En spruta med vaccin görs i ordning på en vårdcentral. På vårdcentralerna bedrivs primärvård, en viktig del i svenskt sjukvård. Med sjukvård menas de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka samt att utveckla vården.

Sjukvård

Riksdagen, regeringen och myndigheter beslutar om de lagliga förutsättningarna för svensk sjukvård, som regleras av bland annat hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientlagen (PL) och Patientsäkerhetslagen (PSL).
Regionerna och kommunerna beslutar om dimensioneringen och hur vården ska organiseras i form av sjukhus, vårdcentraler, vård i hemmet och på särskilda boenden.

Allt om: Sjukvård

355 artiklar