Analys: M rasar i sina starkaste fästen

Uppdaterad
Publicerad
Analys ·

Stödet för Moderaterna faller också i partiets starkaste fästen. I Stockholmsregionen som traditionellt varit ett kärnområde för partiet rasar stödet för Moderaterna. Om förra veckans SCB-mätning på riksnivå gav partiledaren Anna Kinberg Batra visst andrum, så lär dagens partisympatiundersökning (PSU) sätta skräck i Moderaternas politiker i Stockholmsområdet.

Mats Knutson

Inrikespolitisk kommentator

Dagens PSU mäter inte vilket parti väljarna skulle rösta på om det vore val idag, utan vilket parti väljarna har störst sympati för, det vill säga det parti de tycker är bäst. Också här förlorar alltså Moderaterna viktig terräng, inte minst i huvudstaden och dess omgivningar.

I SCB:s förra PSU från november 2016 fick partiet stöd av 31,2 procent av väljarna i Stockholms stad. Det är nu nere på 22,5 procent. Samtidigt är det värt att notera att den politiska huvudmotståndaren Socialdemokraterna är större i huvudstaden med 24,8 procent av väljarstödet. Och då ska man hålla i minnet att inte heller Socialdemokraterna går särskilt bra i Stockholm.

I Stockholms län är utvecklingen ungefär densamma för Moderaterna. Här har dock nedgången varit mer utdragen. Partiet får visserligen stöd av 33 procent av väljarna, men det kan jämföras med att partiet för ett år sedan fick 40,3 procent i samma mätning.

Kritiken starkast i Stockholmsområdet

Under förra veckans misslyckade kuppförsök mot partiledaren Anna Kinberg Batra var kritiken mot henne starkast från just Stockholmsområdet. Mot bakgrund av SCB:s mätning är det inte konstigt. Skulle de dåliga opinionssiffrorna stå sig till valet nästa år kommer många moderata partiföreträdare att bli av med sina förtroendeuppdrag.

LÄS MER: Moderaterna tappar kraftigt i Stockholm

En viktig förklaring till Moderaternas nedgång är sannolikt den öppna hand moderatledningen sträckte ut till Sverigedemokraterna i januari. Den har visserligen stoppat flödet av väljare till Sverigedemokraterna, vilket var avsikten, men den satte också ny fart på väljarövergångarna till framför allt Centerpartiet. Liberala storstadsväljare känner sig mer hemma i Centerpartiet, vilket sannolikt beror på både politiken och partiledaren Annie Lööf.

Inte minst i Stockholmsområdet syns ett tydligt samband mellan Moderaternas nedgång och Centerpartiets uppgång. I Stockholms län till exempel har Centerpartiet gått fram från 3,5 procent till 9,3 procent det senaste året. För Stockholms stad är utvecklingen liknande. Här har stödet för Centerpartiet ökat från 6,1 till 12,5 procent. På några års sikt är utvecklingen slående. I maj 2014 var partiet i praktiken utraderat i Stockholm med ett stöd på bara 1,6 procent!

Uppgång för Liberalerna

Trots den mörka bilden som träder fram i den här undersökningen för Moderaterna finns vissa glädjeämnen. Partiet är t ex störst bland de unga väljarna mellan 18-29 år.

Ett annat parti som den senaste tiden plågats av inre motsättningar är Liberalerna. Här noterar SCB en statistisk säkerställd uppgång bland väljarna, vilket kan ge Jan Björklund lite extra kraft under den pågående partiledarstriden med utmanaren Birgitta Ohlsson.

Kristdemokraternas situation blir dock allt mer bekymmersam. Endast 3,1 procent av väljarna uppger att KD är det parti de sympatiserar med. Någon rörelse uppåt i opinionen går alltså inte att skönja.

LÄS MER: SCB presenterar vårens stora partisympatiundersökning

Centerpartiet går på riksnivå framåt även i den här undersökningen. Partiet har ett allt starkare stöd bland kvinnor, men också bland högutbildade.

För flera partier är förändringarna inom den statistiska felmarginalen. Det gäller bland annat Socialdemokraterna. En varningsklocka för partiet är dock att partiet har svårt att locka unga väljare. Stödet för partiet är större bland väljare som fyllt 50 år eller är äldre. Partiet har samtidigt ett större stöd bland utrikes än bland inrikes födda.

SD ökar bland utrikesfödda

Sverigedemokraterna får i den här mätningen stöd av 13,5 procent av väljarna. Det kan tyckas lågt om det jämförs med övriga opinionsmätningar, men man ska här ha i minnet att det handlar om vilket parti väljarna sympatiserar med eller tycker bäst om. Om det vore val idag skulle 18,4 procent av väljarna rösta på partiet, enligt SCB.

Skillnaden beror på att många av dem som idag säger att de ska rösta på Sverigedemokraterna egentligen sympatiserar mer med ett annat parti. Det kan tolkas som att det fortfarande finns ett visst mått av missnöjesbeteende bland väljare som röstar på SD. En annan förklaring är att det kanske är enklare i en sådan här undersökning att säga att man tänker rösta på Sverigedemokraterna, än att man faktiskt tycker om partiets politik.

Värt att notera i dagens PSU är också att stödet för Sverigedemokraterna ökar bland utrikesfödda. I maj 2014 sympatiserade endast 2,5 procent av de utrikesfödda männen med SD, idag är den siffran uppe på 12,6 procent. En liknande utveckling kan ses bland utrikesfödda kvinnor. Här har stödet under samma period ökat från 1,3 procent till 9,0 procent. Den här uppgången ligger sannolikt bakom SD-ledningen beslut att inför valet nästa år satsa extra på att försöka locka just utrikesfödda att rösta på partiet.

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.