Foto: SVT.

Kraftig ökning av anmält skolvåld

Uppdaterad
Publicerad

Antalet anmälningar som rör fysiskt våld i skolan har enligt siffror från Arbetsmiljöverket under de senaste åren ökat kraftigt. Mellan 2012 och 2016 anmäldes nästan dubbelt så många händelser som involverar fysiskt våld till Arbetsmiljöverket.

En sammanställning av anmälningar som rör hot och våld i skolmiljö visar att antalet anmälningar sedan 2012 har ökat kraftigt. Antalet anmälningar om fysiskt våld som skickats till Arbetsmiljöverket har sedan 2012 ökat med 92 procent.

Antalet anmälningar som rör fysiskt våld i skolmiljö har stadigt ökat de senaste åren. Foto: SVT Grafik
MISSTÄNKT MISSHANDEL PÅ GRUNDSKOLA

Anmälningarna avser alla händelser som är att betrakta som allvarliga inom hela utbildningsväsendet i Sverige. Anmälningarna kommer från skolor i 260 kommuner och 30 friskoleorganisationer och avser händelser där både elever och lärare är inblandade. Det kan enligt Arbetsmiljöverket handla om fysiskt våld mellan elever men även händelser där både elever och lärare är inblandade.

Arbeta förebyggande

Skolverket rekommenderar att skolor ska arbeta förebyggande för att undvika våld och hot i skolmiljö. Det förebyggande arbetet går bland annat ur på att vara lyhörd för hur elever mår och skapa kontaktytor där elever och lärare kan mötas.

– Det är viktigt att som vuxen vara nyfiken och ställa frågor till eleverna om vad de upplever på nätet, om det som händer även utanför skolan. Det är viktigt att göra eleverna uppmärksamma på att vi vuxna bryr oss och att visa för eleverna att de kan vända sig till skolan eller till personal om de känner sig otrygga, säger Helena Elwin, enhetschef på enheten för allmändidaktik på Skolverket.

Akut händelse

Om en akut händelse uppstår är det enligt Skolverket viktigt att agera direkt. Akuta situationer måste haneras direkt när de uppstår och beroende på vad som hänt ska en anmälan upprättas.

– Skulle man upptäcka en konflikt är det jätteviktigt att man som vuxen agerar omedelbart, säger Helena Elwin.

Vad bör man som vuxen göra om det uppstår en allvarlig konflikt?

– Det är lite beroende på vad som har hänt, men om det är en akut situation behöver man stoppa konflikten så att den inte växer. När det rör sig om akuta situationer om det är grövre våld, då ska man anmäla det till polisen.

Rutiner

Enligt Helena Elwin måste det även finnas tydliga riktlinjer för hur man ska agera och rutinerna ska vara välkända av all personal på skolan.

– Skolledning och personal har utifrån lagstiftning befogenheter att ingripa i akuta situationer. En rektor behöver ha rutiner för hur man ska hantera svåra situationer. Rutinerna måste dessutom vara väl kända av alla som arbetar på skolan. Rutinen behöver även omfatta hur man informerar barn och föräldrar om något skulle inträffa.

Anmälningar 2012 – 2016

Hot:

  • 2012: 173
  • 2013: 214
  • 2014: 244
  • 2015: 303
  • 2016: 263

Fysiskt våld:

  • 2012: 238
  • 2013: 290
  • 2014: 335
  • 2015: 447
  • 2016: 456

Antalet anmälningar gäller all personal som arbetar inom utbildning och innefattar alla yrken som arbetar med utbildning i Sverige. Grunden till siffrorna är de anmälningar om brott mot arbetsmiljölagens tredje kapitel och tredje paragraf som har inträffat på skolor i 260 kommuner och 30 friskoleorganisationer runt om i Sverige.

Arbetsmiljölagens tredje kapitel om allmänna skyldigheter.

3a §

En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta den myndighet som regeringen bestämmer om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande. 

En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta samma myndighet om skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. 

Föreskrifter om befälhavares skyldighet att vid fartygsarbete rapportera vissa händelser finns i 6 kap. 14 § sjölagen (1994:1009). (Paragrafen ändrad genom 2013:610)

Källa: Arbetsmiljöverket

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

MISSTÄNKT MISSHANDEL PÅ GRUNDSKOLA

Mer i ämnet