”Inom ekoodlingen kan pollinerarna hitta blommande växter under en större del av säsongen – i form av ogräs som annars sprutas bort med ogräsmedel på och kring icke-ekologiska åkrar”, skriver Eva Gustavsson. Foto: Paul Kleiven / TT
Debattinlägg

”Hög tid för jordbrukarna att värna om våra bin”

Publicerad

”Konventionella bönder säger nu att de måste spruta ännu mer av andra gifter och att det inte blir bättre för miljön. De tycks inte förstå grundvalen för sin egen existens – ett hållbart ekosystem med bland annat god tillgång till pollinerande insekter”, skriver biodlaren Eva Gustavsson med anledning av EU-beslutet om att förbjuda vissa insektsgifter.

Om debattören

Eva Gustavsson
Civilingenjör och biodlare

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Snart förbjuds tre insekticider av typen neonikotinoider i EU. Det gäller för allt utomhusbruk, inte längre bara i blommande grödor av intresse för bin och andra pollinerare.

Forskarna har konstaterat att dessa ämnen, imidakloprid, tiametoxam och klotianidin, är en orsak till att humlor, bin och andra pollinerande insekter minskar i antal.

Miljövänner och de flesta biodlare jublar över beslutet, men de konventionella bönderna är missnöjda. De ämnen som nu förbjuds används främst inom sockerbets- och rapsodlingen för att motverka angrepp av insekter på småplantorna.

En anledning till att vara rädd om pollinerarna är att värna jordbruket och trädgårdsodlingen för framtiden.

En långsiktigt hållbar matförsörjning kräver att vi kan behålla olika viktiga resurser även i framtiden, till exempel nyttoinsekter och mikrolivet i jorden. Detta är oundgängliga delar i ett hållbart ekosystem.

Nu säger konventionella bönder att de måste spruta ännu mer av andra gifter och att det inte blir bättre för miljön.

De tycks inte förstå grundvalen för sin egen existens – en levande jord och ett hållbart ekosystem med bland annat god tillgång till pollinerande insekter.

Samtidigt lägger allt fler odlare om till ekologiskt, allteftersom efterfrågan på giftfri och hälsosam mat ökar. Det visar att besprutning alls inte är någon nödvändighet, ekoodlarna kan till och med i vissa fall få högre skördar eller bättre täckningsbidrag på sina odlingar.

Inom ekoodlingen kan pollinerarna hitta blommande växter under en större del av säsongen – i form av ogräs som annars sprutas bort med ogräsmedel på och kring icke-ekologiska åkrar.

Bekämpningsmedel är alltså till skada för insekter även på andra sätt än ren giftverkan.

En annan aspekt är hur viktigt det egentligen är att odla sockerbetor?

Livsmedelsverket och hälsomedvetna medborgare är för en gångs skull överens: vi får bättre hälsa ju mindre socker vi konsumerar.

Sockret ligger bakom eller misstänks vara en av orsakerna till bland annat diabetes, övervikt, karies, cancer, depressioner och hjärt-kärlsjukdomar.

När vi slopar gifterna kommer bina att få det lättare att överleva och sannolikt kommer då också honungsskördarna att öka. En måttlig mängd honung varje dag är bra för hälsan till skillnad från de stora mängder socker som de flesta människor äter.

En viktig anledning till att sockerkonsumtionen är så stor, är att sockret är mycket billigt jämfört med honung, torkad frukt och andra naturliga sötningsmedel. Den andel av hushållens inkomster som går till livsmedel har minskat under de senaste decennierna, trots att matkonsumtionen har förskjutits mot dyrare livsmedel som kött och frukt.

Det kanske kostar lite extra pengar att rädda pollinerarna och den biologiska mångfalden – men vi har faktiskt råd med det.

Det är värt en liten uppoffring att få fortsätta njuta av frukt, bär, kaffe och andra pollineringsberoende matvaror!

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

opinion

Mer i ämnet