Vissa av artikelns länkar, bilder och klipp kan saknas.

Rättegången om dödlig vargattack avslutas

Den 17 juni 2012 hittades en djurskötare död bland Kolmårdens vargar. Hon var ensam inne hos åtta fullvuxna hanar – utan larm och utan möjlighet att snabbt sätta sig i säkerhet.
I dag hålls avsluts rättegången där en tidigare chef på Kolmården åtalas för arbetsmiljöbrott genom grovt vållande till annans död.

SVT rapporterade · Vargrättegången

10.24
Rätten har beslutat att det inte föreligger något jäv. Försvarsadvokat Johan Eriksson ogillar inte beslutet och därför kan rättegången fortsätta.
10.25
Nu kommer alltså själva olyckan och omständigheterna kring den att belysas.
15.45
7 november 2012 gjorde Arbetsmiljöverket ett tredje besök efter olyckan. Då redovisades bland annat vilka ändringar som gjorts sedan händelsen. Kolmården redovisade då att de jobbade mer med arbetsmiljön, men att det inte bara var till följd av olyckan utan att det arbetet pågått redan innan.
15.48
Då redovisades det även att det var standard att lägga ifrån sig komradion innan djurskötarna gick in hos vargarna. Detta eftersom det bland annat ansågs kunna störa vargarna.
15.51
Flera dokument redovisas nu, bland annat med rapporter om vargincidenter 2010/2011. Dessutom redovisas hur de guidade turerna uppfattades och gick till.
16.03
Arbetsmiljöverket menar dessutom att deras vissa av deras krav, som tidigare ställts på djurparken, inte efterföljts.
16.06
I slutet av juni 2012 skriver Kolmården ett dokument till följd av olyckan. Där benämns den som en tragedi, dessutom redovisas beslutet att inte fortsätta med projektet "Närkontakt varg" där besökare fick gå in till vargarna.
16.08
I dokumentet redovisas även rutinerna kring vargarna. Där omnämns att de djurskötare som går in i inhängnaden alltid ska ha med sig en mobiltelefon.
16.09
De skriver även att det inte tidigare skett några incidenter som fått dem att överväga möjligheten att en olycka likt den aktuella skulle kunna inträffa.
16.14
Vilda djur bör betraktas som vilda djur och inte som de tamdjur vi har, vilka också (i och för sig) kan visa ett aggressivt beteende. En person som bör ha kunskap i detta borde ta i beaktande att det finns risk för utfall/angrepp av de djur man väljer att frivilligt befinna sig vid, oavsett om de anses vara tam- eller vilddjur. Självklart bör säkerhetsåtgärder samt en strikt policy finnas när man arbetar med djur över lag. Men oavsett hur olyckligt det inträffade är, bör inte den avlidne i fråga ha ett eget ansvar i det inträffade med tanke på det risktagande den avlidne frivilligt valde att befinna sig i med tanke på vad arbetsuppgifterna i sig kräver av den anställda? Det är ju trots allt alltid ett risktagande på något plan att arbeta eller inneha djur oavsett art, speciellt vad gäller giftiga djur, predatorer eller över lag djur som lätt kan övermanna oss.
Hej Peter! Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, vilket den här rättegången är ett exempel på.
11.13
Nu tar Kolmårdens försvarsadvokat Thomas Olsson vid. Han säger att Kolmården inte hade kunnat förutse olyckan. Innan den ansågs inte vargen vara ett farligt djur.
11.14
Han hänvisar till den lista som tidigare omnämnts och där farliga djur listades. Varg saknas på den listan. Anledningen till att Kolmården inte klassade vargen som farlig grundade sig på parkens tidigare erfarenhet och arbete med vargen.
11.15
Under mer än 30 år arbetade parken med socialiserade vargar och därför gjordes bedömningen att den inte skulle anses vara farlig på samma sätt som de andra djuren på listan.
11.16
Nu går han igenom hur vargarna socialiserades och fördelarna ur djurhållningssynpunkt som kommer med det.
11.17
Han menar att socialiseringen även var en förutsättning för de guidade besöken, de som gick under namnet Närkontakt varg.
11.24
Han menar att ett problem för försvaret är att kolmården har ungefär samma status, kunskap etc om vargar som Wolf park. Wolf park är den plats där flera av åklagarnas vittnen lärt sig om vargar och deras beteende och har således anammat deras skola kring djuren.
11.26
Nu går Kolmårdens försvarsadvokat igenom listan med tillbud kring vargarna som kammaråklagarna tidigare uppmärksammade. Enligt honom finns det åtta tillbud på den listan sedan 2007, samtidigt som åklagaren menade att det saknades flera händelser.
11.28
10 135 betalande personer ska ha besökt vargarna från 1 februari 2007 fram till då olyckan inträffade. Dessutom kan fler personer tillkomma som inte betalade utan var där med till exempel företag.
13.09
Nu har vi fått tillträde till salen igen. Förhören med den förre zoologiska chefen, som står åtalad som ansvarig för kvinnans död, står på schemat. Först kommer han själv att få berätta om sin bakgrund, till exempel hur länge han har jobbat med djur och vilket uppdrag han hade på Kolmården.
13.11
Den förre chefen inleder med att han inte kan föreställa sig vad det innebär att förlora en dotter, syster eller flickvän. Han bekräftar det positiva som sagts om den avlidna kvinnan. Han berättar att han haft med sig händelsen under varje dag sedan den skedde.
13.12
Just nu berättar han om sin bakgrund. Hur han studerat bland annat vid Uppsala universitet och hur han genom ett projekt fick arbeta med de stora rovdjuren som finns i Sverige. Han berättar också om sitt eget intresse för just vargar, hur han fått möjligheten att även träffa dem i vilt tillstånd.
13.13
Han berättar att han jobbade kvar tre år efter händelsen och att han bytte jobb eftersom han fick ett intressant jobberbjudande.
13.15
Nu börjar kammaråklagare Jan Olof Andersson. Han börjar med att fråga om den åtalades utbildning.
Hans doktorsavhandling handlade om ormar. Vidare frågar åklagaren om avhandlingen kan ha något med vargar att göra.
14.09
Åklagaren frågar flera frågor om huruvida organisationen förändrat sig från 2005 till då olyckan inträffade 2012.
14.26
Nu diskuteras de skyddsronder som genomförts på parken. Åklagaren nämner den kritik som Arbetsmiljöverket gett parken gällande till exempel reträttvägar.