på att det är många kvinnor utan på sämre organiserade verksamheter.

E: Hur gör man när fackliga representanter aktivt arbetar med cheferna som mobbar en?

Stefan Blomberg: Då är man tyvärr rätt chanslös såsom vårt system ser ut dag. Man kan försöka få en remiss till en Arbetsmedicinsk klinik för utredning. Man kan även försöka få upp frågan på en högre nivå inom facket. Oftast kan central/regionalfackliga agera mycket starkare än de lokalfackliga.

Ala: Har man lagen bakom sig om man som chef vill avskeda en mobbare?

Stefan BlombergDet måste finnas sakliga skäl. Och det gör det enklare om man har klargjort tydligt och skriftligt i en intern policy som rör dessa frågor att allvarlig mobbning kan leda till uppsägning.

SVT Nyheter: Nu tar vi en sista fråga! Sedan kommer vi att avrunda den här chatten. Stort tack till alla som skickat in frågor!

Ola: Tips för att gå vidare efter att ha blivit utsatt för mobbing?

Stefan BlombergFörsök bygga upp ett fungerande liv på nytt med både jobb och fritidsaktiviteter som är meningsfulla. Tänk framåt. Om du inte kan släppa det som varit, sök professionell hjälp. Tänk långsiktigt. Låt inte mobbarna ockupera ditt liv även efteråt.

Stefan Blomberg: Tack för alla frågor!

Stefan Blomberg: God natt!

SVT Nyheter: ...och med det är chatten slut för i kväll. Stort tack igen till alla som har varit med, och tack till Stefan Blomberg som svarat på era frågor!

SVT Nyheter: Vi kommer alldeles strax att arkivera den här chatten för publicering och omläsning på svtnyheter.se. Vi tackar än en gång för det stora intresset. Fortsätta gärna berätta för oss om era erfarenheter. Hur ni enklast gör det kan ni läsa om här: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/blir-du-mobbad-pa-jobbet

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer