Foto: SVT/, Anders Wiklund/TT
Debattinlägg

”Politiker, sluta slösa med skattebetalarnas pengar!”

”Våra politiska företrädare måste berätta vad de vill göra för att komma tillrätta med slöseri och ineffektivitet i offentlig sektor innan valdagen den 9 september. Det är det minsta vi kan kräva om de förväntar sig att vi ska rösta på just dem”, skriver Johan Gustafsson.

Om debattören

Johan Gustafsson
Chef för Slöseriombudsmannen, Skattebetalarnas Förening

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Valrörelsen är i full gång och de politiska partierna försöker övertrumfa varandra med nya vallöften. Men inget parti pratar om det som borde vara en av valrörelsens viktigaste frågor: det omfattande slöseriet med våra skattepengar.

Bara under årets första sex månader har Slöseriombudsmannen uppmärksammat  slöseri med skattebetalarnas pengar i storleksordningen 25 miljarder kronor.

Det är knappast växelpengar ens i statsbudgeten och blir resten av året inte bättre motsvarar det 7 000 kronor per skattebetalare.

Sverige har bland de högsta skatterna i hela världen. Det finns många exempel på hur våra skattepengar används på rätt sätt och till rätt saker, som utbildning, sjukvård och omsorg.

Men tyvärr finns det alldeles för många exempel på när våra skattepengar används på fel sätt eller till fel saker.

Skattebetalarna driver sedan 2010 Slöseriombudsmannen, vars uppgift är att granska hur skattebetalarnas pengar används.

Resultatet av våra granskningar är tyvärr nedslående. Inte bara för att pengar slösas bort på grund av felaktiga beslut, undermåliga analyser, och slarv.

Lika illa är att de som är ansvariga ägnar så lite tid åt att följa upp vad som blivit fel och undvika att det händer igen.

Låt mig bara nämna några aktuella exempel på hur makthavarna slösar med våra skattepengar:

Men slöseri med skattepengar handlar inte bara om politiker som berikar sig själva eller använder skattebetalarnas pengar utan nytta för dem som betalar.

Minst lika allvarligt är den ineffektivitet som präglar stora delar av offentlig sektor.

En studie som WSP gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att kommunerna skulle kunna frigöra över 40 miljarder kronor varje år om alla kommuner presterade lika bra som de kommuner som ger sina invånare bäst välfärd till lägst kostnad. En uppföljande rapport visade att landstingen skulle kunna frigöra nästan 20 miljarder till.

Våra politiska företrädare måste berätta vad de vill göra för att komma tillrätta med slöseri och ineffektivitet i offentlig sektor innan valdagen den 9 september.

Det är det minsta vi kan kräva om de förväntar sig att vi ska rösta på just dem.

För snart hundra år sedan konstaterade socialdemokraten Gustav Möller att ”varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. Det är lika sant nu som då.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.