Bröderna som anklagades för mordet på Kevin för 20 år sedan.
Foto: SVT & TT
Debattinlägg

Alhem: ”Kevins föräldrar kommer aldrig att få veta vad som ligger bakom hans död”

”Nu är det som så att detta aldrig kan klaras upp. Nästan tjugo år har nämligen förflutit utan att man gjort några som helst ansträngningar för att det här fallet ska få en lösning. Det är en väldig belastning för alla inblandade – och en oerhörd belastning för samhället”, skriver Sven-Erik Alhem.

Om debattören

Sven-Erik Alhem
Fd, överåklagare och förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Den rättsvidriga process som denna utredning mot två barn innebär och som resulterade i att de under en presskonferens ”dömdes” för denna hemska gärning – det vill säga att de låg bakom Kevins död, denna process trodde många var skyddad av en ansvarig åklagare som värnade rättssäkerheten.

I själva verket var det en polischef som höll i alltihop och som också var ansvarig för hur allt verkställdes. Någon i praktiken fungerande åklagare fanns inte.

När nu den så kallade ”domen” kommer i form av ett nytt åklagarbeslut, ett beslut som friar de tidigare utpekade mördarna, så faller också denna dom hårt mot rättsväsendet.

Det regelverk som fanns på den tiden har tidigare anförts som skäl för att det inte behövdes några ombud/försvarare för barn. Men inte heller det är med sanningen överensstämmande, därför att det är en självklarhet, om du ser till Europakonventionen, att man aldrig ska hålla långa förhör med barn.

Hade man till exempel haft sådana förhör med vuxna, så är det självklart att man hade haft försvarare närvarande.

Så inte heller det går ihop.

Att man låtit denna långa plåga fortgå, dels gentemot de nu vuxna barnen, dels gentemot föräldrarna som länge levt i tron att rättvisa skipats.

Bara det att de inte upplystes om att det hade kunnat påkallas en domstolsprövning av skuldfrågan, det är också hårresande.

Men glöm inte Kevins föräldrar!

Länge levde även de i tron att detta var uppklarat.

Nu är det tvärtom så att detta aldrig kan klaras upp. Nästan tjugo år har nämligen förflutit utan att man gjort några som helst ansträngningar för att det här fallet ska få en lösning.

Det är en väldig belastning för alla inblandade – och en oerhörd belastning för samhället.

Därmed adderas ytterligare en börda till det svenska rättsväsendets förtroendekris: Palmeutredningen går till historien som rättsskandal av Guds nåde, Quick-målen likaså. Och nu fallet Kevin. 

Vi riskerar en kris för det svenska samhället. Det blir svårt för allmänheten att lita på att rättsväsendet gör sitt bästa.

Vad som nu krävs är att någon representant för staten ber om ursäkt för den urusla utredning som gjorts.

Och det som aldrig kan läkas, är att Kevins föräldrar aldrig torde ges en chans att få reda på vem som ligger bakom Kevins död.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.