Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Fadi Rezko bor i Råbergstorp där den andelen öppet arbetslösa var högst i landet 2020. Hör honom berätta om hur det märks i bostadsområdet. I klippet får du även höra Helen Tesfay och Ruwayda Ahmad Abdi berätta om vardagen i grannstadsdelen Lagersberg. Foto: Fanny Asplund/SVT

Råbergstorp i Eskilstuna är stadsdelen med högst arbetslöshet i Sverige

Uppdaterad
Publicerad

Eskilstunaområdena Lagersberg-Råbergstorp och Fröslunda-Vilsta hade högst arbetslöshet i hela Sverige under 2020. Det visar en kartläggning som SVT har gjort.

SVT:s unika kartläggning av arbetslösheten i enskilda stadsdelar runt om i landet visar de som var öppet arbetslösa. Det innebär att man aktivt söker ett arbete men inte deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program.

Under 2020 var 44,8 procent av befolkningen någon gång öppet arbetslös i området Lagersberg-Råbergstorp. I Fröslunda-Vilsta var det 40,8 procent som någon gång var i öppen arbetslöshet.

Följ dina lokala nyheter om valet i Sörmland

Kartläggningen är baserad på statistik från SCB, Statistiska centralbyrån, som också kategoriserar dessa stadsdelar som områden med stora socioekonomiska utmaningar.

Generellt hög arbetslöshet

Malin Skoglund, områdeschef på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, tror att siffrorna över arbetslösheten i de här bostadsområdena stämmer överens med hur dagens siffror skulle se ut.

– Jag tror inte att det har skett jättemycket sedan dess, säger hon.

Gemensamt för stadsdelarna är att majoriteten som bor där har utländsk bakgrund. Malin Skoglund förklarar att det generellt är en hög arbetslöshet i Eskilstuna men att de utrikesfödda har en extra utmaning att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Bostadssegregation en orsak 

Både Malin Skoglund och Annelie Benli, som är vägledare på Jobbcentrum, tror att en av orsakerna till att arbetslösheten i just dessa områden är hög kan bero på bostadssegregationen.

– En arbetslöshet för en individ är i sig ett utanförskap och har vi då specifika områden som Lagersberg, Fröslunda, Råbergstorp, det finns också andra områden i Eskilstuna där vi har en hög arbetslöshet, då är det klart att det blir ett utanförskap i hela området, säger Malin Skoglund.

• Helen Tesfay och Ruwayda Ahmad Abdi har båda nyligen flyttat från Lagersberg, men de bodde tidigare där under flera år och känner till området. I videoklippet ovanför berättar de vad de tänker om den höga arbetslösheten i stadsdelen.

– Statistik kan säga någonting, men det som vi upplever är något annat, säger Ruwayda Ahmad Abdi. Hör henne och Helen Tesfay berätta mer om vad de tänker om den höga arbetslösheten i Lagersberg. Foto: Fanny Asplund/SVT

Pandemin påverkade

Erik Karlsson som är företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen berättar att arbetslösheten i Sörmland har sjunkit.

– Tittar man på gruppen utrikesfödda så ser man ju minskningar, men den är fortsatt hög.

Under 2020 blev många av med sina jobb på grund av pandemin och Erik Karlsson förklarar att det just var många utrikesfödda som drabbades.

– I Sörmland drabbades många tjänstebranscher, bland annat besöksnäringen och försäljningsnäringen, där många utrikesfödda hade sina jobb.

Arbetslöshet bland inrikes- och utrikesfödda

Det är stora skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda om man tittar på arbetslösheten. I slutet av 2021 låg andelen inskrivna som arbetslösa på 3-4 procent för inrikesfödda (16-64 år), enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Motsvarande andel för utrikesfödda var 12-14 procent.

Gapet mellan gruppen utrikesfödda och inrikesfödda har ökat jämfört med för tio år sedan. Förändringen beror både på att andelen inskrivna på Arbetsförmedlingen har minskat bland svenskfödda och ökat bland utrikesfödda.

Samma mönster ser man för de som är längst ifrån arbetsmarknaden. Andelen långtidsarbetslösa (utan jobb mer än tolv månader) var i april 2022 1,6 procent för inrikesfödda. Bland utrikesfödda var motsvarande andel 9,1 procent.

Även här har gapet mellan gruppen utrikesfödda och inrikesfödda ökat. Särskilt bland kvinnor. Och även här beror förändringen på att andelen inskrivna har minskat bland svenskfödda och ökat bland utlandsfödda.

Statistiken om inskrivna arbetslösa kommer från Arbetsförmedlingen och anger personer som är öppet arbetslösa, det vill säga aktivt söker arbete, eller som deltar i program. För begreppet långtidsarbetslös gäller att man är öppet arbetslös eller deltar i program, samt sammanhängande varit utan arbete i mer än tolv månader. Fördelen med dessa mått på arbetslöshet är att det finns färska uppgifter.

Det kan ta lång tid för flyktinginvandrare att få ett jobb.

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, var drygt hälften av flyktinginvandrarna i åldern 20-64 år förvärvsarbetande tio år efter att ha fått uppehållstillstånd och en kommunplacering. Med förvärvsarbete avses en löneanställning eller egen näringsverksamhet. Bland inrikesfödda i samma åldersgrupp har över tid drygt åtta av tio klassificerats som förvärvsarbetande, det vill säga haft en löneanställning eller egen näringsverksamhet.

Skillnaderna är stora inom gruppen flyktinginvandrare beroende på bland annat utbildningsnivå, kön och ursprungsland, För lågutbildade och kvinnor tar det längre tid att hitta ett arbete.

Så gjorde vi undersökningen

En av de viktigaste faktorerna för en lyckad integration är att komma in på arbetsmarknaden. Att få ett jobb. Vi har därför valt att titta på hur arbetslösheten ser ut när det gäller personer födda utomlands och de som är födda i Sverige.

Det finns många olika mått på arbetslöshet, vilket kan göra det lite förvirrande: inskrivna arbetslösa, öppet arbetslösa, långtidsarbetslösa, för att ta några exempel. Dessutom räknar och presenterar Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen arbetslöshetssiffror på lite olika sätt.

Därför har vi valt att titta på flera olika mått på arbetslöshet för att få en så bred bild som möjligt.

Vi har bland annat valt att titta på den öppna arbetslösheten i olika områden i landet. Dels för totalbefolkningen, dels för personer födda utomlands. I variabeln öppet arbetslösa ingår de som aktivt söker ett arbete och som inte deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Statistiken fördelas på SCB:s 3 363 regionala statistikområden (RegSO-områden), vilket gör att man kan se regionala och lokala skillnader detaljerat. Den öppna arbetslösheten som SCB redovisar anges per år och visar alla som någon gång under året varit öppet arbetslös. En viktig sak att ha med sig är att många utlandsfödda som kom till Sverige under flyktingvågen 2015 deltar i arbetsmarknadsprogram och finns således inte med i statistiken om de öppet arbetslösa.

Orsaken till valet av denna variabel var främst för att det var möjligt att få data nerbrutet på den regionala nivån. Nackdelen är att det bara finns data fram till och med 2020.

Med siffrorna som underlag och genom att jämföra längre tidsperioder har vi kunnat analysera arbetslösheten. Med hjälp av de regionalt och lokalt nedbrutna arbetslöshetssiffrorna har vi kunnat identifiera områden med både positiv och negativ utveckling.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Följ dina lokala nyheter om valet i Sörmland

Mer i ämnet