Foto: isabell Höjman/TT/SVT

Jobb och ekonomi viktigare för väljarna i coronakrisens spår

Uppdaterad
Publicerad
Analys ·

Coronakrisen slår nu igenom i vilka politiska frågor svenska väljare tycker är allra viktigast. Sjukvården befäster sin position som viktigaste frågan, medan jobb och ekonomi ökar mest. Det visar Novus undersökning om de viktigaste politiska frågorna.

Mats Knutson

Inrikespolitisk kommentator

Novus undersöker återkommande vilka politiska frågor som väljarna tycker är viktigast. För det mesta ligger sjukvården i topp.

I den här undersökningen stärker sjukvården sin position ytterligare som den viktigaste frågan för svenska väljare. Sjukvården ökar med fyra procentenheter och i dag anser 68 procent av väljarna att det är den viktigaste frågan.

Förändringen kan ses som en konsekvens av coronakrisen. Sjukvården har under våren och försommaren kommit att dominera både nyhetsförmedling och människors medvetande de senaste månaderna. Det här gynnar Socialdemokraterna som traditionellt har en stark ställning i denna fråga. Socialdemokraternas uppgång i opinionen kan därför åtminstone delvis tolkas som en konsekvens av denna förändring.

Invandring/integration tappar något i betydelse som politisk fråga, och landar nu på 51 procent, men ligger samtidigt kvar på en andraplats tillsammans med skola/utbildning.

En stor förändring gäller lag och ordning som tappar åtta procentenheter i betydelse. Frågan har växt i betydelse de senaste åren, inte minst på grund av stor medial uppmärksamhet kring skottlossningar och organiserad brottslighet. Uppenbart har dock coronakrisen inneburit att väljarnas intresse för frågan har svalnat något. I den här undersökningen anser 45 procent av väljarna att lag och ordning är en av de viktigaste politiska frågorna.

”Ett uttryck för människors oro”

De största förändringarna i undersökningen gäller landets ekonomi och jobb/sysselsättning. Dessa frågor ökar med sju respektive elva procentenheter och landar nu på 37 procent. Det är en kraftig uppgång och kan ses som ett uttryck för människors oro för coronakrisens samhällsekonomiska konsekvenser.

Svensk ekonomi har försämrats kraftigt till följd av coronakrisen och konjunkturnedgången innebär att arbetslösheten nu stiger kraftigt. Det här skapar oro och osäkerhet bland väljarna och innebär att frågorna blir viktigare politiskt.

Det är vanskligt att dra alltför långtgående slutsatser för partiopinionen på lite längre sikt utifrån denna undersökning. Vissa samband kan man dock skönja. Vi ser exempelvis hur Sverigedemokraterna har tappat väljare under våren, sannolikt som en följd av att invandringsfrågan men framför allt lag och ordning förlorat i politisk betydelse.

Omvänt ser vi hur Socialdemokraterna ökat i opinionen, troligen som en konsekvens av att sjukvård och sysselsättning uppfattas som allt viktigare frågor. Det här är ju politiska frågor där Socialdemokraterna är starka bland väljarna.

Att jobb och ekonomi blivit allt viktigare för väljarna kan också ses som en förklaring till att Moderaterna hållit ställningarna i opinionen under coronakrisen, trots att mycket av fokuset varit riktat mot regeringen och dess ministrar.

Hänger på hur krisen utvecklas

Hur långvarig eller bestående denna förskjutning i opinionen blir är svårt att bedöma. Ytterst beror det på hur coronakrisen utvecklas framöver och hur allvarliga konsekvenserna blir för Sverige.

Med tanke på att coronakrisen sannolikt kommer att få långtgående konsekvenser för samhället på flera plan är det dock inte orimligt att anta att förändringarna kan få genomslag också på lite längre sikt.

Regeringens senaste ekonomiska prognos visar exempelvis att arbetslösheten kommer att ligga på runt tio procent fram till nästa val, vilket i sin tur innebär frågor som jobb, sysselsättning och ekonomi kan bli tunga valfrågor inför riksdagsvalet 2022.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App Store
Ladda ned SVT Nyheter på Google Play

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.