Foto: SVT

Så här gjorde vi valkompasserna

Uppdaterad
Publicerad

För första gången i Sverige gör SVT inför valet i september lokala valkompasser. Väljarna ges en möjlighet att testa sina åsikter mot de lokala partierna i kommun- och landstingsvalen såväl som mot partierna och kandidaterna i riksdagen. Här kan du läsa om hur vi gjort när vi har tagit fram frågorna och byggt tjänsten. Du kan också få svar på de vanligaste frågorna om valkompassen.

Vilket parti tycker som du? Gör SVT:s valkompass här!

Här kan du läsa en längre metodbeskrivning av Valkompassen

Val 2018 – #dinröst

Vad är lokala valkompasser?

Tidigare har det gjorts valkompasser där man som väljare kunnat jämföra sina åsikter mot partier och kandidater på riksdagsnivå. Det nya är att vi nu gett lokala partiföreträdare möjlighet att svara på ett antal valkompassfrågor som vi sedan låter väljarna jämföra sig mot.

Syftet med lokala valkompassen är att på ett seriöst men ändå underhållande sätt hjälpa svenska väljare att orientera sig i aktuella lokala politiska frågor samt att få dem att lära sig mer om var partierna står i förhållande till sina egna åsikter. På ett enkelt sätt lyfter vi fram de lokala frågorna i valet och ger samtidigt partierna en plattform där de kan tala om för väljarna vad de driver för politik.

Varför gör ni lokala valkompasser?

Vi vill öka intresset för politiska sakfrågor och ge väljarna ett bättre beslutsunderlag inför valen till riksdag, kommun och landsting. De lokala valen är väldigt viktiga för alla i Sverige men kommer ofta i skymundan eftersom vi i Sverige har riksdagsval samtidigt. Att använda sig av valkompasser är väldigt populärt. Enligt SCB:s och Göteborgs universitets stora valundersökning 2014 var det nästa hälften (47%) av väljarkåren som gjorde någon form av valkompass och bland de unga väljarna under 30 år var det åtta av tio som hade gjort en valkompass. Därför ser vi på SVT att det är väldigt viktigt att vi också gör ett så bra och kvalitativt arbete som möjligt när vi bygger och konstruerar våra valtjänster.

En annan anledning är att valkompasser kan påverka valdeltagandet. Europeisk forskning (Garzia, Trechler, De Angelis 2017) visar att i länder där man har en hög användning av valkompasser har det en positiv effekt på valdeltagandet. Detta framförallt i väljargrupper där valdeltagandet generellt är lågt, för unga och politiskt ointresserade.

Vilka partier får vara med i valkompasserna?

Vi har bjudit in alla partier som fick minst ett mandat i riksdags-, landstings- och kommunvalen 2014. Partier som under mandatperioden gått ihop med ett annat parti räknar vi som ett nytt parti utan mandat. Partier som lagt ned sin verksamhet under mandatperioden eller som gett besked om att de inte ställer upp i valet 2018 har vi inte heller skickat någon inbjudan till.

Hur har ni gjort för att få tag i alla partiföreträdare?

Redan i november/december påbörjade vi arbetet med att få kontakt med alla lokala partiföreträdare. De handlar om runt 2500 stycken som totalt representerar ett hundratal olika partier. Förutom de stora rikspartierna som ställer upp i kommunerna finns det alltså ett 90-tal olika lokala partier som bara finns representerade i de lokala valen.

Vi har via partiernas egna organisationer och via partiernas hemsidor fått tag i mer eller mindre alla partiföreträdare och bjudit in dem att delta. Dock kan vi inte tvinga partierna att svara så i de fall de inte vill eller av olika skäl väljer att inte delta så kan vi inte göra något åt det.

Förutom att mejla har vi även ringt runt till politiska representanter – i normala fall kommunfullmäktiges ordförande – för samtliga av Sveriges 290 kommuner samt följt upp med att försöka nå alla partiföreträdare via telefon i de kommuner där vi haft minst antal svarande.

Hur har de lokala kompassfrågorna tagits fram?

För varje kommun och landsting finns det ett antal unika frågor som tagits fram med hjälp av de svar vi fick in från partierna i ett tidigt skede. Det handlade om vilka frågor partierna själva lokalt ville driva i valet. Utöver detta har vi kompletterat med aktuella och lokala kompassfrågor som vi fått tips om från SVT:s egna nyhetsredaktioner och andra lokala medier som också publicerar lokala valkompassen på sina sajter.

Några av frågorna som ställs är således helt unika för varje kommun eller landsting men det stora flertalet av frågorna ställs till alla kommuner och landsting över hela landet. Även dessa generella frågor består i huvudsak av sakfrågor som vi märkt dykt upp i svaren hos många av kommun- och landstingspartierna och som vi därför tycker går att ställa till partierna över hela landet.

Vi har även några frågor som vi ställer till de lokala partierna som avgörs på riksdagsnivå. Dessa frågor påverkar kommuner och landsting i deras dagliga verksamhet och vi har därför tyckt att det är intressant att se även de lokala partiernas inställning i frågan.

Vad är viktigt att tänka på vid framtagningen av valkompassfrågor?

Frågorna är framtagna för att vara aktuella, partiskiljande och lätta att ta ställning till för såväl de väljare som gör valkompassen som för de partiföreträdarna som ska svara på frågorna. Vi har också eftersträvat att få en bra balans mellan positiva och negativa frågor för olika politiska inriktningar och strävat efter att alla de större partierna fått med någon profilfråga i frågebatteriet.

För att få fram bra frågor har vi under hösten 2017 börjat med ett 100-tal generella frågor från start. Dessa har sedan bantats ner till 50 frågor + ett antal prio-frågor som vi bett Opinionslaboratoriet vid SOM-institutet på Göteborgs universitet att paneltesta för oss. Denna test resulterade i en forskningsrapport som vi haft som en viktig källa när vi tagit fram frågorna. Gallring av frågorna gjordes baserade på såväl resultaten från paneltesterna som efter vanliga användartester. Några frågor plockades också bort, lades till eller skrevs om baserade på att vi eftersträvar en politisk jämvikt och för att få in nya aktuella politiska frågor.

Förutom SVT:s egna politiska experter har vi också använt oss av rådgivare i form av externa statsvetare, journalister och erfarna valkompasskonstruktörer som fått komma med inspel och tycka till om frågeurval och formuleringar.

Hur räknas matchningen mellan mig och partierna ut?

Vid beräkningen av matchningsprocent räknas såväl angivet svarsalternativ samt om du angett frågan som ”extra viktig” eller inte in i beräkningen. Om både besökare eller partiet/kandidaten angett frågan som ”extra viktig” får den frågan större inverkan än övriga frågor på slutresultatet. Vid olika ståndpunkter i frågan distanseras ni mer, vid samma åsikt i frågan kommer ni hamna närmare varandra jämfört med om ni inte angett frågan som extra viktig. Rent teoretiskt går det att få såväl 100% som 0% för samtliga partier och partier/kandidater som du jämför dig med.

Detta val har vi också introducerat det vi kallar för priofrågor, där både partier och väljare som gör kompassen får välja upp till tre förslag eller budgetområden som de tycker är viktigast. Matchningsmässigt fungerar den på liknande sätt som för kompassfrågorna.

Vilka partier matchas jag mot?

Du matchas bara mot de partier som valt att svara på valkompassen.

På startsidan innan du börjar göra kompassen kan du se vilka partier som svarat och vilka som inte gjort det än. Om du saknar något annat parti i din lokala kompass beror det på något av följande: 

– de har inte mandat sedan valet 2014

– de har meddelat oss att de inte ställer upp i valet 2018

– de har meddelat oss att de inte vill eller kan delta i Valkompassen.

Kan jag lita på resultatet?

Resultat du får visar hur väl dina egna åsikter stämmer överens med partierna som svarat på valkompassen i de frågor som är med i urvalet. Detta innebär dock inte att man ska se resultatet som en uppmaning att gå och rösta på just det parti som fick högst matchprocent. I många fall skiljer det sig också ganska lite mellan de partierna som fått högst matchprocent så titta även på övriga partier som ligger i toppen.

Det finns många faktorer som spelar roll i vilket partival man gör som inte täcks in av en valkompass: vilka grundsympatier man har, vad man av tradition har röstat på tidigare, om man tycker att partiet och dess företrädare har gjort ett bra jobb, om man har förtroende för partiledaren etc. Resultat av valkompassen ska därför bara ses som en av många komponenter i det som sedan fäller avgörandet vilket parti man väljer.

Hur hanterar ni integritetsaspekten?

SVT har byggt valkompasserna på ett sätt som gör det mycket svårt att koppla samman ett resultat från en valkompass till någon personlig information som t ex ett IP-nummer. Vi lagrar dock tillfälligt dina svar och resultat i den webbläsare som används via det som kallas för ”local storage”. Vi använder inte ett sparat svar efter 12 timmar. Ni kan själv välja att ta bort informationen genom att från startsidan på valkompassen klicka på länken ”Nollställ valkompasserna” eller via webbläsaren rensa ”local storage”.

Resultatsidan sparas dock även i din egen webbhistorik. Så vill du vara  säker på att ingen ska få reda på ditt resultat skall du först rensa din webbhistorik och sedan stänga av din webbläsare innan du lämnar din dator, skärmplatta eller mobil. SVT sparar ingen persondata kopplad till hur enskilda besökare svarat på de olika frågor i kompassen.

Hur har prioalternativen för frågan om riksdagens budget tagits fram?

Vi har tittat på de största utgiftsposterna i statens budget och gjort en lista av dem samt lagt till alternativet ”Sänkta skatter” eftersom det är en tydlig prioritering i statsbudgeten. Det finns andra viktiga politiska ämnesområden som inte är med bland de största utgiftsposter i statens budget ­- t ex skola, sjukvård, miljö/klimat och kultur – som inte finns med bland alternativen eftersom de är relativt små eller finns som utgiftsposter på kommun- eller landstingsnivå. Men detta betyder ju inte att dessa frågor är mindre viktiga för det, bara att de inte finns som alternativ i frågan om statens budget.

Vilka riksdagskandidater kan jag bli matchade mot i riksdagskompassen?

Vi ger alla riksdagskandidater för de nuvarande åtta riksdagspartierna (ca 5 500 st) möjlighet att svara på våra valkompassfrågorna och fylla i sina profilsidor, oavsett var på riksdagsvalsedeln de står. Detta eftersom alla kandidater har möjligheter att via en framgångsrik personvalskampanj komma före sina partikollegor högre upp på valsedeln och därmed komma in i riksdagen. Men i praktiken så är det så att de kandidater som står högt upp på valsedlarna har betydligt större chans att komma in i riksdagen efter valet.

Hur kommer det sig att det kommer upp kandidater från andra delar av landet som jag matchas mot?

Partierna kan ha olika typer av valsedlar och i riksdagen kan alla som ställer upp i valet göra det över hela landet. En del partier har bara valsedlar för de olika riksdagsvalkretsarna medan andra partier även har så kallade ”Hela landet”-valsedlar vilket gör att kandidaterna på dessa valsedlar är valbara över hela Sverige, oavsett vilken bostadsort de har. Vill man veta vilka kandidater som är valbara i olika delar av landet kan man gå in på valmyndighetens hemsida

Vilka har jobbat med att ta fram de lokala valkompasserna på SVT?

Projektledare: Kristofer Sjöholm

Redaktör: Hedvig Eriksson

Ansvarig utgivare: Eva Landahl (eva.landahl@svt.se)

Utvecklingsteam: Rickard Andersson, Fredrik Stålnacke, Johan Hallberg, Annika Hövik, Robert Novo, Daniel Wennerberg, Christopher Nagy

Lokala valkompassjournalister: Jenny Altun, Per Carlsson, Marit Israelsson, Lisa Johansson

Politisk expert för SVT: Mats Knutson

Övriga medverkande från SVT: Helena Bengtsson, Linnea Heppling, Suzanne Hallbert, Richard Käll

Externa experter som hjälpt till med frågeurval och kvalitetssäkring: Per Oleskog Tryggvasson, Tommy Möller, Christer Isaksson, Richard Öhrvall, Kristoffer Hecquet, Mattias Croneborg

Digital programchef SVT Nyheter: Kristian Lindquist

Produktchef SVTi – nyheter, sport och samhälle: Hans G Andersson

Kontakt

Mejl: valkompass@svt.se

Telefon: 08-784 73 12

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Val 2018 – #dinröst

Mer i ämnet