Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Flygvapnet, marinen och armén. Så påverkas det svenska försvaret – samma stund som Natointrädet sker. Foto: SVT

Så förändras försvaret minuterna efter Natointrädet

Uppdaterad
Publicerad
Analys ·

När ansökningshandlingarna blivit inlåsta i Washington omfattas Sverige av Natos löfte om kollektivt försvar.

I samma stund kan svenska stridsplan, örlogsfartyg och ubåtar verka som Nato i luften och till havs.

Sedan börjar det stora arbetet – och det kan ta lång tid.

John Granlund

Säkerhetsreporter

Bara minuter efter att Sverige blivit Natomedlem – kanske redan om några dagar – kan svenska stridskrafter uppträda som Nato. Det handlar framför allt om incidentberedskap i luften och till havs.

Året runt går svenska stridsplan upp och identifierar främmande flygplan i närområdet och även marinen har liknande uppgifter till havs. Från och med att Sverige blir Natomedlem kommer det här att göras i en Natokontext där tät samverkan kommer att ske med Natos ledningsbaser i Europa.

Sverige och Nato

Tätare samarbete

För den svenska flygstaben innebär det tätare samarbete med AIRCOM i Ramstein, Tyskland. Tillsammans med officerarna där kommer det svenska flygvapnet samordna frågor som om svenska eller exempelvis tyska stridsplan ska gå upp och identifiera ett okänt plan.

Samma sak gäller den svenska marinen som kommer att intensifiera samarbetet med MARCOM i Northwood utanför London.

Både marinen och flygvapnet kommer efter medlemskapet få tillgång till krypteringsnycklar från Nato – som öppnar dörren till alliansens datasystem för luft- och sjöövervakning. Med dessa lägesbilder får svenska militärer plötsligt en total överblick, en lägesbild, över Natos territorium.

Något man tidigare bara haft tillgång till under övningar.

Även när det gäller de svenska ubåtarna sker en liknande förflyttning – och här får marinen tillgång till forum som tidigare varit helt slutna för icke-medlemmar.

Men mot bakgrund av att Sverige länge varit nära samarbetande med Nato kommer skillnaderna i det dagliga arbetet inte vara jättestora, bland militärer har man länge pratat om att Sverige är ”already integrated” med Nato.

Utmaningarna kommer i stället handlat om att hantera en störtflod av ny Natoinformation, och att bemanna ett stort antal Natostaber med officerare, något som Sverige har brist på.

Tar lång tid

Vissa av kommittéerna som Sverige ska rekrytera folk till är direkt otypiska för svenskt militärt kunnande, såsom kommittén för kärnvapenpolicy, Nuclear Planning Group.

Också här ska ett antal svenskar medverka, troligen civilister, och det blir Försvarsdepartementets uppgift att utse dessa.

Inte förrän om 5-6 år räknar Försvarsmakten att alla svenska stolar i dessa olika staber är besatta, totalt väntas det handla om 250 officerare.

Samtidigt kommer svenska myndigheter att inleda ett arbete med att informera allmänheten om Nato. Kunskapsbristen är förmodligen stor och uppgiften att lära upp svenskarna väntas gå till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Räkna med allt från informationsfoldrar till memes på sociala medier, på temat kollektivt försvar, avskräckning och värdlandsstöd. Det är ord som kommer att höras allt oftare.

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.

Sverige och Nato

Mer i ämnet