Senaste nytt om coronaviruset i Värmlands län

Här rapporterar SVT Nyheter Värmland löpande om coronaviruset i Värmlands län, och om hur lägesbilden ser ut just nu.
Här rapporterar SVT Nyheter Värmland löpande om coronaviruset i Värmlands län, och om hur lägesbilden ser ut just nu.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Covidfallen ökar i Värmland – utmaning för redan pressad vårdpersonal Foto: SVT
Coronaviruset i Värmlands län

Från och med den 9/2 slutade Region Värmland att dagligen uppdatera de regionala coronasiffrorna. Därmed slutar vi också vår dagliga uppdatering av siffror här.

Coronaläget i Värmlands län

Pinnat inlägg

Här kan du läsa om det senaste som rör coronapandemin i regionen.

Här släpper vi inte igenom några kommentarer, vi har inte heller möjlighet att besvara frågor - men mycket besvaras på Folkhälsomyndighetens fråga-svar-sida. Du hittar den här.

Tre dödsfall registrerade förra veckan

Folkhälsomyndighetens veckovisa statistikrapport visar att tre personer med bekräftad covid-19 avled i Värmland förra veckan, vecka 29.

Samma vecka rapporterades 201 personer i länet ha blivit smittade. Den senaste gången veckostatistiken gick över 200 smittade var i månadsskiftet mars/april, vecka 13.

Region Värmland uppger att 12 personer med covid-19 vårdas på sjukhus länet, varav en på IVA, vilket är färre än veckan innan. De uppger också att "de flesta" av dessa personer är inskrivna på sjukhus av annan anledning än covid-19.

Enligt rekommendationer från Smittskydd Värmland ska personal använda munskydd vid patientkontakt inom två meter. Personal ska även använda munskydd vid kontakt med andra medarbetare i personalutrymmen där det inte går att hålla avstånd.

- Det är viktigt att understryka att detta inte handlar om en allmän rekommendation om munskydd. Rekommendationen gäller heller inte allmänna ytor i Region Värmlands lokaler utan det är när man ska in på en mottagning eller vårdavdelning som man bör använda munskydd, säger Anna Wimmerstedt, tillförordnad smittskyddsläkare, i ett pressmeddelande.

Anledningen till att smittskydd återigen inför rekommendationen är den ökande smittspridningen i Sverige och Värmland.

– Vi har noterat en långsam ökning från låga nivåer under de senaste veckorna, säger Anna Wimmersted.

Fjärde dos för de över 65 år

Den som är över 65 år rekommenderas att ta en fjärde vaccindos, meddelar Folkhälsomyndigheten. Tidigare har rekommendationen gällt de över 80 år.

Även personer under 65 år som lider av immunbrist rekommenderas att ta ytterligare en dos.

– Eftersom vi fortfarande ser en betydande smittspridning både i Sverige och andra länder, i kombination med att vaccinskyddet nu börjar avta i denna grupp, är det motiverat att erbjuda fler åldersgrupper en andra påfyllnadsdos, säger FHM:s generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

De över 70 får en kallelse

I Värmland gäller att alla som är 70 år eller äldre kommer att få en kallelse med en bokad tid till regionens vaccinationsmottagningar.

– Du som är 70 år eller äldre kan alltså i lugn och ro invänta en kallelse inom de närmaste veckorna. Du som inte fått någon kallelse innan mitten av maj behöver kontakta oss då, säger verksamhetschef Birgitta Sahlström i ett pressmeddelande.

De som är 65–69 år kan boka tid för vaccination redan nu på 1177.se. Fyra månader ska ha gått sedan den tredje dosen.

Egenprovtagning för covid-19 övergår helt till lådlösningar
Tidigare har mycket av hanteringen av egenprovtagningar för covid-19 lagts ut på externa parter, exempelvis laboratorium. Men från och med 1 april kommer hela kedjan skötas av regionen.

Provtagningsstationer, hämtning via ombud på apotek och hemleverans avvecklas och ersätts med de lådor som finns utplacerade där den som rekommenderas provtagning kan hämta och lämna kit. Ingen bokning behövs men man registrerar själv provet via 1177.se.

Flyktingar erbjuds coronavaccin

Region Värmland meddelar att personer från Ukraina, som nu befinner sig i Värmland, kan vaccinera sig mot covid-19 på regionens vaccinationsmottagningar. Alla som är fyllda 12 år och är äldre rekommenderas vaccination mot covid-19.

De som har registrerat sig hos Migrationsverket kommer att erbjudas ett hälsosamtal i Värmland och vaccinationen mot covid-19 erbjuds redan nu.

– Det finns ingen anledning att vänta med vaccinationen mot covid-19. Vi har vaccin och sjuksköterskor som kan vaccinera, säger Birgitta Sahlström, verksamhetschef för vaccinationsarbetet i Region Värmland, i ett pressmeddelande.

Undersökning: Bra betyg till hälso- och sjukvårdens coronahantering

Hälso- och sjukvården i Värmland har fungerat bra under coronapandemin.
Det visar resultatet från undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021, en årlig nationell undersökning från Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Närmare 1 500 värmlänningar har besvarat undersökningen och 78 procent anser att man har mycket eller ganska stort förtroende för hanteringen av pandemin. Bara Region Gotland har ett högre resultat med 82 procent.

– Jag är enormt stolt över det arbete som mina medarbetare har utfört under coronapandemin och glad över att värmlänningarnas förtroende för arbetet är så pass högt, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

Däremot ligger inte Värmland lika mycket i framkant när det gäller väntetider. 68 procent av de tillfrågade instämmer helt eller delvis i att väntetiderna till besök på vårdcentraler är rimliga och vad gäller besök och behandling på sjukhus tycker 54 procent att väntetiden är rimlig.

– Vi jobbar ständigt med förbättringar och tillgänglighet är ett av de områden vi lägger fokus på. En av våra målsättningar är bättre tillgänglighet för alla värmlänningar, säger Lena Gjevert.

Två personer inlagda på intensivvårdsavdelning
Antalet patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning med covid-19 i Värmland ligger på låga och stabila nivåer. I går, 7 mars, vårdades två patienter på Iva. Som mest har fyra patienter fått vård samtidigt på Iva från starten av 2022.
I Sverige som helhet vårdades under tisdagen 51 patienter på Iva.

Region Värmland uppdaterar inte längre antalet smittade per dag eller antalet inlagda patienter med covid-19 som inte får intensivvård.

Efter två år - nu upphör pressträffarna om covid-19
De myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 har blivit ett stående inslag under pandemin. Men nu upphör pressträffarna med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), meddelar Folkhälsomyndigheten.

- Vi vet att pressträffarna har betytt mycket för många människor under den här perioden. Utifrån pandemins utveckling och att vi nu befinner oss i en annan fas är allmänhetens och därmed medias intresse för covid-19 inte längre lika stort och det finns därför inte behov av regelbundna pressträffar, säger presschef Christer Janson i i ett pressmeddelande.

Janson säger till SVT Nyheter att det framförallt handlar om att man får mindre mejl och telefonsamtal från journalister. Men han betonar att det inte innebär att corona är förbi.

- Pandemin är absolut inte över, den fortsätter.

Beslutet innebär att det inte blir någon pressträff på torsdag den 10 mars.

De veckovisa pressträffarna har pågått sedan den 4 mars 2020 och sammanlagt har det enligt FHM blivit 198 till antalet.

Folkhälsomyndigheten kommer fortsätta att regelbundet uppdatera vaccinstatistik och epidemiologiska data på sin sajt.
Linnea Carlén/SVT

SVT rapporterade · Coronaläget i Värmlands län

Laddar in inlägg...
Coronaviruset i Värmlands län

Från och med den 9/2 slutade Region Värmland att dagligen uppdatera de regionala coronasiffrorna. Därmed slutar vi också vår dagliga uppdatering av siffror här.

Senaste om: Coronaviruset i Värmland