Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Forskare: Okontrollerat fiske leder till kollapsade fiskbestånd

Fina fisken – Men varifrån kommer den? Foto: Björn Larsson/TT

Den globala fiskkonsumtionen ökar. Samtidigt visar en ny studie att var tredje fisk som fångas inte rapporteras. Något som kan få stora konsekvenser för världens fiskbestånd, varnar forskare.

32 miljoner ton fisk fångas varje år utan att fångsterna rapporteras, enligt studien som publiceras i tidskriften Nature Communications. Det innebär att trycket på vissa fiskbestånd är högre än vad man trott.

– Studien är oroande, menar Maciej Tomczak, marinbiolog och forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum:

– Vi ser redan nu en trend där fångsterna minskar, trots att fisketrycket är hårt. Vi vet att fiskbestånden minskar. Om samtidigt 30 procent av fiskfångsterna inte kontrolleras eller rapporteras är det en mycket riskabel situation, som kan leda till kollaps av hela bestånd och förändra ekosystem.

Bristande rapportering

Den kanadensiska studien utgår från FN:s statistik från 200 länder, och forskarna konstaterar att länder ofta inte räknar med fiskfångster som sker illegalt, slängs överbord, eller som sker i mindre skala.

Totalt uppskattar de den totala fiskfångsten låg på 109 miljoner ton fisk år 2010, istället för 77 miljoner ton som man tidigare trott.

Forskarna menar att det okontrollerade fisket samtidigt döljer den negativa trend där fångsterna minskar på grund av att fiskebestånden krymper.

 – Studien visar hur lite vi egentligen vet om vad som sker i fiskeindustrin, och innebär problem vad gäller att studera konsekvenserna av det fiske som sker i världshaven, menar Maciej Tomczak.

 – Det får följder på hela det marina livet.

”En av våra viktigaste naturresurser”

Maciej Tomczak menar att det dock skett vissa förbättringar vad gäller kontrollen av det fiske som sker. Ett exempel är den FN-resolution som antogs av medlemsländerna i december förra året där ett av målen går ut på hur haven och de marina resurserna ska bevaras.

– Det handlar om att ta hand om fiskbestånden, som är en av våra viktigaste naturresurser, och allt fler börjar förstå det. I grunden är ju frågan hur vi ska kunna ha kvar havens biodiversitet om vi även i fortsättningen vill kunna äta vildfångad fisk.

Pauly D. och Zeller D., Catch reconstructions reveal that global marine fisheries catches are higher than reported and declining Nature Communications 2016-01-19 DOI: 10.1038/ncomms10244