Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
”Pengarna räcker inte riktigt till”. Hör Caroline Dieker (M), kommunstyrelsens ordförande i klippet. Foto: Sophie Olsson Rahlén/SVT

Svårt ekonomiskt läge i Askersunds kommun – så ser det ut i resten av länet

Uppdaterad
Publicerad

Förra året gick kommunen dryga 20 miljoner kronor back och prognosen för 2024 är lika dyster. I mars ska politikerna fatta beslut om eventuella besparingar.

– Just nu är det svårt, pengarna räcker inte riktigt till, säger Caroline Dieker (M), kommunstyrelsens ordförande.

I oktober förra året beskrev Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommunernas ekonomiska läge som det allvarligaste sedan it-kraschen i början av 2000-talet. De flaggade samtidigt för ett ännu svårare 2024.

– Vi vänder på varenda sten, säger Caroline Dieker (M).

Starta klippet och hör mer om situationen i Askersund.

Sparkrav i många kommuner

I Örebro län spretar bilden något. Vissa kommuner gör, likt Askersund, minus för 2023 och befarar röda siffror även i år.

”Det blir ett underskott 2023 och det blir troligen underskott även 2024”, skriver Per Nordin, ekonomichef i Degerfors kommun.

Andra får siffrorna att gå ihop men marginalerna är små och de flesta kommuner har beslutat om effektiviseringar eller besparingar av något slag.

”I budget för 2024 gjordes inte prisuppräkningar i samma omfattning som vi brukar vilket innebär ett generellt besparingsuppdrag till verksamheterna i år”, skriver Christina Landoff, kommundirektör i Nora.

Plockat ut vinster från kommunalt bolag

Karlskoga kommun går till och med mot ett bättre resultat än det budgeterade överskottet på drygt 30 miljoner kronor för 2023. Socialnämnden, som går back, får ett tillskott på totalt 40 miljoner kronor för 2024 och 2025 – och det finns inga sparkrav utfärdade för i år.

Det här förklaras med att kommunen plockar ut vinster, om totalt 53 miljoner kronor för 2023 och 2024, från det kommunala moderbolaget Karlskoga kommunhus AB.

”För att parera påverkan från ökad inflation och pensionskostnader 2023 började vi dela ut tidigare vinster i det kommunala moderbolaget till kommunen”, skriver Christian Westas, ekonomichef i Karlskoga.

Det ekonomiska läget i kommunerna

Askersund

Ansträngt ekonomiskt läge för åren 2023 och 2024. Med all sannolikhet stort underskott 2023. Risken för underskott 2024 är hög. Alla vakanta tjänster ska återbesättningsprövas. Under hösten inleddes ett arbete med att ta fram en handlingsplan för att minimera underskottet 2023 och det befarade underskottet för 2024. Svar från Bo Lindström, ekonomichef

Degerfors

Underskott för 2023 och troligen även för 2024. Budgeten för 2024 innebär besparingar på 8 miljoner kronor. I dagsläget inga beslut om att lägga ner verksamheter utan generella besparingar. Svar från Björn Johansson kommundirektör och Per Nordin ekonomichef.

Hallsberg

Kommunen redovisar överskott för 2023 men några nämnder redovisar underskott gentemot budget. Kommunen sparar genom att effektivisera lokalutnyttjandet och samordna personalresurser, översyn av vikarieanskaffning och köp från bemanningsföretag samt minskning av skötsel av grönytor. Generell återhållsamhet med övriga kostnader, resor och konferenser. Svar från Marie Hellgren, ekonomichef.

Hällefors

Beräknar redovisa ett lågt överskott för 2023. För 2024 har kommunen budgeterat för ett i princip nollresultat. Årets budget innehåller inga marginaler så det krävs effektiviseringar inom hela kommunens verksamhetsområden. Svar från Veronica Svensson, kommunchef.

Karlskoga

Ser i nuläget ut att bli ett överskott jämfört med budgeterat resultat på 30,9 miljoner kronor för 2023. Ekonomiska utmaningar finns dock framförallt i socialnämnden vars budget för 2024 och 2025 förstärks med 40 miljoner kronor. Inga specifika effektiviseringar/neddragningar finns varken i budget 2023 eller 2024. Svar från Christian Westas, ekonomichef.

Kumla

Bra ekonomiskt resultat för 2023. I budgeten för 2024 har verksamheterna i princip kompenserats för inflationens effekter plus ett realt tillskott till förskola/skola. Små marginaler vilket innebär att nedrevidering av skatteprognoser och eller ytterligare ökade pensionskostnader kan göra att åtgärder behöver vidtas. Svar från Johan Hultgren ekonomichef.

Lekeberg

Allt pekar på positivt resultat 2023. Inför 2024 ser läget sämre ut. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden gick med underskott 2023 så insatser har gjorts för att komma ner i budgetram till 2024. Svar från Anna Bilock, ekonomichef.

Lindesberg

Underskott för 2023 i samtliga förvaltningar och 2024 ser det lika tufft ut, det kommer krävas ett stort arbete för att få en budget i balans och det kan komma att krävas strukturella förändringar för att klara allt. Svar från Anette Persson, ekonomichef.

Nora

Ekonomiska läget är ansträngt men under kontroll. Kommer redovisa ett minus för 2023 men inte så stort som befarat. Vi har inte gjort några riktade neddragningar men har ett generellt uppdrag om effektiviseringar. I budget för 2024 gjordes inte prisuppräkningar i samma omfattning som vi brukar vilket innebär ett generellt besparingsuppdrag till verksamheterna i år. Svar från Christina Landoff kommundirektör.

Örebro

På grund av ekonomiska utmaningar fördelades ett effektiviseringskrav motsvarande cirka en procent av totala skatteintäkter och generella statsbidrag i budgeten för 2024. Hälften av detta fördelades ut till nämnderna och hälften fick kommundirektören i uppdrag att hantera tillsammans med sin ledningsgrupp. Dessutom sänktes resultatmålet något. Svar från Mats Guldbrand, kommundirektörskoordinator.

Ljusnarsbergs kommun och Laxå kommun har inte svarat på enkäten.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.