Samtliga riksdagspartiers partisymboler.

Lista: Så här reagerar partierna på betygsglappet

Publicerad

”Oacceptabelt” och ”Sverige ska ha en jämlik skola”. Det är några av reaktionerna på att det redan stora betygsglappet har ökat de senaste åren. Alla partierna vill bryta utvecklingen, men de är oense om hur det ska gå till.

Det finns stora skillnader i hur höga betyg elever i grundskolan får beroende på vilken utbildningsnivå deras föräldrar har. Och betygsglappet har ökat de senaste åren. Det visar SVT Nyheters sammanställning av statistik från Skolverket.

SVT Nyheter har ställt flera frågor till de politiska partierna om deras skolpolitik. Så här reagerar partierna på att det finns ett stort betygsglapp mellan olika elever.

Miljöpartiet:

Så ska det inte vara. Och det är en av anledningarna till att det är så viktigt att bryta ojämlikheten. Inget land har kunnat ha stadigt förbättrade resultat samtidigt som skolsystemet dras isär. Din framtid ska avgöras av din insats i skolan och inte av hur många böcker som står i bokhyllan där hemma.

Socialdemokraterna:

Det är oacceptabelt – Sverige ska ha en jämlik skola med fokus på kunskap och bildning. Vi ska bryta den utveckling som gör att barn allt mer går i olika skolor, utifrån föräldrarnas inkomster och utbildningsbakgrund. I skolan ska elever från olika bakgrunder och erfarenhet mötas. Med skolans breda demokratiuppdrag spelar den en avgörande roll i att våra barn och unga växer upp till aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Vänsterpartiet:

Alla barn ska ha rätt till en skola där utbildningen håller högsta kvalitet. För att kunna kompensera för elevers olika bakgrund och behov måste skolans resurser användas rätt och i tid. För elever i behov av särskilt stöd sätts idag de största insatserna in först i slutet av grundskolan, trots att all forskning visar att tidiga insatser ger bäst resultat. Vi vill ändra på detta och se till så att det finns tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren i grundskolan. 

Centerpartiet:

Elevernas bakgrund och var de bor ska inte få avgöra hur de lyckas i skolan. Alla har rätt att nå så långt de kan utifrån sina förutsättningar. Elever som behöver extra stöd ska få det.

 Alla elever ska också kunna göra ett aktivt skolval. Med bättre information och tydliga jämförelser mellan skolor och utbildningar kan fler välja den utbildning som passar dem.

Moderaterna:

Det är oacceptabelt. Skolan ska vara kompensatorisk för att alla elever ska klara kunskapsmålen oavsett bakgrund. Det statliga ansvaret för skolor med stora brister måste bli större och fungera bättre. Vi vill därför införa nationella kvalitetskrav som alla skolor måste nå upp till. De skolor som inte klarar av att möta kraven behöver genomföra förändringar eller läggas ned.

Liberalerna:

Det finns ett starkt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och barnets skolresultat. I flera kommuner varierar därför skolpengen mellan eleverna beroende på socioekonomiska förutsättningar för att finansiera stöd och andra kompensatoriska åtgärder.

En likvärdig skola som kompenserar elever som inte kommer från socioekonomiskt starka hem behöver studiero, höga förväntningar och tydlig uppföljning av kunskapsmålen om de ska lyckas i skolan.

Klassresan börjar i klassrummet är en bra sammanfattning av Liberalernas skolpolitik. Ökade befogenheter för lärare, mobilfrihet och betyg i åk 4 är några exempel på åtgärder vi vill vidta för att åtgärda detta.

Kristdemokraterna:

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Med det menar man att skolan särskilt ska stötta elever där det brister i hemförhållandena.

Kristdemokraterna har ett förslag om att införa utbildningsträffar för föräldrar, något som syftar till att involvera föräldrar i barnens skolgång och att hjälpa dem stödja sina barn i skolarbetet. Detta tror vi kan vara en hjälp särskilt för de familjer där föräldrarna inte redan är involverade. Vi föreslår också en stor satsning på speciallärare och lärare i svenska som andraspråk.

Sverigedemokraterna:

Det har mycket med våra utanförskapsområden att göra. Där måste vi få mer ordning och reda i skolmiljön, det är enskilt den viktigaste orsaken till lägre resultat (förutom att nyanlända av naturliga orsaker ligger efter på grund av språket).

Vi måste få lugn i klassrummen och bråkiga elever måste avskiljas till jourklasser samt pliktskolor, läraren och rektorn måste få högre auktoritet. Föräldrar måste på sikt ta ett större ansvar för hur deras barn beter sig också.  Dagens Salsapeng måste bytas ut mot ett socioekonomiskt index som har statlig huvudman, inte som idag där elevpengen skiljer på upp emot 30 000 kronor per elev i samma årskurs beroende på vilken kommun de bor i.

Fotnot: Partierna har svarat på skriftliga frågor från SVT Nyheter. Vissa svar är något nedkortade.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App Store
Ladda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.