Blå himmel vid turistmålet Den förbjudna staden i slutet av 2017 och smog över samma plats i oktober 2016. Foto: Susan Ritzén, SVT/TT

Pekingluften den bästa på fem år

Uppdaterad
Publicerad
Pekingborna har den senaste tiden kunnat glädjas åt dagar med blå himmel och klar luft. Tack vare gynnsamt blåsigt väder och hårda tag mot nedsmutsande industri har Pekingområdet lyckats nå sina utsläppsmål, enligt myndigheterna. Men Kinas koldioxidutsläpp ökar igen, hävdar forskare.

I medeltal har nivåerna av skadliga partiklar i Peking minskat med 20 procent jämfört med 2016. Luftkvaliteten i den kinesiska huvudstaden är den bästa sedan mätningarna inleddes för fem år sedan, enligt officiella siffror. Man har stängt det sista av de fyra stora kolkraftverken i staden. Detta är ett led i ambitionen att utveckla området kring Peking till en dynamisk megastad för över hundra miljoner människor.

Peking nått delmålet

Pekingområdet har nått sitt delmål för 2017 att minska utsläpp av partiklar av storleken PM2.5 till ett medelvärde under 60 mikrogram per kubikmeter luft. 35 mikrogram är målet för hela landet 2035. Det värde som Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar som säkert, är ett medeltal av 10 mikrogram i årsgenomsnitt.

Trycket på kineserna att ställa om från koleldning till gas har varit stort. Gaspriserna har skjutit i höjden och rapporter har dykt upp om ojämn tillgång på gas. Skolor och sjukhus har klagat hos myndigheterna på bristande leveranser.

Satsar på förnybar energi

Kina har satsat stort på utbyggnad av vattenkraft, vindkraft och även solenergi. SVT Nyheter besökte nyligen Solar Valley i Shangdongprovinsen där hundratals företag experimenterar med smarta lösningar med solkraft. Man har infört begränsningar för biltrafiken i storstäderna och stängt 2.000 nedsmutsande fabriker i Pekingområdet.

– Vädret påverkar luftkvaliteten, som kan variera snabbt. Förbätttringen av luften i Pekingområdet sammanföll med att Kinas ekonomi började bromsa in, säger Karl Hallding, forskningsledare och Kinaexpert på Stockholm Environment Institute till SVT Nyheter.

Tunga industrin viktigast

– Kina har en extremt stor andel tung industri. Det är orsaken till både den dåliga luften och Kinas omfattande utsläpp av växtgaser. Nu flyttar man ut smutsig industri från Pekingområdet vilket ger bättre luft där. Men totalt sett ser vi tyvärr att Kinas utsläpp av koldioxid börjat öka igen det senaste året, i takt med en ekonomisk återhämtning, säger han.

Han hävdar att Kinas drivkraft inte är klimatambitioner, utan ett försök att säkra tillgång på energi till sin industri.

– Det är miljörörelsen i väst som tillskriver Kina en världsledande roll att minska växthusgaserna för att sätta press på USA. Kinas satsningar på förnybar energi handlar om att man vill en mer breddad och säker tillgång på energi för sin fortsatta utbyggnad av den inhemska industrin, anser Karl Hallding.

Fakta: Luftföroreningar

Visa

Ett vanligt mått på partiklar är PM10, som förenklat är massan av partiklar i luften som är mindre än tio mikrometer (µm) i diameter.

Partiklar som är mindre än tio mikrometer i diameter (PM10) kan när man andas in dem nå ner i lungorna och orsaka lungsjukdomar.

Ett annat partikelmått som mäts är PM2,5 som är partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer. Dessa något mindre partiklar har en tydlig koppling till effekter på hälsan både på kort och lång sikt.

Olika källor

De större partiklarna, som även står för den största massan, kommer från slitage, exempelvis från dubbdäck. De mindre partiklarna kommer framförallt från förbränning och industriprocesser.

Minskning av utsläppen

Utsläppen av PM2,5 har minskat med en tredjedel i Sverige sedan 1990, men har endast minskat svagt sedan millennieskiftet.

Koncentrationen av PM2,5 har minskat sedan år 2000 och endast i södra Sverige överskrids miljömålets årsmedelvärde, 10 µg/m3. Halterna av PM10 riskerar i vissa svenska städer att överskrida miljökvalitetsnormerna men halterna har en minskande trend i våra storstäder.

Hälsoeffekter

Att andas in partiklar kan ge olika hälsoeffekter, beroende på vilka kemiska och fysikaliska egenskaper som partiklarna har.

Partiklar från slitage av dubbdäck har negativa hälsoeffekter på kort sikt när det gäller hjärt- och lungsjukdomar, samtidigt leder de till ökade besvär för exempelvis astmatiker.

Även exponering av trafikföroreningar under lång tid påverkar hälsan. Exempel på effekter är förtida död i hjärt- kärlsjukdomar och försämrad lungutveckling hos barn.

Gränsvärden

Det finns miljökvalitetsnormer för partiklar till skydd för människors hälsa. Normerna är gränsvärdesnormer som inte får överskridas. För exponering av PM2,5 i tätorter finns dock en målvärdesnorm.

I Sverige återfinns de högsta halterna av PM10 i städerna, framförallt på våren när slitagepartiklar från dubbdäcksanvändning virvlar upp från gatorna. Det är vanligtvis vid de tillfällena som miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids. De högsta halterna av PM2,5 återfinns i södra Sverige och påverkas framförallt av intransport av partiklar från kontinenten. Halterna av PM2,5 är dock under miljökvalitetnsnormen.

Källa: Naturvårdsverket

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer