Bostadsbrist i Borlänge – här är partiernas lösningar

Uppdaterad
Publicerad

Förtätning av staden, bostadsbygge på skogsmark och acceptans för nya bostadsområden – bostadsfrågan är het i Borlänge just nu och inför höstens val. SVT Dalarna frågade partierna hur de vill göra för att det ska kunna byggas mer i Borlänge, en kommun med stor bostadsbrist. Här ser du, i korthet, vad partierna har svarat.

Centerpartiet

• Öka byggandet och bygg på andra lägen än den brukningsvärda åkermarken: ”Det gäller lägenheter med olika upplåtelseformer, småhus och det behövs mer tomtmark”.

• Inventera alternativ för bostadsbyggande på skogsmark.

• Utveckla hela Borlänge: ”Positiva till förtätning inne i staden”. Vissa skogsområden kan vara möjliga att bebygga.

• Låt kommunen växa mot Falun. ”Ett planprogram för västra Oberget har varit ute för samråd och vi anser att arbetet med detaljplanen bör påskyndas.”

• Hitachi Energy expanderar i Ludvika/Smedjebacken, bostäder i den riktningen är intressant.

• Kommunen behöver bli bättre på dialog i tidiga planeringsskeden.

Kristdemokraterna

• ”Det är helt orimligt hur Borlänge med parollen 'Sveriges byggvänligaste kommun' i snart ett decennium underpresterat så ofantligt vad gäller bostadsbyggande, och speciellt tomter för småhus. Vi borde haft det som i Falun”.

• Viktigt med den proaktiva, uppsökande, verksamheten av mark. ”Det finns markägare som vill, men det har inte funkar, vi frågar oss varför”.

• Borlänge ska växa, Northvolt är en anledning till det.

• Man ska kunna flytta från hus till hyreslägenhet, men ändå bo kvar vid sin buss/sina vänner/sin by: ”Här vill vi att Tunabyggen tar ett ansvar”.

• Dialogen med markägare måste bli bättre – uppsökande, problemlösande, möjliggörande ”Det finns markägare som vill, men det har inte funkat, vi frågar oss varför”.

Liberalerna

• Kommunen behöver växa i så många riktningar som möjligt: ”De områden som ligger härnäst på tur, dom vi ser om intressanta är Jakobsdalen, Dammyran samt Barkargärdet och Oberget i riktning mot Falun men även planerad bebyggelse mot Ludvikahållet är intressant”. Även Torsång är intressant, där skulle gamla skolan kunna bli gamla bostäder.

• Kommunen behöver mer aktivt byta sin jordbruksmark till mark som inte är lämplig för odling utan mer lämplig för bostadsbyggande, eftersom lagstiftningen inte tillåter bostadsbyggande på jordbruksmark.

• Engagera Borlängebor i närmiljön – Borlänge måste bli bättre på att initiera och möjliggöra lokalt engagemang.

• Tjärna ängar domineras av hyresrätter. Fler bostads- och äganderätter behöver byggas och skapas: ”En minskad boendesegration förväntas bidra till ökad integration”.

• Fler platser behövs till vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden och seniorboenden: ”Vi vill särskilt fokusera på trygghetsboenden”. 

Miljöpartiet

• Fler bostäder behövs – men det som byggs ska också bli bra: ”Man måste hinna tänka på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet”. 

• Förtäta Borlänge och bygga vidare mot Falun. Även bygga på andra ställen, i andra mindre tätorter.

• Vill ha beblandad bebyggelse, med villor, flermailjshus i olika upplåtelseformer i samma områden.

• Bevara värdefull natur.

• ”Kommunen behöver utveckla informationen till och dialogen med närboende och markägare”.

• Vill att det ska vara blandad bebyggelse, med villor och flerfamiljshus i olika upplåtelseformer i samma områden.  

Moderaterna

• Bristen på byggklar mark för privatbostäder är allvarlig: ”Det gör att Borlänge riskerar att gå miste om växande skattekraft när nya industrijobb växer fram tex i samband med Northvolts etablering.” Prioritera etablering av fler tomter för egna hem.

• Finns ett behov av högre hus i centrala Borlänge: ”Men även att ta fram planer i riktning mot Falun”

• På grund av Hitachis expansion finns möjlighet att etablera bostäder även mot Ludvikahållet, och därigenom undvika ianspråkstagande av mark som idag används för livsmedelsproduktion.

• Nimbyproblematiken (nimby= not in my backyard. Reds. anm.) är en större nationell fråga där överprövningar hindrar bostadsbyggandet och nationell lagstiftning behöver ses över.  

Socialdemokraterna

• Fokus på att få fram fler villatomter.

• Avsikten är att bygga 3 000 bostäder till 2026.

• Vill se blandade upplåtelseformer i bostadsområdena

• Förtäta centrum: ”Liv och rörelse i centrumkärnan bidrar till en positiv bild av kommunen i stort”.

• Vid markanvisningar ska krav ställas på att aktörer som vill bygga har kollektivavtal samt erbjuder lärlings och praktikplatser.

• Fortsätt utveckla kommunens nya bostadsområden. Fokus är Barkargärdet, Oberget, Vattenparken, Skräddarbäcken.

• Samordningen bör utvecklas – berätta på ett tydligare sätt varför vi bygger på ett visst område.

Sverigedemokraterna

• Förtäta Borlänge kommun och bygg i trä.

• Måste ske en utbyggnad av bostäder: ”Mest naturligt är en utbyggnad mot Falun”.

• Landsbygden skall bevaras så alla former av utbyggnad måste passa in i den miljö där det byggs.

• Det måste finnas acceptans hos markägare och närboende i och med att vi måste ha nya bostäder i hela kommunen. ”Markägare och närboende acceptera att det byggs även om de kanske inte till fullo är nöjda”.

• Bostäder är lika med utveckling och arbetstillfällen: ”Ingen byggnation är lika med stagnation och Borlänge måste utvecklas och växa”.

Vänsterpartiet

• Enligt den strategi som Falun och Borlänge antagit så handlar många planer på just att bygga städerna närmare: ”Många markägare är mig veterligen medvetna om det”.

• Bygg blandade boendeformer.

• Svårt få alla nöjda: ”Historiskt så har det varit svårt att jämka allas egenintressen vid ny- och ombyggnationer”.

• Värnar om allmännyttiga bostäder.

• Bygg ekologiskt och socialt hållbart.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Hur ska politikerna se till att fler ska kunna bygga småhus i Borlänge? Här möts Jonas Hillerström (KD) och Jussi Nieminen Jusola (S) i en duell. Foto: Ann-Louise Julin/SVT

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App Store
Ladda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.