Katarina Tomic, läkare i urologi och Anders Widmark, professor och överläkare i onkologi, svarar på tittarfrågor om prostatacancer. Foto: Matilda Sandberg/SVTVisa alla (2)
Visa alla (2)

Svaren på dina frågor om prostatacancer

Uppdaterad
Publicerad

Expertgästerna Katarina Tomic, läkare i urologi, och Anders Widmark, överläkare och professor i onkologi, svarade på era frågor.

Motzi: Hej, hur stor vikt ska jag lägga på mitt PSA värde jag tog våren 2016 – ett värde på 0,24. Hur ofta bör jag kolla värdet? Är snart 61 år.
Anders Widmark: det är lungt! om man har ett PSA under 0.5 vid 60 år är det osannolikt att man skall få en alvarlig Cancer
 

Karl gösta: Är opererad för tre år och fyra månader sedan, , PSA värdet noll 5 gånger sedan operationen, kan jag släppa canceroron nu?
Anders Widmark: Ja det kan du, även om du skall fortsätt och kontrollera, men du kan glesaut intervallen
 

Mikael: Ett aktivt sexliv lär vara bra motion för prostatan och därmed minska risken för cancer, stämmer det?
Anders Widmark: Det ör nog en önska. Det finna inga säkra bevis för att man kan minska risken för prostatacancer genom att var väldigt aktiv.
 

Orolig 50 åring: Hur högt kan man låta PSA stiga innan man bör behandla en 50 årig man ?
Katarina Tomic
~~Jag tycker att du ska kontrollera dig på vanligt sätt dvs. via labb och där en läkare får följa upp provsvaret samt träffa dig. Det finns mycket annat att ta hänsyn till också. Det kan vara bra att känna på prostatan också för att se om den känns normal.
 

Frågvis: Om man har fått finasterid mot förstorad prostata är denna medicinering livslång ? Finns det andra naturläkemedel med motsvarande resultat ?
Katarina Tomic: Om det blir bättre kan man tänka sig att prova sluta med den och se hur det går. Vad gäller naturläkemedel så är det svårt att rekommendera något då vi inte brukar göra det.
 

Staffan: Hur effektiva är receptfria läkemedel mot förstorad prostata?
Anders Widmark: Osäker hur effektiva dom är. Bättre att gå till vårdcentralen eller urolog och få en bedömning, samt en liten utredning. Sedan kan man få rectpt på dorger som bevisligan fungerar.
 

Mårten: Finns HIFU i Sverige över huvud taget? Om inte, hur ska man få erfarenhet?
Katarina Tomic: Det tillämpas inte i Sverige och ska man gära det så måste det ske inom ramen för studier så att man verkligen kan utvärdera metoden, att den ger lika bra resultat som de metoder vi redan har (operation och strålning) och att det inte är fler och värre biverkningar.I Europa och USA används metoden och den utvärderas fortfarande där. 
 

lasse mhamn: fick besked om psa värdet som jag tror var 2,8 eller 2,9 enligt läkaren var det bra .är 70 år
Katarina Tomic: Det låter bra, dessutom om du inte har någon ärftlighet i släkten.
 

Tom Jonsson: Har diagnostiserats med prostatacancer. Vävnadsprover visar låg/medelriskcancer. PSA värde 60 visar högriskmatch.Urologen rek. Bikalutamid, jag är tveksam med tanke på biverkningar. Skilett o bukröntken visar inga metastaser.vi är nu överens om watshful waiting. Är det fel att avvakta. Är 82 år och mår hyggligt bra. Tacksam för svar
Anders Widmark: Bicalutamid är ett alternati, Enstaka vitala patienter som är mycket friska kan få genomgå en kurativ behandling., och man har en förvänta  kunna leva åtminstone 5 år till. Om du är påtagligt FRISK ochvill undersöka möjlighetat för kurativ beh, bör du nog göra det snarast
 

Krister: Kan cancern komma tillbaka efter strålbehandling.
Katarina Tomic: Ja det kan den göra, man pratar då om återfall. Behandling finns att få då också.
 

Inge: Vet man hur många som får problem med erektionen efter prostataoperationer?
Katarina Tomic: Det är väldigt många. Omkring 80% får problem med erektionen efter operation.  
 

Ingvar: Kan anlag för prostatacancer ”ärvas” via moderns sida i släktträdet och i så fall är risken lika stor som vid förekomst på faderns sida?
Katarina Tomic: Ja, om man har BRCA 2 (bröstcancergen 2) framförallt så är risken mycket högre att insjukna i prostatacancer.
 

Nisse39: Jag är stomiopererad. Detta innebär att min ändtarm och min tjocktarm är bortopererad. Hur kan man undersöka mig?
Katarina Tomic: Bilddiagnostik är ett alternativ i ditt fall. Man kan också gå in genom huden mellan pungen och ändtarmen om man vill ta ett vävnadsprov.
 

Kettil : Kan sterilisering genom kapning av sädesledarna i pungen öka risken för förstorad prostata.
Katarina Tomic: Nej, det är inget vi känner till.
 

Lars A. K.: Hej Jag har fått tagit 12 vävnadsprover på min prostata men det var inget. De ville kalla mig igen om 3 månader till ny provtagning , men jag har ej fått någon kallelse, skall jag själv kontakta dem ?
Anders Widmark: Du skall kontakta dom och jaga på. Det beror lite på ditt PSA. om du har mer än 10 , kan det vara ett alternativ att försöka få en magnetkamera undersökning av prostatan innan nästa biopsi
 

Stig: Finns det risk att aktivera en cancertumör vid upprepade biopsiprover?
Anders Widmark: Nejj det tror vi inte. Dessutom är det så att hela prostatakörteln behandlas om det går så långt. 
 

Carsten: Mindre risk för erektionsproblem vid strålning än vis op? 
Anders Widmark: JA om du varit sexuellt aktiv sista månade eller veckan
 

Enko: Har hört att istället fär PSA kan man göra sk Stockholm 3 provtagning. Vad är detta och är det säkrare metod är PSA?
Katarina Tomic: Det är en studie som gjordes på dryga 60 000 män i Stockholmsområdet, där man förutom PSA även studerat ett antal andra proteiner tillsammans med mannens historik (ärftlighet m.m.). Syftet är att öka träffsäkerheten föra att hitta den cancer vi verkligen vill behandlad.

Lars Ove: Har spridd prostatacancer. Har gått igenom hormonbehandling och cellgiftsbehandling. Fn behandlas jag med Zytiga som eventuellt börjat svikta. Kan immunterapi vara ett alternativ?
Anders Widmark: Immunterapi finns än så länge bar i studier. Nästa alternativ kan vara Radium 223 som är en strålande målsökande isotp, alternativt att annat cytostatikum , om det tidigare fungerande 
 

Ola: Är biverkningarna med ex urin/tarmläckage större vid strålning än operation
Katarina Tomic: Det är på olika sätt, efter operation uppstår urinläckage men efter 1 år ska det vara mycket bättre. Det är ungefär 1/10 som besväras med urinläckage efter det. Vad gäller potensen så är det många fler som får besvär. Efter en behandling med strålning så kommer biverkningarna över till vad gäller urinläckage (någon procent) och potens men däremot tarmbesvär kommer isåfall direkt. Tarmbesvär med slem och blod. Muskeln blir lite slappare med tiden.
 

Mats: Är prostatacancer generellt en mycket aggressiv cancer
Anders Widmark: Nej inte alla. Det finns olika rikgrupper, Lågrisk, ges inte ens någon behandling, Mellarisk och högrisk behandlas, med strålbehandling eller operation.
 

80 åring: Går hos privat urolog med årlig kontroll. Äter finasterid. PSA 6 som han säger är ok då jag tagit 4 vävnadsprov under årens lopp och inga andra komplikationer. Är bedömningen riktig?
Katarina Tomic: Undra hur länge du har ätit Finasterid? Finasterid brukar halvera PSA inom ett år och även minska prostatans storlek med 20-30 procent. Man måste ta hänsyn till Finasterid när man bedömer PSA-provet. Fråga om det nästa gång du träffar din läkare.
 

Bengt 78: Minskar risken för prostatacanser vid medicinering med Finasterid livet ut ?
Anders Widmark: Nej finasterid minkar troligen inte risken att få prostatacancer, Det halverar dock PSA. 
 

Mats: Är prostata cancer generellt mindre aggressiv ju äldre man är när den debuterar
Katarina Tomic: Nej det finns inga sådana samband.
 

Lasse Luleå: Stämmer det at tom man sitter och kissar redan som barn , att man minimerar risken att få problem med prostatan
Anders Widmark: Nej, det påverkar inte risken att få problem när du blir äldre.

Otto: Är det möjligt att förbättra förmågan att kasta vatten genom s.k. TUR-P om man väljer yttre strålning som behandlingsmetod? 
Katarina Tomic: Ja man kan genomgå en TUR-P men man får nog vara lite mer försiktig eftersom vävnaden kan te sig lite annorlunda efter en strålbehandling.
 

JGN: DIAGNOSTISERADES FÖR AGGRESIV PROSTATACANCER VID 57 ÅRS ÅLDER, HAR 2 SÖNER, NÄR BÖR DE TESTA psa
Anders Widmark: 10 år före du fick din cancer, vid 47 år, särskillt om det finna fler ai släkten 
 

Katten: Hej. Är 52 år och har under hösten märkt att trycket när man pinkar är sämre, speciellt direkt på morgonen innan kroppen är igång, vad tror ni behöver jag testa mig.
Katarina Tomic: Svårt att säga exakt vad det beror på då hjärnan tolkar signaler från urinvägarna på ett primitivt sätt, alltså många olika tillstånd kan ha liknande symptom. Sök läkare och gör en kontroll, bättre det än att testa sig för sent.
 

Göran: Hur ofta ska man ta ett PSA prov när man har passerat 55?
Katarina Tomic: Är du orolig kan du göra det en första gång och se vad PSA-provet visar. Utifrån et kan man bestämma hur ofta man ska kontrollera dig med PSA. Har du ärftlighet i släkten så kan du redan nu gå och testa dig.
 

Ingmar Johansson Växjö.: Varför stiger PSA värdet trots att jag opererat bort prostatan och gått på bromsmedicin?
Anders Widmark: du har sannolikt några celler utanför protatan. sk metastas men dom syns kane inte på röntgen. Alla bormsmediciner fungerar bra i börja, men efter ett ta finns alltid ringa att , ny cell kommer fram som kan växä vidare.
 

snart 83 år.: F Har prostatacancer och behandlas med Leuprorelin Sandors. En injektion var tredje månand.Hur effektiv år denna behandling. 
Anders Widmark: Det stänger av tesosteronet och canceraceller dör , isäker all med en stor andel. efter ett antal å kan några cella muter  och börja väa igen.

Anna: Är det större risk att få prostatacancer om en nära släkting har haft en aggressiv form av denna cancer?
Anders Widmark: JA, och särskilt om man har det hos flera släktingar, och om någon fått metastaer. då rekommenderas söneran i släkten att börja PSA provtaging 10 år för den yngste släktingen fin sin cancer
 

Bertil Nilsson, Gränö: Mitt tips är att begära ett psa-prov om man kissat dåligt ett tag. Gör inte som jag och vänta tills ni börjar må så dåligt att ni inte kan jobba längre (hade influensaliknande syptom som inte gick över). Efter att ett psa på 590 konstaterats här vården funkat snabbt och bra. Hormonbehandling och cellgifter. Det som finns kvar nu är huvudsaklgen spridning till skellettet. Fått ny medicin och hoppas på några år till.
 

Gert : Hej Mitt PSA värde är 7 Har ett värde på 3 + 3 vilket tydligen inte är den mest agressiva formen.Bör jag opereras ? 
Anders Widmark: Du verkar ha en lågrisk cancer, och du går på enbart kontoller ?? Om du ska behandla skall du träffa både en onkolog som kan beskriva strålbehandlingen, och en urolog som prata om operation. alla ha rätt till det. Behandlingarna är lika effektiva, men har olika biverkningar.
 

Mats Nilsson: Hur är intervallen i ett PSA prov. Vad är ett normalt värde, ett något förhöjt värde och ett högt värde?
Katarina Tomic: Nu använder vi ålderspecifika värden för att öka träffsäkerheten vid diagnostik av prostatacancer. Ju äldre man blir desto större blir prostatan och desto mer PSA produceras. Vid dessa värden brukar man utreda vidare män som inte har ärftlighet för prostatacancer:
Män under 70 år med PSA över 3.
Män mellan 70-80 år med PSA över 5.
Män över 80 år med PSA över 7.
 
öl: Har hört att ett ökat öldrickande kan reducera risken för prostatacancer iom att det finns östrogen i öl och att man ”spolar” systemet oftare. Ligger det ngt i det? 
Anders Widmark: NEJ inga säkra bevis
 

SÅP: Kan granatäppeljuice sänka PSA värdet
Anders Widmark: Tveksamt...
 

seas: m är 67 år och pinkar varje halvtimme bör jag söka?
Katarina Tomic: Ja, det låter verkligen som att du ska söka. Det är väldigt ofta. 
 

Mange BH: Vilket är bästa sättet att tömma blåsan för man? Kissa stående eller sittande?
Katarina Tomic: Det man tycker är mest bekvämt. Vissa sitter andra står upp.
 

Carsten: Håller med Bértl. Vänta inte med att begära PSA. Vården gör det inte självmant. 
 

76 åring som i stress: Stresspåverkan ? Har problem med kissandet , i stress situationer. När man håller emot så övergår det även till att bli bajsnödig och svårt att hålla emot. I övrigt så kan det dröja länge emellan det att jag måste urinera . 
Anders Widmark: Det är inte ovanligt. det bästa är väl att försöka förebygg och genom att urinera. DET FINNS MEDICIER SOM MAN KANSKE KAN HJÄLPA . DET ÄR EVÄRT ETT FÖRSÖK.
 

Donald Öberg Byasmeden: Skona ryggen lyft inget tungt sitt och kissa
 

Christina: Maken har lite förhöjt PSA under de senaste fem åren. Läkare rekommenderade hyvling som han tackat nej till. Maken besväras IBLAND av urinträngningar då han måste kissa varje kvart. Detta kan vara under ett par dagar, sen märker han inget av detta kanske under en vecka. Har det verkligen med prostatan att göra tro?
Katarina Tomic: Ja, förmodligen har det med prostatan att göra eftersom läkaren har rekommenderat hyvling, men det kan vara så att det finns ytterligare någon orsak än prostatan. Det kan vara något med blåsan också så man kan utreda detta också på urologen om det verkar finnas anledning till det.
 

Rolf.: Hej. Glöm inte bort stockholm3 provet som är mycket säkrare än psa och har lugnat mig efter flera biopsier som inte visat något och är plågsamt att ta.Kostar 2.200kr att ta.
 

VladAr: Undviker man prostataproblem med massage av prostatan ? Har analsexpraktiserande män mindre problem med prostatan ?
Katarina Tomic: Inget som vi vet säkert eller rekommenderar, men jag har hört det också. Svårt att bevisa några samband där.
 

tmann: Jag är 77 år och hade ett PSA på 17 och jag fick rådet att antingen strålas eller äta bikalutamid. Läkaren rådde mig att ta dessa tabletter och PSA har gått ned till 1,7 på ett halvår. Skall jag ta dessa livslångt? Jag får huvudvärk efter samlag. Beror det på bikalutamid? Jag har erektionsproblem och tar viagra (motsv). Kan jag göra något annat för att få ett bättre sexliv? 
Anders Widmark: Bicalutamid sänker PSA och måna får sämr erektions förmåga och sämre lust. Om du är väldigt vital , kan du diskutera med din doktor om att få strålbhenadling. det finna ingen över gräns. Nu mera ger vi bara 20 behandling om man har en mellanrisk. 
 

Man 65: Kan ett dagligt intag av gurkmeja minska risken att få prostatacancer? Har ett PSA på 2.8
Katarina Tomic: Överlag så har bra kost, fysisk aktivitet och vämående god effekt när det gäller att förebygga prostatacancer, förhindra återinsjuknande i prostatacancer eller risken att dö i prostatacancer. Många har frågor kring ämnet och den kost vi rekommenderar är samma kost som förordas för hjärt- och kärlhälsa. Gurkmeja har visat sig vara bra mot cancer men det är med måtta man använder det. Medelhavskosten med omättade fetter, mindre socker, mindre kött, mer grönsaker och frukt, fullkorn och fibrer är bra. Mer går att läsa i boken Männens bok, om mat, hälsa, livsstil och prostata, där intäkterna går till prostatacancerforskningen.
 

Lennart: Det lär finnas fyra stadier av hur långt prostatacancern har utvecklats. Det sägs att vid fjärde stadiet är det kört. I vilket stadie sätter man in åtgärder. Är det i tredje stadiet? Själv befinner jag mig i början av det andra stadiet.
Anders Widmark: Lite osäker vad du menar. Om du har högrisk PC utan metastaser, kan man bota många med kombinationen av strålbehandling och hormoner under 2 år.  entadt 15 % har risken på 15 år att avlida i sin cancer. Om man däremot har detekterat metastaser, 4e stadiet? är det svårt att garantera bot.
 

Mange BH: Vad har prostatan för funktion?
Katarina Tomic: Den produceras PSA, prostataspecifikt antigen (ett protein) som är viktigt för fortplantningen. Prostata kommer från grekiskan och betyder portvakt. Kanske vakar och skyddar den de övre urinvägarna.
 

78-åring: Jag har fått Bicalutamide Bluefish 100 tabetter kostar 721 kr. Det finns motsvarande som kostar drygt 400 kr. Kan jag be att få dessa i stället?
Katarina Tomic: Absolut, det kan du göra.

nils: Varför nämndes inget om värmebehandling typ coreterm i programmet. 
Katarina Tomic: Ja, vi hade ingen fråga just under sändingen. Men absolut man använder värmebehandling vid förstorad prostata också eller operation, det vi kallar TUR-P (man går in via urinröret med ett instrument och hyvlar prostatan där den är stor och trång). Då blir det lättare att kissa sen.
 

inte snickare: Vad är hyvling ?
Anders Widmark: Det är hyvling av icke caner ocm finns runt urinröret
 

Annette: Som nära anhörig till en opererad man undrar jag över hur man kan få tillbaka prostatacancer när prostatan är bortopererad?
Anders Widmark: Man kanske har lämnat några celler kvar, eller att några celler hann sprida sig innan han opererades. fta sera man det när PSA börjar stiga
 

Donald Öberg Byasmeden: Finns något hopp med Antabus för prost.cancer och brörtcancer
Katarina Tomic: Svårt att säga faktiskt, inget vi diskuterar men jag vet att det var något om sambandet mellan prostatacancer och antabus. Alkohol däremot och rökning är negativt att bruka om man vill undvika cancer.
 

Anders Widmark: Vi kallar det för bäckenbotten smärta. om inte alvedon och naprosyn hjälperö. Sök vårdcentral eller urolog. 
 

Henry: Vad gör man, om man har starkt urkalkad kotpelare p.g.a. Pamorelinsprutor.
Katarina Tomic: Benstärkande behandling. Det kan vara osteoporos (urkalkning av skelettet) om du har haft långvarig hormonbehandling.
 

Ulf: Nyfiken fråga, har alla manliga däggdjur en sådan korkad konstruktion av prostata,urinrör,som människan?
Anders Widmark: Nej, Prostata finns bara hos lejon och hundar
 

Rollo: Hur säker är MRI undersökning för att diagnostisera cancertumörer i prostatan?
Anders Widmark: Ganska bra, men det pågår forskning.
 

Härnöbo 72: Om man nu vill förbättra sexförmågan/lusten är det då inte viktigt att kolla testosteronvärdet? Är det under 10 kan det förbättras och potensförhöjande medel har större effekt.förutom flera andra positiva effekter. Vårdcentralerna är dåliga på det.Värt ett eget program!
 

Nisse: Katarina Tomic vad vet du om CoreTherm? är den inte mer effektiv metod
Katarina Tomic: Det är en värmebehandling som jämfört med kirurgi (TUR-P) också ger bra resultat. Olika personer passar olika bra för olika behandlingar.
 

Claes Nilsson Hässelby: Snälla beskriv Stockholm 3 metoden i detalj och vad kostar det att ta i olika kommuner, om det nu kostar pengar
Anders Widmark: Stockholm 3 är framför all en genetiskmetod, för att söka aggresiv prostatacancer. Det undersöker ett 90 tal gener som man funnit kan till viss del förutsäga om cancer. Det finns dok andra bra metoder att söka aggresiv prostatacacer som andra PSA, ett nytt psa , Prostata Specifikt membran antigen, PSMA, som också har potentialatt hittat aggresiv prostaatacaner 
 

Rolf.: Ni nämner inget om psakvot som är ett viktigt värde om man ligger kring 3,0 i psavärde.
Katarina Tomic: Absolut, PSA kvoten, PSA densiteten och PSA hastigheten (hur snabbt PSA fördubblar sig) är viktiga verktyg förutom PSA total att ta hänsyn till. Normalt ska man ha en hög kvot, över 0,20 och en låg kvot när man räknar på densiteten. Densiteten får man genom att dela PSA värdet med prostatastorleken som man mätt via till exempel ultralljud och fritt PSA genom att dela det fri PSA värdet genom det totala.
 

Katarina Tomic: Tack för alla frågor! Ta hand om er och sök läkare i tid! 

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Fråga doktorns chattar

Mer i ämnet