Foto: TT

Cannabisolja, CBD-olja, cannabidiol – vad är det och fungerar det?

Uppdaterad
Publicerad

Mirakelmedicin eller överhajpad bluff? Substansen cannabidiol, CBD, får allt mer uppmärksamhet och påstås bota och lindra en rad sjukdomar och symptom – men vad stämmer egentligen?

CBD är en av hundratalet så kallade cannabinoider i cannabis-plantan och till skillnad från den rusgivande och mer kända substansen THC, är CBD inte psykoaktivt och orsakar i sig inget rus.

Både THC och CBD är dock farmakologiskt intressanta och det finns en stor potential för medicinsk användning – dels var för sig, dels i olika kombinationer dem emellan.

Historiskt har cannabisplantans medicinska egenskaper använts för en rad åkommor i stora delar av världen. Till exempel för att minska smärta eller för att lindra symptom från reumatism och epilepsi.

I dag har den här paletten av sjukdomstillstånd som cannabis sägs lindra och bota utökats än mer, trots att det vetenskapliga stödet för dess medicinska effekt ofta är svagt eller obefintligt.

CBD tas bort från lista på förbjudna substanser

Ett stort problem har dock varit att forskningen kring cannabis medicinska potential har försvårats av drogen klassats som en tung drog utan medicinsk potential, vilket bland annat inneburit att det gjorts få stora och välgjorda studier på människor.

Att det är svårt att ta patent på naturliga ämnen är också en anledning till att läkemedelsbolag inte investerat i studier på cannabis medicinska effekter.

Men mycket har ändå hänt de senaste åren och i dag kan vi se en mer avslappnad syn på just CBD.

Till exempel kommer antidopningsorganisationen Wada ta bort cannabidiol från sin lista på förbjudna substanser 2018 – medan cannabis och THC fortfarande är kvar på listan.

Vi kan också se att försäljningen av CBD-produkter, ofta i form av oljor, växt kraftigt de senaste åren.

Värd 10 miljarder 2020

CBD-industrin i USA är både stor och lönsam och omsätter knappt 3 miljarder kronor om året. Den beräknas dessutom växa och vara värd runt 10 miljarder kronor 2020.

Men från myndighetshåll har kritiken länge varit hård mot branschen.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA skickade nyligen ut ett antal brev till en rad stora återförsäljare av CBD-produkter i USA. Budskapet: Sluta marknadsföra era produkter med medicinska påståenden som inte backas av vetenskapen.

Myndigheten är också kritisk till att CBD-olja marknadsförs som kosttillskott trots att det enligt FDA är uppenbart att produkterna är läkemedel.

En ny studie på CBD-innehåll i produkter på den amerikanska marknaden visade också att 70 procent av de testade produkterna innehöll mer eller mindre CBD än vad innehållsförteckningen deklarerade.    

Svenska försäljare i laglöst land

I Sverige är det svårt att få fram siffror på hur stor branschen kring CBD-produkter är i dag, men att den växt kraftigt de senaste åren är tydligt.

De svenska försäljarna har länge verkat i en legal gråzon och marknadsfört sina produkter som livsmedel och kosttillskott.

Det här har inneburit att man befunnit sig i ett mer eller mindre laglöst land då man inte behöver följa läkemedelslagen och det är upp till tillverkarna själva att ansvara för att produkterna är säkra.

Konkret betyder det att köparna omöjligt kan veta om mängden CBD i produkten faktiskt är den som påstås, eller om den innehåller tungmetaller, andra läkemedel eller giftiga substanser. Man har heller inget ansvar för att samla in eventuella biverkningar.

Försäljningen drivs också av personliga vittnesmål som publiceras på försäljarnas sajter eller i Facebook-grupper, där människor vittnar om att CBD hjälper mot i princip alla symptom och sjukdomar som finns – en taktik som ofta används för att sälja kosttillskott utan att göra några direkta medicinska påståenden från säljarnas sida.

Detta har också kritiserats av Läkemedelsverket som just nu utreder om CBD ska klassas som ett läkemedel.

Hos en svensk näthandel för CBD-produkter lyfts personliga vittnesmål fram för att indirekt ge ett intryck av att cannabidiol kan vara verksamt vid behandling av cancer.
I en Facebook-grupp med nästan 23000 medlemmar finns tro och hopp om att CBD ska kunna bota och lindra allt från sömnproblem till dödliga cancerformer.

Kan CBD bota ovanliga sjukdomar?

I USA slog CBD igenom på bred front efter ett uppmärksammat CNN-reportage 2013, där man fick möta den femåriga flickan Charlotte Figi som lider av en mycket svår och ovanlig form av barnepilepsi, Dravets syndrom.  

Charlotte plågades av uppemot 300 kraftiga epileptiska anfall i veckan och efter att befintliga läkemedel inte fungerat testade föräldrarna att medicinera henne med en CBD-rik cannabis-olja, som minskade de epileptiska anfallen drastiskt.

Charlotte Figi lider av den svåra och ovanliga epilepsisjukdomen Dravets syndrom och blev tidigt en symbol för för den medicinska cannabis-rörelsen. Foto: TT

Och det är just när det gäller att lindra och minska kramper vid svårbehandlad och ovanlig epilepsi som CBD visat mest lovande resultat.

I en översiktsartikel från 2016 gick ett antal forskare igenom en rad studier på cannabidiols medicinska effekter och pekade ut ett antal områden där CBD-läkemedel kan vara extra intressanta.

Epilepsi:

Här pekar både tidig kliniska data och anekdotiska bevis på att CBD kan vara effektivt mot epilepsi och då specifikt svårbehandlade former som drabbar barn, till exempel Dravets syndrom och Lennox-Gastauts syndrom.

Ett brittiskt läkemedelsbolag, GW Pharmaceuticals, är också i slutfasen med ett CBD-baserat läkemedel som många hoppas snart ska kunna skrivas ut till barn som lider av svår epilepsi.

En studie från 2017 på 120 barn och unga vuxna med Dravets syndrom ger ytterligare tyngd åt CBD-behandling vid epilepsi. Man kunde då visa en statistiskt signifikant minskning av svåra epilepsianfall hos gruppen som fick cannabidiol. Dock fick CBD-gruppen även fler biverkningar än placebogruppen.

Schizofreni och psykossjukdomar:

I dag vet vi att cannabisanvändning är en av flera riskfaktorer för att drabbas av schizofreni och andra psykossjukdomar. Och att man ska kunna lindra och behandla detta med substanser från cannabis-plantan låter kanske konstigt, men just cannabidiol antipsykotiska egenskaper studeras nu noga.

I översiktsartikeln för forskarna fram att olika studier visat att det är möjligt att lindra symptom från schizofreni med CBD. Och bland de över 100 studier på cannabidiol som just nu finns registrerade finns flera vars framtida resultat kan klargöra CBD:s potential vid psykossjukdom.

Samma brittiska läkemedelsbolag som utvecklar det CBD-baserade epilepsiläkemedlet har också, i en nyligen publicerad och välgjord studie, visat att CBD kan ge symptomlindring vid schizofreni.

Beroendesjukdom:

Ett annat intressant område där CBD spås ha ett medicinskt användningsområde handlar om beroendesjukdom. Just nu pågår studier kring behandling av problematiskt bruk av alkohol, kokain och opioider.

Det finns också studier som tyder på att CBD kan minska abstinensbesvär hos människor som försöker sluta med cannabis.

Dosen som säljs långt under den i studier

Om man ska försöka sammanfatta det vetenskapliga läget kring cannabidiols medicinska potential skulle man kunna säga att det händer väldigt mycket just nu, men att vi fortfarande vet för lite.

Man kan också slå fast att i det här osäkra läget är det många som tjänar pengar på att sälja CBD med löften som inte kan backas upp med evidens. Och att CBD just fått ett rykte som mirakelmedicin kan göra att placeboeffekten hos dem som använder oljan är extra stark.

Ett problem som också lyfts kring självmedicineringen med CBD-olja är själva dosen. Den mängd som säljs i dyra småflaskor på nätet är nämligen ofta långt ifrån den dos som ges i kliniska experiment.

En flaska på 50 milliliter som säljs i en svensk nätbutik för 700 kronor innehåller till exempel lika mycket CBD som i vissa studier ges som dagsdos.

CBD viktig del när fler legaliserar cannabis

Ett område där CBD är extra intressant handlar om dess nivåer i den cannabis som konsumeras runt om i världen.

I dag pekar det mesta nämligen på att mer CBD-rik cannabis kan minska drogens negativa effekter och att relationen mellan CBD och den rusgivande substansen THC är viktig om man vill minska skadorna med cannabis.  

Stora delar av den cannabis som konsumeras i dag innehåller höga halter av THC och lägre halter CBD, vilket allt fler forskare och experter pekar ut som ett problem.

– I vår forskning har vi sett att CBD-rik cannabis inte innebär samma risk för till exempel psykos, beroende och minnesproblem, säger den svenska forskaren Amir Englund på Kings Collage i London.

I Kanada kommer cannabis att legaliseras sommaren 2018. Foto: TT

I våras publicerade han och kollegor en artikel i Lancet Psychiatry om hur man kan minska riskerna med cannabis – och nu har man precis dragit igång ett nytt forskningsprojekt som ska undersöka vilken den optimala relationen mellan THC och CBD är för att minska negativa effekter under själva ruset.

45 försökspersoner kommer att vid olika tillfällen få olika doser av THC och CBD, för att undersöka hur dessa påverkar bland annat minne och paranoia.

– Vi hoppas kunna få en bättre förståelse för hur vi kan göra cannabis säkrare, vilket i sin tur kan vara till hjälp i länder som legaliserat cannabis. 

Amir Englund tror också att mer kunskap om hur CBD-nivåerna i cannabis påverkar drogens skadeverkningar kan vara till hjälp även i länder där cannabis är olagligt.

– Även en svart marknad går att påverka och man kan till exempel tänka sig att straffen kring cannabis med hög THC- och låg CBD-halt kan vara hårdare än straffen för cannabis med lägre halt av THC och högre halt av CBD.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App Store
Ladda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.