Olje-vd:n Sultan Ahmed al-Jaber, ledare för klimattoppmötet COP28 i Dubai 2023

COP28

FN:s 28:de klimattoppmöte COP28 hölls i Dubai 2023. Det mynnade ut i ett ”historiskt” avtal som de nästan 200 medverkande länderna godtog.
Enligt avtalet ska nu världen ”ställa om” från fossila bränslen, istället för att ”reducera” konsumtion och produktion av dessa.

Allt om: COP28

40 artiklar