Så olika hanteras coronaviruset i Europa

Uppdaterad
Publicerad

De europeiska länderna agerar olika för att hindra spridningen av covid-19. Här listas hur reglerna ser ut just nu kring allt från munskydd och folksamlingar till hur långt avstånd man ska hålla till varandra.

När många europeiska länder stängde ner sina samhällen och införde strikta coronarestriktioner, så stack Sverige ut. Här har krogar varit öppna och folksamlingar tillåtna under hela pandemin, om än i begränsad omfattning. Men när smittspridningen nu ser ut att bromsa in, så börjar många länders restriktioner att lätta.

I Österrike, på Island och i flera av de baltiska staterna är nu reglerna kring folksamlingar generösare än de svenska. I dagarna lättas restriktionerna än mer i många länder, men många har reserverat sig för att förändringar kan ske med kort varsel beroende på smittläget.

Så ser restriktionerna ut i de europeiska länderna:

1. Är det tillåtet att resa inrikes?

2. Finns restriktioner vid utlandsresor?

3. Har man regler kring munskydd?

4. Får man besöka barer, restauranger och liknande?

5. Finns det regler kring folksamlingar?

6. Vilket avstånd rekommenderas mellan människor?

7. Är biografer, museer, turistmål, stränder och liknande öppna?

Sverige

1. Ja, om du är symtomfri. Undvik kommunaltrafik.

2. Avrådan hävs till vissa europeiska länder från 30 juni. Avrådan till resten av Europa till 15 juli. Övriga världen 31 augusti.

3. Nej.

4. Tillåtet, men med regler om distansering. Bordsservering gäller.

5. Folksamlingar på högst 50 personer tillåtna.

6. Armlängds avstånd.

7. Stränder öppna. Flera biografer öppnar under sommaren, med högst 50 personer i salongen. Vissa museer har öppnat, med begränsat antal besökare. Nöjesparker får inte ha öppet i sommar.

Norge

1. Ja, om du är symtomfri.

2. Tillåtet att resa i de nordiska länderna, förutom till Sverige. Avrådan från övriga länder till 20 augusti.

3. Nej.

4. Tillåtet, men med regler om distansering.

5. Evenemang med högst 200 personer tillåtet, med regler om distansering. Högst 20 personer får samlas utomhus.

6. En meter.

7. Det mesta har öppnat, men med regler om begränsat antal besökare och distansering.

Finland

1. Ja, om du är symtomfri.

2. Avrådan från utrikesresor förutom till Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, Litauen.

3. Nej.

4. Tillåtet, men med regler om distansering. Bufféservering är inte tillåtet. Alla gäster måste ha egen sittplats men får hämta mat och dryck vid baren.

5. Folksamlingar på högst 50 personer tillåtna.

6. En meter.

7. Det mesta har öppnat, men med regler om begränsat antal besökare och distansering.

Danmark

1. Ja, om du är symtomfri.

2. Delar upp länder i gula och orange. Gula är fritt att resa till, orange avråder man ifrån. Nordiska länder kan ha enskilda gula regioner som då är fritt att resa till. Västerbotten är ett sådant. Avrådan från övriga länder gäller fram till 31 augusti.

3. Nej.

4. Tillåtet, men med regler om distansering.

5. Folksamlingar på högst 100 personer tillåts från 8 juli. Folksamlingar på högst 200 personer tillåts från 8 augusti.

6. En meter i offentliga miljöer. Två meter i miljöer med risk för droppsmitta, exempelvis på gym och på sjukhus.

7. Det mesta är öppet men med regler om distansering. Nöjesparker som Legoland och Tivoli är öppna men med utökade säkerhetsregler.

Tyskland

Regionala skillnader.

1. Ja, om du är symtomfri. Munskydd krävs.

2. Tillåtet att resa inom EU/Schengen. Obligatorisk karantän vid inresa från vissa länder i flera tyska delstater. Avrådan från övriga länder.

3. Obligatoriskt i butiker och i kollektivtrafiken.

4. Många har öppnat, men med regler om distansering. I Gütersloh i västra Tyskland har man återinfört lokala restriktioner efter ett nytt utbrott.

5. Folksamlingar på över 10 personer förbjudna till 29 juni. Stora arrangemang förbjudna till 31 oktober.

6. 1,5 meter (gäller till 29 juni).

7. Mycket har öppnat, men med regler om distansering. Regionala skillnader. Stränder inte öppna för turister från andra delstater som inte övernattar.

Storbritannien

1. Ja, om du är symtomfri. Undvik kollektivtrafik.

2. Avråder från alla icke nödvändiga utlandsresor.

3. Obligatoriskt i kollektivtrafik och på sjukhus. Rekommenderas på offentliga platser där det är svårt att hålla avstånd.

4. Ej tillåtet till 4 juli. Efter det ska avståndet mellan gästerna vara minst en meter.

5. Högst sex personer får samlas utomhus.

6. En meter. Där man kan hålla två meter ska man dock fortsatt göra det.

7. Biografer, museer, hotell och campingar öppnar 4 juli. Vattenland, pooler och nattklubbar fortsatt stängda.

Island

1. Ja, om du är symtomfri. Munskydd rekommenderas om det är trångt i kollektivtrafiken.

2. Tillåtet att resa inom EU/Schengen. Den som kommer till landet kan välja att testa sig för covid-19 på flygplatsen eller sitta i karantän i två veckor.

3. Obligatoriskt på Iceland Airs flygningar. Rekommenderas om det är trångt i kollektivtrafiken.

4. Tillåtet, men restauranger och barer får ej hålla öppet längre än till kl 23.00.

5. Folksamlingar på högst 500 personer tillåtna, förutsatt att det går att hålla två meters avstånd.

6. Två meter.

7. Det mesta har öppnat, men med regler om begränsat antal besökare och distansering.

Estland

1. Ja, om du är symtomfri. Undvik kollektivtrafik.

2. Avrådan från utrikesresor. Den som reser måste sitta i två veckors karantän vid hemkomst. Rörelsefrihet mellan Lettland och Litauen.

3. Rekommenderas på platser där det är mycket folk.

4. Tillåtet, men med regler om distansering.

5. Folksamlingar på högst 10 personer inomhus och 100 personer utomhus tillåtna. Från 1 juli tillåts 500 personer inomhus och 1000 personer utomhus.

5. Två meter.

6. Det mesta har öppnat, men med regler om begränsat antal besökare och distansering. Konserter, festivaler och marknader är tillåtet men med höst 100 besökare.

Lettland

1. Ja, om du är symtomfri. Munskydd obligatoriskt i kollektivtrafiken.

2. Tillåtet att resa inom Europa. Resenärer som kommer från länder med hög smittspridning kan behöva sitta i två veckors karantän vid ankomst.

3. Obligatoriskt i kollektivtrafiken. Det är obligatoriskt att bära munskydd i kollektivtrafiken.

4. Tillåtet, men högst fyra personer vid varje bord inomhus och åtta personer vid varje bord utomhus. Restauranger och barer får ej hålla öppet längre än till kl 02.00.

5. Folksamlingar på högst 100 personer inomhus och 300 personer utomhus tillåtna.

6. Två meter.

7. Kultur-, sport-, och underhållningsanläggningar öppna, men måste stänga vid midnatt.

Litauen

1. Ja, om du är symtomfri.

2. Tillåtet att resa inom Europa. Medborgare från Sverige, Portugal och Storbritannien tillåts inte komma in i landet.

3. Rekommenderas på offentliga platser och i kollektivtrafik.

4. Tillåtet, men med regler om distansering. Caféer, nattklubbar och barer får endast ha öppet till kl 23.00.

5. Folksamlingar på högst 700 personer utomhus och högst 150 inomhus. Från 1 juli tillåts folksamlingar med 1000 personer utomhus och 200 inomhus.

6. Två meter. En meter i kösituationer.

7. Det mesta har öppnat, men med regler om begränsat antal besökare och distansering.

Slovakien

1. Ja, om du är symtomfri.

2. Tillåtet att resa in i landet från många, men inte alla, europeiska länder. Gränsen mot Polen stängd. Inte tillåtet att resa in via gränsen mot Polen.

3. Obligatoriskt inomhus, frivilligt utomhus när det går att hålla avstånd.

4. Tillåtet, men med regler om distansering. Endast två gäster per bord.

5. Folksamlingar på högst 500 personer är tillåtna. I juli höjs gränsen till 1000 personer.

6. Två meter.

7. Det mesta har öppet, men med strikta regler om antal besökare och distansering.

Österrike

1. Ja, om du är symtomfri. Munskydd obligatoriskt.

2. Tillåtet att resa inom stora delar av Europa. förutom Sverige, Storbritannien, Spanien och Portugal.

3. Obligatoriskt i kollektivtrafiken och andra platser där det är svårt att hålla avstånd.

4. Tillåtet, men med regler om distansering.

5. Folksamlingar på höst 100 personer tillåtna. Från 1 juli tillåts 250 personer. Från 1 augusti 500 personer.

6. En meter.

7. Det mesta har öppnat, men med regler om begränsat antal besökare och distansering.

Spanien (fram till 6:e juli när restriktionerna lättar ytterligare)

Regionala skillnader

1. Ja, om du är symtomfri, men man avråder från onödiga resor.

2. Tillåtet att resa inom EU/Schengen. Gränsen till Portugal öppnar 1 juli. Då öppnas även gränsen till resten av världen, men endast till länder med liknande eller bättre smittskyddssituation än i EU-länderna.

3. Obligatoriskt i kollektivtrafiken och andra platser där det är svårt att hålla avstånd.

4. Tillåtet, men med regler om distansering och begränsat antal gäster. Regionala skillnader.

5. Tillåtet på flera platser, men med restriktioner. Regionala skillnader.

6. 1,5 meter.

7. Det mesta har öppnat, men med regler om begränsat antal besökare och distansering. Regionala skillnader. Vissa stränder tillåter endast ett begränsat antal personer per kvadratmeter.

Portugal

Högsta beredskapsläge råder fram till 30 juni. Därefter kan beredskapsläget förlängas eller ändras. Särskilda regler gäller i de självstyrande regionerna Madeira och Azorerna. Särskilda regler även i Lissabonregionen.

1. Ja, om du är symtomfri. Munskydd obligatoriskt.

2. Tillåtet att resa inom EU/Schengen. Spanska gränsen dock stängd till 1 juli. Även flyg till och från bland annat Venezuela, USA, Kanada, Sydafrika, Brasilien och de andra portugisiska länderna tillåtna. Tågtrafiken in och ur landet är stängd.

3. Obligatoriskt i kollektivtrafik, affärer och offentliga byggnader.

4. Tillåtet, men med regler om distansering och desinfektion. Speciella regler i Lissabon-regionen: affärer måste stänga klockan 20.00, ingen alkohol på offentliga platser.

5. Folksamlingar på högst 20 personer tillåtet. I Lissabon och fyra andra regioner får endast 10 personer samlas.

6. Två meter.

7. Det mesta har öppnat, men med regler om begränsat antal besökare och distansering. Teatrar, biografer och liknande måste ha en tom plats mellan varje besökare.

Frankrike

1. Ja, om du är symtomfri, men man avråder från onödiga resor. Resor till utomeuropeiska franska territorier kräver 14 dagars karantän.

2. Tillåtet att resa inom EU/Schengen. Begränsningar för resor till och från utomeuropeiska länder.

3. Obligatoriskt i kollektivtrafiken och i affärer om ägaren kräver det. Obligatoriskt för personal på barer och restauranger.

4. Tillåtet, men med regler om distansering. Nattklubbar är stängda.

5. Folksamlingar på högst 10 personer tillåtna. Begravningar är undantagna – där finns ingen övre gräns. Demonstrationer får ha högst 5000 deltagare.

6. En meter.

7. Museer, turistattraktioner och teatrar öppnar gradvis. Högst 5000 besökare per besöksmål. Biografer och stränder är öppna men med regler om distansering och munskydd.

Italien

Regionala skillnader

1. Ja, om du är symtomfri. Vissa regioner har regler vid inresa (temperaturmätning, notifiering vid ankomst).

2. Tillåtet att resa inom EU/Schengen.

3. Obligatoriskt i kommunaltrafiken och platser där det är svårt att hålla avstånd.

4. Tillåtet, men med regler om distansering och begränsat antal gäster. Regionala skillnader. Nattklubbar är stängda.

5. Folksamlingar på offentlig plats är förbjudet. Fester också förbjudet.

6. En meter.

7. Det mesta har öppnat, men med regler om distansering och smittskydd. Stränder öppnar, men med regionala skillnader.

Belgien

1. Ja, om du är symtomfri.

2. Tillåtet att resa inom EU/Schengen. Övriga icke-nödvändiga resor förbjudna.

3. Obligatoriskt i kollektivtrafiken och på platser det är svårt att hålla avstånd. Obligatoriskt för personal på barer och restauranger.

4. Tillåtet, men med regler om distansering. Högst 10 personer per bord, endast bordsservering. Barer och restauranger får endast hålla öppet till kl 01.00. Nattklubbar stängda.

5. Folksamlingar på högst 10 personer tillåtna, oavsett om det är ute eller i hemmet. Varje person få ha nära kontakt med tio olika personer, utöver de som tillhör hushållet.6. 1,5 meter.

7. Biografer, teatrar, nöjesparker, konferenser öppnar först 1 juli. Museer och historiska byggnader är öppna, men med regler om distansering och biljettköp via nätet.

Nederländerna

1. Ja, om du är symtomfri. Avrådan från icke-nödvändiga resor med kollektivtrafiken.

2. Tillåtet att resa inom EU/Schengen. Avrådan från resor till Sverige, Storbritannien och Danmark samt alla länder utanför Europa.

3. Obligatoriskt i kollektivtrafiken.

4. Tillåtet, men med regler om distansering. Högst 30 gäster inomhus. Endast bordsservering. Cannabiscaféer får bara erbjuda take away-service.

5. Folksamlingar på högst 30 personer inomhus tillåtna. Åtgärder kan komma att tas om mer än tre personer samlas utomhus och inte håller avståndet.

6. 1,5 meter.

7. Det mesta har öppnat, men med regler om begränsat antal besökare och distansering.

Irland

1. Endast resor inom sitt eget grevskap, alternativt 20 km från hemmet, tillåtna fram till 28 junt. Endast nödvändiga resor utanför de satta gränserna är tillåtna.

2. Avrådan från alla icke-nödvändiga resor utomlands.

3. Rekommenderas i kollektivtrafiken, i affären och på platser där det är svårt att hålla avstånd.

4. Restauranger, barer och caféer är stängda till 29 juni. Därefter följer regler om avstånd och noggrann hygien.

5. Högst sex personer som inte är från samma hushåll får träffas utomhus. De kan även träffas inomhus, men då helst inte längre än en timme.

6. Två meter.

7. Det mesta har öppnat, men med regler om begränsat antal besökare och distansering.

Schweiz

1. Ja, om du är symtomfri.

2. Tillåtet att resa inom EU/Schengen. Avrådan från onödiga resor utanför Europa.

3. Rekommenderas starkt i kollektivtrafiken och på platser där det är svårt att hålla avstånd.

4. Tillåtet, men med regler om distansering. Högst fyra gäster per bord.

5. Spontana folksamlingar på högst 30 personer tillåtna. Evenemang med högst 300 personer är tillåtna. Stora evenemang förbjudna till slutet på augusti.

6. Två meter.

7. Det mesta har öppnat, men med regler om begränsat antal besökare och distansering.

Slovenien

Utropade att man besegrat epidemin den 14 maj.

1. Ja, om du är symtomfri.

2. Avrådan från resor till utlandet. Inresande i landet från vissa “epidemiologiskt osäkra” länder ska sitta i karantän i 14 dagar.

3. Obligatoriskt i kollektivtrafiken och offentliga platser inomhus där det är svårt att hålla avstånd

4. Tillåtet, men med regler om distansering. Nattklubbar är stängda.

5. Folksamlingar på högst 200 personer tillåtna.

6. 1,5 meter.

7. Det mesta har öppnat, men med regler om begränsat antal besökare och distansering. Mataffärer stänger kl 20.00, och ska hålla stängt på söndagar.

Kroatien

1. Ja, om du är symtomfri.

2. Resenärer från närliggande länder tillåts komma in utan restriktioner. Andra europeiska länder behöver fylla i formulär.

3. Rekommenderas inomhus. Obligatoriskt för all personal i serviceyrken.

4. Tillåtet, men med regler om distansering. Nattklubbar öppna, men inte med dansgolv.

5. Folksamlingar på högst 300 personer tillåtna inomhus, 500 personer utomhus.

6. 1,5 meter.

7. Det mesta har öppnat, men med regler om begränsat antal besökare och distansering.

Grekland

1. Ja, om du är symtomfri.

2. Greklands gränser på land är stängda till 30 juni, med undantag för Bulgarien. Flygresenärer från vissa länder, som Frankrike, Sverige och Portugal, testas vid ankomst. 1 juli öppnar alla flygplatser för internationella flighter, förutom till/från länder som fortfarande är allvarligt drabbade av pandemin.

3. Obligatoriskt i kollektivtrafik, taxi och på båtar. Obligatoriskt för restaurangpersonal. Rekommenderas starkt för restauranggäster och på offentliga platser.

4. Tillåtet, men med regler om distansering. Högst sex gäster per bord. Även nattklubbar är öppna.

5. Ingen exakt uppgift.

6. 1,5 meter.

7. Det mesta har öppnat, men med regler om begränsat antal besökare och distansering. Konserter och events tillåtna från 1 juli men med regler om distansering och antal besökare.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App Store
Ladda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.