Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
– Vi når inte miljömålen och framför allt är utvecklingen kopplad till biologisk mångfald negativ, säger Jimmy Nilsson vid länsstyrelsen. Hör varför läget är allvarlig i videon ovan. Foto: Marie Selander, SVT.

Jämtlands län klarar inget av miljömålen: ”Det är ett allvarligt läge”

Uppdaterad
Publicerad

Jämtlands län når inte ett enda av de tolv miljökvalitetsmål som är satta till år 2030. Mest akut är läget för den biologiska mångfalden – både till fjälls och i länets skogar. Det slås fast i den senaste miljömålsrapporten.

– Läget är allvarligt, säger miljömålssamordnare Jimmy Nilsson vid länsstyrelsen.

Sverige har sexton miljökvalitetsmål beslutade av riksdagen, varav tolv också utvärderas regionalt varje år. Inget av dessa tolv mål bedöms kunna uppnås i länet till år 2030, visar den senaste utvärderingen.

Målet för fjällen nås inte

Det handlar bland annat om miljömålet Storslagen fjällmiljö men också om målen Levande skogar och Ett rikt växt-och djurliv

Många positiva åtgärder har vidtagits när det gäller naturhänsynen i skogen av skogsnäringen, som frivilliga avsättningar och naturvårdsinsatser, men målet nås ändå inte. Det konstaterar länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, som tillsammans gjort utvärderingen av miljömålen.

Minskad variationsrikedom i naturen

Det är främst den biologiska mångfalden – variationsrikedomen – i länets skogar som minskar kraftigt. Många hotade och känsliga växt-och djurarter får därmed allt svårare att klara sig.

Det är olika typer av skog som behöver skyddas för att värna den biologiska mångfalden, enligt utvärderingen.

Det gäller dels kalkbarrskogar som också är unika ur ett europeiskt perspektiv. Men det handlar även om den fjällnära skogen med ett av Europas sista stora sammanhängande områden med riktigt gammal skog som aldrig kalavverkats. Dessa sammanhängande områden av nära nog orörd natur -  så kallad grön infrastruktur – är en förutsättning för många hotade arters överlevnad.

Skyddsvärd skog avverkas

Men idag avverkas fortfarande både skyddsvärda kalkbarrskogar och fjällnära skog med höga naturvärden, fastslås i miljömålsrapporten.

Enbart den fjällnära skogen, som borde sparas, men som idag är oskyddad, uppgår till 285 000 hektar, visar länsstyrelsens naturvärdesinventeringar från 2020.

Mer om orsakerna till att miljömålen Levande skogar och Storslagen fjällmiljö inte nås hör du i klippet ovan.

Miljömålen och åtgärderna

De tolv miljömålen som varje år utvärderas regionalt är:

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Storlagen fjällmiljö

Ett rikt odlingslandskap

God bebyggd miljö

Ett rikt växt-och djurliv

Bara tre av dessa tolv mål bedöms nära att nå: Frisk luft, Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet. Utöver detta finns också miljömålet Hav i balans.

Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö, utvärderas inte regionalt bara nationellt.

Utöver detta finns också ett övergripande miljömål: Generationsmålet, att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Det är länsstyrelsen och skogsstyrelsen som delar på ansvaret att utvärdera miljömålen.

Enligt länsstyrelsen sker ett omfattande arbete i Jämtlands län för att nå de svenska miljömålen och de globala Agenda 2030-målen.

Det handlar bl a om: restaurera vattemiljöer och inrätta vattenskyddsområden, skydda skog med höga naturvärden genom reservatsbildning, minska skador på känslig natur (exempelvis revidering av föreskrifter för Vålådalens naturreservat), minska olika typer av föroreningar exempelvis genom kommunala insatser för giftfri förskola. Dessutom fortgår arbetet för minskad klimatpåverkan, bland annat genom elektrifiering av transportsektorn.

(källa: länsstyrelsen, Skogsstyrelsen)

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.