Virusexperten svarar på tittarnas frågor

Uppdaterad
Publicerad

”Kan man ha två virus samtidigt?” ”Hur länge har det funnits virus i jordens historia?” Virologen Niklas Arnberg svarar på tittarnas frågor.

Niklas Arnberg är professor vid institutionen för klinik mikrobiologi vid Umeå universitet. I Go'kväll den 31 mars svarade han på tittarfrågor (se klippet ovan).

Eftersom redaktionen har fått in flera hundra frågor så svarar nu Niklas även på fler frågor skriftligt (nedan).

Fick du inte svar på din fråga? Kanske har den redan fått ett svar i SVT:s rapportering!

Vad är virus och hur sprider och förökar det sig? Är det en levande organism? /Mats Bjellsäter

Hej! Virus är jättesmå partiklar som innehåller arvsmassa, proteiner, fetter och kolhydrater. De sprider sig på olika vis: droppsmitta (hostningar på nära håll, där man andas in dropparna som hostas ut från någon annan), kontakt, kontaminerad mat (ger t ex diarré/kräkningar), via blod, eller sexuellt.

Virus är ingen levande organism, eftersom virus inte kan föröka sig på egen hand. Virus behöver en värd, och påminner om en parasit.

Hej. Undrar hur länge virus har funnits i jordens historia? Mvh/Lars Skogsberg

Hej! Åh vilken bra fråga. Virus har sannolikt funnits i vääldigt många år. Tiotals eller hundratals miljoner år skulle jag gissa. Virus orsakar inte bara elände. Det är faktiskt så att ca 8% av vår egen (människans) arvsmassa har sitt ursprung i den virusfamilj (retrovirus) som HIV tillhör. En av dessa gener kallas syncytin-1. Syncytin-1 styr utvecklingen/tillverkningen av moderkakan under den tid som däggdjurshonor är gravida.

Så, om inte ett retrovirus fört med sig den genen (eller dess ursprungliga gen) in i någon organism för länge sedan, så hade vi sannolikt inte haft däggdjur inklusive människor på jorden!

Hej! Dör viruset av handtvätt med tvål? Av handsprit? Eller ”tvättas det bort” som om viruset är som små ”saker/partiklar”? Mvh Anders

Hej! Virus är egentligen ingen levande organism eftersom virus inte kan föröka sig på egen hand. Men, tvål och vatten fungerar ändå bra såtillvida att virus (och andra smittämnen som bakterier) lossnar från händer/hud och sköljs bort.

Var ”föds” ett virus som corona? Har det något syfte med att fara över världen och orsaka lidande?/Staffan

Hej! Det här viruset har förmodligen utvecklatsunder årtusenden, sannolikt hos fladdermöss. Coronavirus finns över hela jorden, hos olika djur, inklusive människor.

Det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) har klivit över ”artbarriären” från fladdermöss (sannolikt) till människor, i staden Wuhan i Kina. Virus har inget eget ”medvetande” såsom vi tänker kring medvetande, och är per definition ingen levande organism. Men viruset (alla virus) lyder ändå under evolutionslagarna, vilket innebär att de virus som är bäst anpassade (survival of the fittest) att sprida sig mellan människor (eller djur) kommer att göra det.

Viruset ”tjänar” inget på att döda sin värd, för viruset kan inte föröka sig i icke levande vävnad, vilket innebär att de virus som orsakar mild sjukdom sprider sig mer effektivt än de som dödar sin värd. Virus tjänar dock på att den som infekterats hostar, eftersom viruset då kan överföras till en annan värd.

När och varför slutar virus sprida sig till slut? Fortsätter det så länge det finns människor att smitta, eller mattas viruset av och dör? /Susanne

Hej! Det här viruset kommer sannolikt att spridas i snabb takt, tills flockimmunitet uppståtts. Vad som händer därefter är oklart. Eventuellt kommer det att finnas kvar och bli ett vanligt säsongsvirus. Förhoppningsvis så blir det mindre farligt under kommande år. Viruset ”tjänar” ingenting på att vara farligt.

Jag undrar vad det är som gör att människor blir så olika sjuka av coronavirus. Beror det på mängden virus man utsätt för eller är det individens immunförsvar som styr? Mvh/Karin Johansson

Hej! Det är olika faktorer som avgör hur sjuk man blir. Som du är inne på så spelar sannolikt både dosen, och individens immunförsvar viktiga roller. Andra viktiga riskfaktorer är hur gammal man är, och om man har underliggande sjukdomar. Allmäntillstånd och om man är (eller varit) rökare, kan också spela roll.

Varför bildas då och då dessa för människan livsfarliga virus hos djuren? Har hört att det är när vi människor började hålla husdjur som detta händer att farliga virus hoppar över till människan med förödande konsekvenser. Stämmer det? /Alf

Hej! Virus finns överallt, och infekterar inte bara människor och djur, utan även växter och bakterier. Det finns till och med virus som infekterar andra virus!

Även om virus inte definieras som levande (eftersom de beror av andra levande organismer, för att föröka sig), så beter de sig ändå som levande organismer såtillvida att de lyder under evolutionslagarna (”den starkaste överlever”), vilket innebär att de (för att ”överleva”) förökar sig i sin värd, och sprids mellan individer i en population. Ett sätt att spridas är att t ex orsaka hosta, eller diarré (dvs sjukdom), då förs virus ut från den som är infekterad och överförs till en frisk värd.

När det började informeras om coronaviruset, så sades det vara ett virus som smittade via droppar, alltså om någon hostar eller nyser mot oss. Sedan talades om samhällssmitta. Fler och fler blev sjuka och vi ombads hålla oss inne om vi var i riskgruppen för att inte bli smittade. Men…vad är samhällssmitta? Flyger viruset omkring på gator och torg? Kryper det på asfalten eller klättrar på väggarna?

Om man inte träffar någon som är sjuk, finns ändå risk att smittas? Om man går på ett torg eller en bred gata, kan jag då råka ut för samhällssmitta? Vi är många som inte förstår hur experterna talar. Klarspråk önskas./Mvh Lisa

Hej! Jag tror att man utryckt sig så som att det sannolikt smittar via droppar, och som vi förstår det hela så är det just droppsmitta som är den huvudsakliga smittvägen. Det händer säkert att viruset även kan smitta via kontakt: hosta-> dörrhandtag->hand-> mun/andningsvägar.

När viruset smittar på detta vis mellan människor så har vi just samhällssmitta mellan människor i t ex ett samhälle eller i ett land. Det andra begreppet man talade om var ”importsmitta”, dvs, någon hade blivit smittad i t ex Alperna (sannolikt via droppsmitta), och sedan åkte man hem. Man blev sjuk först när man kom hem, men detta räknades då inte som samhällssmitta. Som tur är så flyger inte viruset runt överallt. Droppsmittan (genom hostningar) gäller 1-2 meter ca, men inte längre. Det är därför man talar om social distansering. Man ska alltså undvika att vara jättenära varandra, men det går bra att ta en promenad t tex, el prata med varandra om man håller säkert avstånd, t ex 3 meter.

Viruset kan finnas på t ex stolpar och handtag på bussar och tåg. Man kan då få viruset på händerna, och det är därför man rekommenderar att tvätta händerna oftare än vanligt. I alla fall när man kommer fram till jobbet, och, när man kommer hem. Risken att bli smittad är störst när man är nära någon annan som är sjuk (som hostar), men det finns en liten risk för att en smittad person inte upplever sig som sjuk,, men som ändå hostar lite grann timmarna innan man faktiskt inser att man är på väg att bli sjuk.

Du kan alltså gå ut på gator och torg utan att bli smittad, men det är bra att hålla lite extra avstånd. Och, om man blir sjuk, då ska man vara hemma.

Under tidigare epidemier Asiaten, Hongkong-och Svininfluensan har det kommit vaccin i slutet av första året (hösten).

Varför räknar man med så mycket längre tid nu? Asiaten var väl också ett ”nytt virus”. Vad är skillnaden vad gäller covid-19? /Charlotte

Hej! Sannolikt beror detta på att man redan har bra system/”pipelines” för att utveckla de vanliga vaccinerna mot vanlig säsongsinfluensa. När ett nytt pandemiskt influensavirus (de som du nämner) dyker upp, så går det därför fortare.

Covid-19 orsakas av ett helt annat virus (coronavirus), och vi har inga vacciner alls mot något coronavirus. Man måste därför börja från början. Andra vacciner som nyligen utvecklats och används, mot t ex rotavirus (orsakar diarré hos barn) och papillomvirus (orsakar cancer i livmoderhalsen) har tagit många år att utveckla.

Är det exakt samma virus i de olika länderna tex i Kina, Italien, Spanien som i Sverige? Eller kan viruset ha muterat ”på vägen” så det är aggressivare på olika platser utifrån hur befolkningen ser ut/har för ”svagheter”? /Familjen B

Hej! Viruset muterar sannolikt en hel del. Även inom en enskild människa finns sannolikt en uppsjö av varianter av detta virus, på grund av att viruset muterar. Men, trots detta så är det ganska sällan som några mutationer gör någon skillnad. De flesta mutationer som sker gör faktiskt viruset svagare/sämre på att föröka sig, och dessa mutanter kan inte sprida sig vidare.

Jag har ännu inte sett någon information om att det finns olika varianter som orsakar t ex mer resp mindre sjukdom, eller sprider sig mer resp mindre långsamt. Vi kan än så länge se på det nya viruset som ett och samma, oavsett var i världen som människor blir sjuka.

När denna situation med corona dalar och vi som är isolerade får börja röra oss ute i samhället igen så är det väl ändå så att viruset plötsligt inte är borta?

Jag antar att vi som tillhör gruppen som är över 70 år, måste fortsätta att vara väldigt aktsamma tills det kommer ett vaccin, vilket jag förstår kan dröja länge. Så vi måste väl fortsätta att leva ett tämligen isolerat liv under en tämligen långt tid? Eller ? /Eva

Hej! Helt rätt. Pandemin kommer att ”peka” först och sedan börja dala, eller avta. Då blir det viktigt att vi inte ropar faran över, utan att vi är uthålliga, och fortsätter att vara försiktiga. Om många helt plötsligt börjar leva som vanligt igen finns risk för att viruset börjar sprida sig snabbare igen.

Riskgruppspatienter måste vara extra noggranna. Sannolikt kommer det hela att pågå under ganska många månader, men exakt hur länge är svårt/omöjligt att säga i nuläget.

Hur länge brukar virus ge immunitet (om man tittar på tidigare liknande virus ) och om man fått viruset kan det ligga latent och blossa upp igen längre fram fastän man varit frisk under en längre tid eller är det fortfarande oklart?/Anna

Hej! Eftersom detta är ett nytt virus så vet vi inte riktigt hur starkt vårt skydd kommer att bli. Men, många av oss räknar nog med att skyddet/immuniteten kommer att vara lika bra som mot de flesta andra virus som orsakar övergående luftvägsinfektioner, dvs skyddet bör hålla i sig i många år, kanske tiotals år.

Detta är en stor skillnad mot t ex HIV, där immunförsvaret inte räcker till alls. Här får man en kronisk (livslång) infektion. Och, när det gäller vinterkräksjuka så blir man visserligen av med viruset ganska snabbt (dagar), men man får bara en dålig immunitet eller ingen immunitet alls, vilket innebär att man kan bli sjuk igen redan efter några månader.

Jag undrar om ett starkt immunförsvar kan göra att man blir mindre sjuk om man smittas? /Barbro J

Hej! Ja, ett bra immunförsvar är bra att ha. Det vet vi bl a genom att människor som infekteras med HIV (som angriper och försvagar immunförsvaret) och som inte behandlas med antivirala medel, blir infekterade oftare, och de blir också sjukare.

Kan man smittas av morgontidningen? /GUA

Hej! Nej, detta behöver man inte oroa sig för.

Vad är skillnad mellan ett RNA och ett DNA virus? Covid-19 är ju ett DNA-virus? /Helen

Hej! RNA och DNA är två olika varianter av så kallad arvsmassa. Vi (människor) har DNA som arvsmassa, och olika virus har antingen RNA eller DNA som arvsmassa.

Det virus som orsakar sjukdomen covid-19 heter SARS-coronavirus-2, och har RNA som arvsmassa. Influensavirus och calicivirus (calici orsakar vinterkräksjuka) har också RNA som arvsmassa, medan olika typer av t ex herpesvirus har DNA som arvsmassa.

Hur lång tid svävar virus i luften? Jag tänker om man är i en butik och håller avstånd till andra, kan man ändå gå in i ett ”virusmoln” som nyss har andats ut? /Monica

Hej! Just det virus som orsakar covid-19 svävar inte särskilt länge i luften. De flesta virus-innehållande droppar som lämnar luftvägarna i samband med hosta eller nysning faller snabbt till marken. Sekunder. Enstaka, små droppar kan dröja sig kvar lite längre.

Kan virus överleva i vatten,t.ex. i simhallar? Mvh, Kristin

Hej! Virus är egentligen inte levande, men jag förstår hur du menar. Vissa virus kan göra det, men det nya coronaviruset överlever sannolikt inte länge alls. Risken är så liten att bli smittad av detta virus i simhallsvatten att man inte behöver oroa sig. Jag simmar själv.

Man ser ofta i reportage utifrån att man går o h sprutar nåt på gator och liknande. Ligger viruset i drivor på trottoarer? /Lennart Lundström

Hej! Jag tror (och jag har hört smittskyddsexperter säga) att detta inte har någon större effekt. Jag/vi tror att detta görs mot bättre vetande.

Jag har hört att man redan 1937 hittade coronaviruset. Nu säger man att det är ett nytt virus. Jag förstår att ett virus kan mutera som man sett på Island. Men något borde man väl ändå ha känt till. Tacksam för lite förklaring. Mvh/Ingmarie Wollin

Hej! Det finns totalt sju olika typer av coronavirus. Fyra av dem har orsakat sjukdom hos människor under århundraden, men det stämmer att man upptäckte det första coronaviruset då, men det betyder inte att det inte fanns innan. Det finns fortfarande många virus som vi faktiskt inte känner till, och som återstår att upptäcka.

När det gäller Island så kan vi nog räkna med att det finns många andra varianter även i andra länder. Detta betyder dock inte att de smittar mer eller mindre effektivt, eller orsakar mer eller mindre svår sjukdom. Det är lite som med oss människor: vi är lite olika men är ändå ”samma”.

Hej! Skulle aviclovir kunna lindra/förebygga mot coronaviruset? Hälsningar, Annika i Uppsala

Hej! Sannolikt inte. Aciclovir är framtaget mot herpesvirus, som är ett helt annat virus.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App Store
Ladda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.