Debattinlägg

Amanda Malmberg: ”Downs syndrom är min superkraft!”

”Vi är som batterier spridda med energi, glädje, kärlek och envishet”, säger bloggaren och föreläsaren Amanda Malmberg på Internationella Downs syndrom-dagen.

Om debattören

Amanda Malmberg
Bloggare, föreläsare och författare

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Downs syndrom

  • Beror på en kromosomförändring – personer med Downs syndrom har i de allra flesta fall tre exemplar av kromosom 21, och därmed alltså 47 kromosomer i cellerna i stället för 46.
  • Personer med Downs syndrom har inlärningssvårigheter av varierande grad. Diagnosen innebär en ökad risk för medfött hjärtfel, hormonrubbningar och leukemi. Däremot är risken för att drabbas av vissa andra cancerformer och hjärt- kärlsjukdomar mindre hos personer med Downs syndrom.
  • I Sverige har ungefär ett barn av 700-800 Downs syndrom. Sannolikheten för att barnet ska ha Downs syndrom ökar ju äldre föräldrarna är.

Källa: Svenska Downföreningen, Läkartidningen, Nationalencyklopedin (TT)

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.