FN:s klimatkonferens COP27

FN:s årliga klimatkonferens hålls detta år i Sharm el-Sheikh i Egypten. Här samlas världsledare för att enas kring åtgärder som gör de globala klimatmålen i Parisavtalet genomförbara. SVT rapporterar live.

FN:s årliga klimatkonferens hålls detta år i Sharm el-Sheikh i Egypten. Här samlas världsledare för att enas kring åtgärder som gör de globala klimatmålen i Parisavtalet genomförbara. SVT rapporterar live.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
FN:s generalsekreterare António Guterres säger att fonden för skador och förluster är ett steg mot rättvisa, men att utsläppen fortfarande måste minska drastiskt. Foto: Peter Dejong/TT

FN:s klimatkonferens COP27

Överblick

Pinnat inlägg

"Har aldrig sett den vreden"

Erika Bjerström säger att COP27 är det rörigaste klimattoppmötet hon har bevakat.

- Jag har aldrig sett den vrede som de fattiga länderna gav uttryck för. Det var därför det var helt nödvändigt att man kom överens om den här fonden. För det handlar om rättvisa. Det handlar om att vi har byggt vårt välstånd på historiskt stora utsläpp under nästan 200 år. Nu är det de fattigaste som får ta konsekvenserna för det. Det budskapet verkar slutligen ha nått fram.

Många har uttryckt sin besvikelse efter COP27. Erika Bjerström säger att det trots allt är en ljusglimt att förhandlingarna fortfarande pågår.

- Att man är överens om att försöka lösa den här stora ödesfrågan. Det finns inget motsvarande inom något annat politiskt område, säger hon.

Pinnat inlägg

EU:s förhandlare: "Klimatet behöver mer"

Efter en hård nattmangling blev avtalet till slut klart och ordföranden Sameh Shokry kunde till slut klubba slutdokumentet.

Sårbara länder såg klimatfonden där rika länder ska bidra för klimatskador som en seger. Men EU:s klimatförhandlare Frans Timmermans var besviken över avtalets formuleringar kring utsläppsminskningarna

- Vi skulle ha gjort mycket mer. Det här är ett avgörande årtionde, men detta är inte ett tillräckligt stort steg framåt för planeten. Det innehåller inte nödvändiga åtgärder från de länder som släpper ut mest, sa Timmermans.

Läs mer om den nya klimatfonden i artikeln.

"Min allmänna inställning är positiv"

Under COP27 kunde länderna alltså inte enas om en utsläppsminskning.

- Min allmänna inställning till den här överenskommelsen är positiv. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi nu till sist har fått en överenskommelse som tar fasta på de mest sårbara och fattiga ländernas intressen, säger Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet.

Han fortsätter:

- Sedan är det så att det som står i avtalet absolut inte räcker för att nå de mål som finns bakom det internationella arbetet att undvika en farlig klimatförändring. Men efter 20-30 års debatt finns nu ett erkännande av de mest sårbara ländernas rättmätiga krav på att kunna få ersättning.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Sverige ska hantera frågan om klimathandelstullar

Nästa vår tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Det betyder bland annat att Sverige kommer att hantera frågan om klimathandelstullar.

- Det betyder att varor som vi importerar från länder utanför Europa som har producerats med klimatdåliga metoder ska bli lite dyrare för att vi på det sättet ska skydda europeiska företag som ändå lägger pengar och tid på att ställa om till rena energislag, säger Erika Bjerström.

Hon poängterar också att EU är splittrat i frågan.

-.Vi har Polen och Ungern som inte gärna vill driva på klimatarbetet eftersom de anser att de har fullt upp med pågående kriser. Det är ingen lätt uppgift som Sverige kommer att ha. Vi är också precis i början av att ha fåt en ny regering. Det ska bli intressant at se hur deras klimatpolitik på europeisk nivå kommer att utkristallisera sig.

Naturskyddsföreningen: "En stor bakläxa"

Hanna Bernheim Brudin, kommunikationschef på Naturskyddsföreningen, säger att hon under gårdagen inte trodde att det skulle bli någon överenskommelse.

- Det hade varit förödande, inte minst för förtroendet mellan de fattiga länderna och de utvecklade länderna. Men också för de globala klimatförhandlingarna. Så det var viktigt att man kom fram till något igår.

- Trots framstegen kring förluster och skador så är det här långt ifrån ett tillräckligt kraftfullt svar på klimatkrisen. Världens ledare har inte lyckats berätta hur man ska nå 1,5-gradersmålet och inte heller när fossila bränslen och subventioner ska fasas ut. Och det måste ju snart börja hända. Så stor bakläxa till länderna även om jag är glad över att man kom överens kring någonting i morse.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Oljeländerna vinnare efter COP27

Erika Bjerström säger också att, förutom de fattiga länderna, står oljelobbyisterna och oljeländerna som segrare efter COP27.

- Vi har aldrig sett så stor närvaro av oljeintressenter på ett klimattoppmöte. Därmed så kom inte det med någon skrivning om att fossila bränslen ska fasas ut vilket man kan tycka är självklart givet det klimatnödläge vi har.

Erika Bjerström: "Mycket som är oklart"

SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström säger att det är mycket som är oklart kring klimatfonden som har förhandlats fram:

- Vi vet inte vilka länder som ska bidra. En av stötestenarna var att EU ville att Kina skulle vara med och betala men allt det där har man skjutit på till nästa års möte.

- Men för de allra sårbaraste länderna var det här en jätteviktig seger. Förtroendet mellan rika länder i norr och fattiga länder i syd är nu hjälpligt återupprättat.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

SVT sänder direkt om klimatmötet i Sharm el-Sheikh

Klockan 10.00 har SVT en direktsändning om COP27. Där går vi bland annat igenom klimatavtalets viktigaste punkter. Det blir också analys och reaktioner tillsammans med SVT:s Erika Bjerström, Hanna Bernheim Brudin från Naturskyddsföreningen och Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet.

Markerad händelse

Svensk besvikelse över klimatuppgörelse

Överenskommelsen om en klimatfond välkomnas. Men i övrigt är man från svenskt håll inte särskilt nöjd med utfallet av det två veckor långa klimatmötet.

- Jag tycker att vi hade velat se ett bättre resultat, helt klart, säger Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumerie till TT.

EU, men även USA, har dock varit tveksamma till den så kallade klimatfonden.

- Jag tycker att det var välkommet att vi från EU:s sida kunde ta det steget och gå utvecklingsländerna till mötes i någonting som många hade efterfrågat, säger Mattias Frumerie.

Han lämnade mötet innan ett slutdokument hade klubbats igenom, men säger att Sverige framför allt hade velat se skarpare skrivningar kring utsläppsminskningarna.

- Det vi såg från EU:s sida innan jag lämnade var att innehållet i den överenskommelsen hade kunnat vara mycket bättre, säger han från flygplatsen i Istanbul under söndagsmorgonen.

Storbritanniens chefsförhandlare kritisk
Även Storbritanniens chefsförhandlare Alok Sharma är kritisk och radar i ett uttalande upp flera områden där han anser att tydliga åtaganden saknas i överenskommelsen, skriver Guardian.

- Vänner, i Glasgow (där COP26 hölls förra året) sade jag att 1,5-gradersmålets puls var svag. Tyvärr står den fortfarande under livsuppehållande behandling, säger Alok Sharma.

Norges klimatminister om avtalet

Norges klimatminister Espen Barth Eide säger så här om avtalet:

- Vi föreslog att man skulle fasa ut fossila bränslen, det här är inte med i avtalet, vilket jag hade föredragit. Avtalet är inte så starkt som vi ville att det skulle bli.

Espen Barth Eide säger också att det är viktigt att höja ambitionsnivån.

FN:s generalsekreterare: Ett viktigt steg mot rättvisa, men inte tillräckligt

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Senaste om: Klimat