Foto: Jessica Gow/TT

Västmanlands län missar alla miljömål

Publicerad

Det går dåligt för miljömålen i länet. Det visar en ny rapport från länsstyrelsen.

Varje år utvärderar länsstyrelsen hur det går med de regionala miljömålen. Det är en del av den nationella övervakningen. Årets rapport visar hur det gick förra året, vilket inte är några toppenresultat direkt.

Västmanland klarade inget av de regionala miljömålen. Dock är länet väldigt nära på att klara målen för frisk luft och bra kvalité på grundvatten.

Men för att de målen ska kunna nås till 2020 så måste en hel del åtgärder fortfarande göras. 

I landet som stort bedöms bara tre län ha möjlighet att nå något av sina mål innan 2020.

Här är miljömålen

1. Begränsad klimatpåverkan

De totala utsläppen av växthusgaser i länet uppgick till 1 392 956 ton år 2015. Sedan 1990 har utsläppen i länet minskat med ungefär 42%. Utsläppen minskade i alla sektorer, förutom transporter.

2. Frisk luft

Utvecklingen är positiv, men vissa problem med marknära ozon och partiklar återstår innan målet nås.

3. Bara naturlig försurning

I flera av länets sjöar och vattendrag behöver kalkningen fortsätta under lång tid för att negativa effekter på biologin inte ska uppstå.

4. Giftfri miljö

Miljökvalitetsmålet kommer inte kunna nås till 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

5. Skyddande ozonskikt

Internationella åtgärder för att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har visat sig vara framgångsrika. Det är mycket viktigt att detta arbete fortsätter.

6. Säker strålmiljö

Säker strålmiljö är nära att nås nationellt.

7. Ingen övergödning

Miljöproblemet övergödning är omfattande i länet. Varken utsläppsminskningar av övergödande ämnen eller återhämtningen sker i tillräckligt snabb takt

8. Levande sjöar och vattendrag

Restaurering av vattendrag pågår, men åtgärdstakten är för långsam.

9. Grundvatten av god kvalité

Västmanlands län har goda grundvattentillgångar och mestadels god grundvattenkvalitet. Dock kan vissa kvalitetsproblem förekomma.

10. Myllrande våtmarker

Merparten av våtmarkerna i Västmanlands län har skadats genom dikning m.m., och intresset för att återställa våtmarker är svagt.

11. Levande skogar

Det finns hot mot värdefulla skogsmiljöer i Västmanlands län, delvis beroende på otillräckliga resurser för skydd och skötsel.

12. Ett rikt odlingslandskap

Betesmarkerna fortsätter minska sedan nya tidens toppår 2005.

13. God bebyggd miljö

Flera insatser görs på kommunal och regional nivå inom områden som påverkar miljömålet positivt. Insatser för att verka i positiv riktning skiljer sig beroende på precisering vilket medför att miljötillståndet varierar mellan olika områden och försvårar möjligheten att uppnå miljömålet som helhet.

14. Ett rikt växt- och djurliv

I Västmanlands län lever 839 rödlistade arter enligt senaste rödlistan (ArtDatabanken 2015). Om känsliga arter ska finnas kvar i länet, krävs såväl större hänsyn hos verksamhetsutövare som specialinsatser.

15. Generationsmålet

Länsstyrelsen har under året tydligt stärkt sin roll kring aktiviteter som ska leda till att uppnå generationsmålet.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.