Företagaren Ismet Güler är en av få företagare som kommenterar situationen hösten 2015 och säger att ”jag gjorde ett jobb bättre än staden själv”. Foto: SVT

Företag gjorde mångmiljonvinster på ensamkommande

Uppdaterad
Publicerad

Företag som förmedlade ensamkommande till HVB-hem och familjehem täljde guld under 2015. De tio bolag som Stockholms stad anlitade mest fick sammanlagt en kvarts miljard i betalning, visar SVT Nyheter Stockholms granskning.

Flera bolag i Stockholm har gjort enorma vinster på att ta emot ensamkommande unga flyktingar de senaste åren. SVT Stockholm har tagit fram listan på över 300 företag som fick betalt av Stockholms stad 2015, flera av dessa har gjort vinster på tiotals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar.

SVT Nyheter Stockholm har sedan granskat årsredovisningarna för de tio bolag som hade högst omsättning och fick mest betalt av Stockholms stad när 5 500 ensamkommande kom till kommunen.

Foto: SVT

Flera av företagen på listan har gått från relativt blygsam omsättning till en hög omsättning på kort tid. Några sticker ut extra mycket.

2015 fakturerade Nami vård- och omsorgsteamet AB Stockholms stad 47,5 miljoner kronor. Samtidigt fick Familjestödsgruppen AB drygt 30 miljoner kronor.

Gemensamt för dessa två bolag är att de förmedlar ensamkommande vidare till familjehem, jourhem eller HVB-hem. Dessa två företag driver även egna familjehem.

Tredje bolaget på listan är Individ och familjer FM AB som fakturerade Stockholms stad 27 miljoner kronor. De förmedlade enbart vidare ensamkommande till andra boenden.

Få väljer att svara på frågor

Inget av de tio företagen har, vad granskningen visat, gjort något fel. De har helt enkelt bara tjänat mycket pengar – men det är uppenbarligen känsligt att tala om.

SVT Nyheter Stockholm har sökt samtliga företag på topp tio-listan för att fråga mer om deras höga omsättning. Fyra har valt att svara.

Ett av få företag som ändå svarar i telefon är Individ och familjer FM AB, det bolag som ersatts tredje mest av Stockholm stad.

– Kan jag få motringa dig, säger Filipos Mekonen, som är vd för bolaget.

SVT påpekar då att han sa samma sak förra gången och vill att han svarar på frågor.

Bolaget väljer att inte ringa tillbaka utan svarar via mejl att de inte vill ställa upp på en intervju eller svara på frågor via mejl.

”Jag har inga bekymmer med att jag gjorde stor vinst”

En av de som väljer att kommentera är Ismet Güler, delägare i företaget Mipaza utvecklingsgrupp AB.

– Jag har inga bekymmer med att jag gjorde stor vinst. Jag gjorde ett jobb bättre än staden själv gjorde, jag gjorde bara Stockholms stads jobb, säger Ismet Güler.

Samtidigt menar han att många oseriösa aktörer kom in på marknaden. 

– Jag har varit förbannad, mitt stora bekymmer är att blandas ihop med sådana här skitstövlar. Det fanns massor av oseriösa bolag och både Stockholms stad och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sänkte kraven. Vem som helst som hittade en lokal kunde slänga in ungdomarna där, säger Ismet Guler.

Socialborgarrådet: ”De enorma vinsterna är inte acceptabla”

Åsa Lindhagen, före detta socialborgarråd för Miljöpartiet, är kritisk till situationen som uppstod där flera bolag gjorde mångmiljonvinster på kort tid. Samtidigt sänkte kommunen genom socialförvaltningen kraven på företagen som anlitades för att ta emot ensamkommande, en bild som Sveriges kommuner och landsting bekräftar.

Åsa Lindhagen (MP), före detta socialborgarråd Stockholms stad. Foto: SVT

– Jag har inget emot att vi samarbetar med företag men däremot har jag väldigt stora problem med att företag tar ut ockeravgifter. Vi har sett företag som gjort enorma vinster som inte alls är acceptabelt, säger Åsa Lindhagen.

Samtidigt var det ju ni som bidrog till att de kunde ta ut sådana här vinster genom att betala så bra?

– Ja, det står jag helt och hållet bakom eftersom vi stod i situationen där alla barn måste få ett hem och det kommer aldrig, aldrig vara något som kommer före det, det vill säga att alla barn ska ha tak över huvudet, säger Åsa Lindhagen.

Intervjun med Miljöpartiets Åsa Lindhagen gjordes när hon fortfarande var socialborgarråd. I Stockholms stads nya majoritet är Liberalernas Jan Jönsson socialborgarråd.

Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av en myndighet tar emot barn/ungdomar, till exempelvis ensamkommande, för stadigvarande vård. Verksamheten ska  inte bedrivas yrkesmässigt. 

Ett hem för vård eller boende, ett så kallat HVB-hem, är ett slags institution i Sverige som på kommunens uppdrag inrättas för barn, ungdomar, vuxna eller barnfamiljer och som bedriver behandling, omvårdnad, stöd eller fostran. HVB-hem kan exempelvis inrikta sig på ensamkommande eller ungdomar med missbruksproblematik.

SVT har begärt ut underlag från Stockholm stad om vilka leverantörer som kommunen fakturerat för boenden för ensamkommande 2015 och 2016. 440 företag fanns med på listan 2015.

SVT valde sedan ut att gå igenom de elva företag med högst omsättning på listan. Årsredovisningarna visar vad bolagen har för resultat efter finansnetto, det vill säga vinsten. Flera av de bolag som hade högst omsättning valde vi också att göra en närmare granskning av via Skatteverket och Inspektion för Vård och omsorg, IVO.

I artikeln ovan uttalar sig individ och familjer FM AB och Mipaza utvecklingsgrupp AB på följande frågor från SVT:

Ni fick många uppdrag av Stockholm stad under den här tiden, hade de några motkrav på er?

Kunde ni inte ha tagit in fler i personalen och skruvat ner vinstmarginalen till ägarna?

Hur ser ni på att företag som tog emot ensamkommande kunde göra såna exceptionella vinster,

framförallt 2015 (utgår från nyckeltal 2016)?

Hur ser ni på att vissa företag i början kunde ta dygnsavgifter på 8000 kronor?

Vad hade ert bolag för dygnskostnad under 2015 för de ensamkommande som hade extra behov?

Utöver tidigare nämnda företag har ytterligare två valt att svara:

Svar från Brafam AB:

”Brafam startade sin verksamhet 23 september 2015.

Den dygnsavgift som vi gjorde anspråk på låg på 2 200 kronor. Under de rådande omständigheterna bedömde vi då att det var en rimlig nivå, fast våra konkurrenter tog betydligt högre summor.

Vi ställde inga krav på extra ersättningar för barn med särskilda behov.

Succesivt sänktes avgifterna under 2016 ner till 1350 kronor/dygn.

Anledning till varför vinsterna för 2016 (26%) blev så höga:

1. Högre vinstmarginaler från hösten 2015 ingick i bokslut för 2016.

2. Under perioden oktober 2015  mars 2016 var vi endast två personer som arbetade i bolaget, bägge delägare och jobbade i princip dygnet runt (jourverksamhet 24/7), rekryterade nya familjer, gjorde utredningar, uppföljningar mm. Vi tog inte full lön vilket ha bidragit till ökad vinstmarginal.

Vi försökte hitta kompetent personal redan från början men kunde ej hitta lämpliga kandidater då.

Det fanns inga speciella motkrav förutom de krav som var specificerade i respektive avtal.

När det gäller höga ersättningskrav så hade vi kännedom om att en del företag utnyttjade situationen i högsta grad. Vi som är ett seriöst företag tog då den diskussionen med våra respektive uppdragsgivare och tog till och med kontakt med IVO för att uttrycka vår oro kring hela situationen och var frågande till varför de inte hade krav på tillstånd.”

Svar från Familjestödsgruppen:

”Familjestödsgruppen var 2015 inte en del av Humana, varför vi hänvisar till tidigare ägare avseende svar på de frågor ni har kring Familjestödsgruppens verksamhet samt kring avtalsrelationen med Stockholms stad. Familjestödsgruppens grund är god kvalitet, god personalbemanning och ungdomarnas bästa i fokus. Verksamheten har tillstånd av IVO att bedriva familjehemsverksamhet samt även stödboende och arbetet utgår från rådande lagstiftning, riktlinjer och krav. Våra priser är upphandlade i konkurrens, och i upphandlingarna ställs också krav på verksamheterna att uppfylla vissa kriterier. Verksamheten är uppskattad av såväl, klienter, socialtjänst samt personal och familjehem.”

Listan visar företagen som fick betalt av Stockholms stad för att ta emot ensamkommande 2015. Listan utökades ytterligare med 107 bolag 2016.

Företagsnamn/faktureringsintäkter från Stockholms stad 2015

NaMi Vård och omsorgsteamet AB/47 509 564

Familjestödsgruppen AB/30 284 910

Individ och familjer FM AB/26 947 852

Mipaza utvecklingsgrupp AB/26 287 795

Aylissa AB (Elpida)/22 815 505

Väddö behandlingsgrupp AB/22 072 098

Vård 24 teamet AB/21 303 181

Kometen AB/19 539 484

Brafam AB/18 657 510

Agnig vård och omsorg AB/18 010 095

Abraso stöd & omsorg AB/17 049 322

Stöd och resurs familjehem i Sverige AB/16 967 900

Familjehemsteamet Sverige AB/16 840 250

Via verna AB/14 975 085

Capaxum AB/14 951 071

Avita omsorg HB/14 120 330

HVB bojen AB/14 013 484

Instatcare assistans och omsorg AB/13 630 799

Samhällsporten AB/13 259 693

Nina familjestöd AB/12 425 600

Individ och familjeinsatser AB/12 417 925

Svenska familjehem AB/10 797 879

Pax novum AB/10 492 832

Renati AB/10 330 016

EricsBo AB/9 933 109

HTS care AB/9 859 626

Villa Victoria behandlingscenter AB/9 655 713

Enkom AB/9 636 756

Enskede villa AB/9 582 207

Pär Sonesson konsult AB/9 542 035

Novara omsorg AB/9 513 843

Stockholms stadsmission bostället/9 404 936

Riddarens hem AB/9 066 581

Viloo AB/8 938 836

Attendo individ och familj AB/8 794 777

Private nursing Sweden AB/8 706 412

BraHem W&A AB/8 577 406

Sveaboende AB/8 285 778

AB villa Adela/8 235 723

Stegsholms vård och omsorg AB/7 937 250

Nackas svanen omsorg AB/7 917 214

Stiftelsen stora Sköndal/7 736 640

Plattform STHLM AB/7 615 714

Solens bakgård AB/7 358 978

Andra chansen AB/ Read El Hessi/6 515 704

Elpida/6 137 790

Statens institutions- styrelse, scr In/S/6 014 445

Madang AB/5 991 320

Ossadahem AB/5 829 732

Sa omsorg ek.förening/5 817 176

Livia boende AB/5 686 966

Serenus hvb hem/5 595 246

Sigtuna ungdomhem AB/5 350 138

Komhem AB/5 081 913

Nova familjehem AB/5 080 042

We care Uppland AB/5 033 904

Juniagruppen AB/4 873 632

ART Uppland AB/4 767 372

Språnget vård och omsorg AB/4 715 322

R S barn och unga AB/4 623 296

CL HVB hem AB/4 611 184

Hem för dig AB/4 611 002

Svenskfamn familjehem AB/4 555 240

Vård for you Sverige AB/4 520 338

Toraab familjehem AB/4 449 631

Fagerdala vårdhem/J A Association AB/4 423 750

Jour- och familjehem bifirma till vårljus sol AB/4 126 716

Mälarbacken omsorg AB/4 097 682

Ungstöd i Stockholm AB/3 837 752

MVT Stöd & omsorg AB/3 837 590

BoA mellanvård AB/3 696 855

Agnig familjehemsvård AB/3 696 383

Fim AB/3 642 857

Hemmet i Stockholm AB/3 619 376

Baggium vård & behandling AB/3 614 109

Krica behandling och utbildning/3 555 480

Arl's änglar AB/3 548 124

Enella stöd och hem AB/3 537 140

Shoma HB/3 504 550

Föreningen skyddsvärnet/3 462 754

I care boende AB/3 430 028

Blåhuset AB/3 359 547

Prima familjehem i Stockholm AB/3 300 904

Vårdboende i Uppland AB/3 245 853

Barn och familjejouren/3 176 275

Shoma AB/3 087 126

Sida vid sida AB/3 027 062

Hopp & framtid AB/3 020 075

Beckas AB/2 972 213

Career on AB/2 950 336

Webuild AB/2 880 442

BM allomsorg AB/2 799 132

Cean HVB AB/2 736 720

Esotera AB/2 611 790

Ekengruppen AB/2 478 987

Abidar hem AB/2 318 201

Aleris äldreomsorg AB/Ungplan/2 297 282

Aliba care AB/2 186 402

Amez socialtjänster AB/2 175 260

Frösunda omsorg i Stockholm AB/Av egen kraft HVB/2 063 691

Vardaga AB/2 062 041

Nya familjen i Sverige AB/2 016 655

Passage för utveckling AB/2 001 123

J.A association AB/1 989 900

Frihamra vård AB/1 972 771

Hoppet, SSK i Uppsala AB/1 938 056

Mälarbacken omsorg handelsbolag/1 938 006

Karimi Baba Ahmadi Jamshid/1 896 048

Flygfärdig AB HVB fjärilen/1 879 256

Familjehemsgruppen syd AB/1 868 462

Exit Stockholm AB/1 863 743

Euro finans & juridiska   Byrå AB/1 787 865

Hälsans hus i Sverige AB/1 767 388

Maccasa ekonomisk förening/1 759 324

Familjehem hjärtat AB/1 756 759

MGA omsorg/1 742 478

ABC jourhem AB/1 722 925

Global omsorg Sverige AB/1 712 481

Lozan bvo AB/1 698 366

Nox finans AB/1 661 309

Makira teamet AB/1 641 710

ReKon människan i centrum AB/1 624 842

KBT Mälardalen AB/1 578 061

Humana sociala tjänster Sverige AB/1 557 881

Allom care AB/1 469 002

Hemia omsorg AB/1 436 832

Futura care AB/1 436 132

Prioritet finans/1 391 294

Hopp & framtid ekonomisk förening/1 389 884

Resiliens Örebro familjehem AB/1 382 402

CBR holding AB/1 363 724

Älgeredskollektivet AB/1 333 222

Hemma igen Sverige AB/1 329 226

Sida vid sida i Stockholm AB/1 321 798

Enade familjehem Sthlm ek.för./1 278 776

Östagården Tärnsjö AB/1 262 511

Adventum vård AB/1 214 042

Änglaboden AB/1 198 140

AB cean/1 196 391

AMS etableringskonsult AB/1 196 376

Meby behandlingshem AB/1 183 625

Landa familjevård AB/1 167 386

Varma hjärtan AB/1 131 384

AddOx ungdomsvärn/1 131 020

Svea placeringjour AB/1 096 213

Komsamman AB/1 080 434

Nytida bergskristallen AB/1 053 251

Dayax AB/1 046 878

Parental omsorg/1 033 624

European factoring exchange AB/1 023 522

Ungdomsnätet AB/1 002 867

Responsa omsorg AB/968 576

Solhem i Stockholm AB/931 934

Familjeenheten Sverige AB/927 892

Center för vård och omsorg/910 982

Abi well care AB/906 630

Trygga hemmet Uppsala AB/905 408

Dunya home AB/883 694

Efoel AB/873 260

Tjust behandlingsfamiler AB/872 973

Brizad behandlingskonsult AB/868 320

KC kompentenscentrum AB/844 560

Humanisthemmet EQ AB/829 242

Stockholms barndomshem AB/824 944

AB omsorgscompagniet i storstaden/817 811

Elwakady bo vård och omsorg/811 300

Jazira home of care AB/779 344

Individia Ekebäck AB/734 584

AB big care HVB/719 226

UTC utvecklingscenter AB/711 908

Ekko familjehem AB/709 134

Tre vänners verksamheter AB/703 800

Ismail Hassan, Zahra/689 866

Emendo care HB/679 432

Lika pedagogisk utveckling AB/671 840

NSU AB/653 676

Nåjden behandlingskonsult AB/Aleris/653 676

Familjehemskonsulent äppelrosen AB/632 244

Frida jour och familjehem/625 392

Sociallux AB/609 308

Hem för dig HB/609 026

Saschas familjearbete AB/607 391

QD grupp AB habibah hem/606 875

Vitisa AB/598 310

Lilium AB c/o Liljeholmens stadshotell/595 109

Villa slussen i sand AB/592 346

Innovation & placering Uppsala AB/576 784

Tryggare omsorg i Sverige AB/562 496

Frälsningsarméns stödboende/549 750

KKP bemanning AB/519 615

Familjehemskonsulterna SVE AB/514 368

Onar, Yakob/496 508

Uniq care Sweden AB/482 220

Alfrida omsorg AB/469 718

Devi konsulenterna Stockholm AB/467 180

Familjegruppen i Småland AB/465 338

Med omsorg Stockholm AB/460 800

Stödum AB/453 644

Vientro AB/448 944

Ljungmans care&rehab AB/444 791

Davidsbogård AB/439 808

Föreningen framtidståget c/o Yebari/438 187

Ungstöd i Mälardalen AB/430 828

Viksjö gård behandlingshem & psykoterapeutisk/427 023

Stordala stöd och familj AB/391 416

Brafamilj Sverige AB/386 011

Inkludering AB/379 139

Alejaomsorg AB/373 932

Houyou stöd och omsorg AB/362 840

We r animals AB/350 785

Trygga hem slingan AB/343 758

Behandlindshemmet Källtorp AB/335 911

Lyckoklöverns hem AB/335 692

HVB-Nour AB/333 300

Trygglina AB/326 086

Solidhome Stockholm AB/321 762

Metur, Yasemin Dalaba/303 620

Athena mitt nya hem AB/303 418

Tryggframtid TF AB/303 150

EKFB Sverige AB/300 048

Korpbergets behandlingscenter AB/295 736

Hedera care/275 100

Metur AB/273 258

Am4 familehemskonsulter AB/261 376

Solgläntan AB/251 970

Samhällsservice Sverige AB/228 608

Attendum AB/220 524

Magelungens behandlingscenter AB/217 892

Caleo omsorg AB/217 250

Trygga punkten AB/204 920

Familjeverket i Stockholm AB/177 447

Migrationsverket/168 714

Rosenhills tonårshem AB/167 790

Unlimited care Sweden/160 599

Nytida AB/159 789

Effektiv ungdom AB/158 954

Hassela Gotland AB/157 095

Offensum AB/150 400

J.A. association Fagerdala/145 700

Barrebacekn AB/131 130

Martida AB/128 592

Affectum AB/128 592

Bills bo & utbildningsgård AB/126 000

Alvina resursboende AB/118 802

Behandlingshemmet Björklinge-Lund/113 400

Kullerstenen behandlingsgrupp AB/107 160

Vårdvärde Sverige AB/105 280

Nova care Sverige AB/99 900

Farsta strand hotel & Ccnference AB/94 815

Steget vidare AB/93 248

Mafamilia AB/88 830

Socialförvaltningen/84 000

Asreh/83 942

Spring care AB/82 250

Skapa room familjestöd HB/82 156

Stiftelsen hotellhem i Stockholm/71 787

Nålsögat AB/69 278

Lennart Borg AB/66 676

Stiftelsen hotellhem i Stockholm, SHIS/65 069

Rewith utredning och familjehemvård AB/64 721

Viking boende/64 296

24 hjälp ungdomshem AB/57 660

LBO gruppen – barn & ungdomar AB/55 366

Vitisa HB/55 366

Engmur AB (Hotelljouren)/54 957

Behandlingshemmet tian AB/51 794

Mazarin AB/50 008

AB Strängnäs stödboende/39 991

Järinge grd/28 506

Danmarkshem AB/26 800

Samhällsservice AB/21 432

Domiga AB/21 150

MH stöd & behandling/20 605

Hällekils gård AB/20 000

Vision omsorg AB/19 000

Sahlén Anna-Carin/17 350

Brunnby hotel AB/17 170

Malmö stad sociala resursförvaltn./16 660

Initum care AB/14 288

Firma Gerd Riddez-Hansson/13 000

Hotell vision i Sthlm AB, Hotell månen/8 810

Mulgeta, Henok/6 800

Stockholm City, Föreningen/5 500

Ottosson, Camilla/4 498

Palmroth, Helena/4 464

Ahmed, Ghazala/4 090

Ethel Lindberg psykosocial handledning/3 800

Loghmani, Khouzani/3 500

Samuel, Fre/3 400

Abbe, Laali/3 400

Akkam, Omar/3 400

Al-Hakeim, Dhia/3 400

Alnesjö, Orvar/3 400

Beraki, Efrem/3 400

Blom, Lennart/3 400

Englund, Ulrica/3 400

Fsehaye, Johannes c/o Kabous/3 400

Hallemakiam, Mhret/3 400

Hedlund, Christina Therese/3 400

Karin, Moreen/3 400

Libsekal, Samuel/3 400

Midborn, Leif/3 400

Moren, Karin/3 400

Norrby, Håkan/3 400

Omar, Abdillahi, Hodan/3 400

Ranchber, Chona/3 400

Razi, Maryam/3 400

Runesson, Suzanne/3 400

Sandström, Kristina/3 400

Sharig Abdulkadir, Sarkawt/3 400

Sidige, Solemanpour/3 400

Sultani, Birgit/3 400

Tsegay Zeweidi, Simon c/o HTS care/3 400

Psykologfirma Lene Dons/2 850

Breab K Palmqvist/2 679

Rezonia Mojzan/2 010

Familjevårdens centralorganisation/2 000

Göteborgs stad/1 900

Almahmoud, Anas/1 744

First card/1 511

Adem, Samia/1 500

Garenby Hjärpe, Kristina/1 500

Holmström, Thomas/1 500

Lernmark, Katarina/1 500

Ramazani, Reza/1 500

Sohrabi, Farideh/1 500

Jacobsson, Annika/1 450

Norouzi, Morteza c/o Rozerin 798

VIA egencia Sweden AB/537

Hotell Älvsjö AB/415

AB link hotel/0

Mira stöd & behandling AB/0

Webuild AB riddarens familjehemsvård/-30 362

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.