Foto: Oscar Stenberg/Magnus Andersson/TT
Debattinlägg

”Förbjud reklamen och fortsätt höja tobaksskatten”

Publicerad

”Vi måste minska industrins makt och inflytande samtidigt som vi ökar individers och civilsamhällets påverkansmöjligheter. Feministiskt initiativ vill [...] begränsa tillgången på tobak och industrins plats i samhället”, skriver debattören.

Om debattören

Farida al-Abani (Fi)
partiledare, folkhälsovetare och tobaksavvänjare

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I dag fick Sverige en ny tobakslag, det är inte den första och får inte bli den sista. För trots den nya lagstiftningen finns mycket kvar att göra för att värna hälsa, livskvalitet och liv, särskilt om vi tar hänsyn till de globala effekterna av vårt tobaksbruk och ser till odlares arbetsförhållande, barnarbete och miljöpåverkan.

Feministiskt initiativ välkomnar den nya lagen i sin helhet men nu är det dags att skriva motioner och förslag på morgondagens folkhälsopolitik.

Industrin planerar i skrivandes stund hur de ska locka till sig nya generationer och kringgå nya lagar, och där måste vi ligga ett steg före. För att nå målsättningen om ett rökfritt Sverige 2025, med målet en daglig rökning på under fem procent, behövs inte en utan många (fler) insatser.

Varje år dör cirka 12 000 människor till följd av sin rökning. Sju miljoner om vi räknar globalt. Vi vet också att 1,3 miljoner barn arbetar på tobaksfält och vi vet att siffran beräknas stiga. Det är oacceptabelt. Oacceptabelt men ingen nyhet.

I över 70 år har vi känt till tobakens skadeverkningar.

1977 blev det obligatoriskt med varningstext på förpackningar.

1994 fick vi en tobakslag där bland annat rökfria skolgårdar ingick.

1997 satte vi åldersgränsen 18 år för att få köpa tobaksprodukter.

2005 blev det förbjudet att röka inomhus på restauranger och 2016 blev det obligatoriskt att märka förpackningar med varningsbild och telefonnummer till Sluta röka-linjen.

Detta är bara lite av allt som gjorts inom det tobaksförebyggande arbetet. Tobaksindustrin har under hela denna tiden förnekat och levt på att sprida tvivel, tvivel som än idag finns kvar och gör att försäljningen fortsätter spira.

Därför fortsätter vi och idag, den 1 juli 2019, uppdateras alltså tobakslagen ytterligare en gång. En lag som för de som arbetat med den dock inte är ny utan är förslag som civilsamhället och experter kämpat för i flera år.

Det är en lag som Astma- och allergiförbundet och Unga allergiker har kämpat för, för att ge vuxna och unga tillgänglighet till våra offentliga rum.

Det är en lag som Yrkesföreningar mot tobak har kämpat för, eftersom de sett konsekvenserna hos patienter och lärare.

Det är en lag som patientorganisationer som Cancerfonden och Hjärt- och lungfonden har stöttat, då de sett det lidande tobak resulterar i.

Det är en lag som Unga drogförebyggare och A non smoking generation har kämpat för, för att säkerställa att färre fastnar i missbruk och för att vi vet hur utbrett barnarbete och utnyttjande av arbetare och miljö är i relation till tobaksprodukter. Och vi har majoriteten med oss.

En undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten visar att de flesta är positiva till den här lagen. En majoritet av rökarna vill dessutom sluta för gott. De enda som har kämpat mot lagen är de som har mest att förlora – tobaksindustrin.

Vi gläds alltså åt lagen samtidigt som vi blickar framåt. Feministiskt initiativ har flera förslag på hur vi kan motverka bruket av tobak och industrins påverkan på människors frihet. Det är förslag som går i linje med forskningen och den tobakskonvention som Sverige har undertecknat men inte helt följer.

Vi måste minska industrins makt och inflytande samtidigt som vi ökar individers och civilsamhällets påverkansmöjligheter. Feministiskt initiativ vill satsa på stöd och behandling, arbeta förebyggande och begränsa tillgången på tobak och industrins plats i samhället.

Några konkreta förslag är:

  • Förstärka stödet tillde många som vill sluta genom att utbilda fler tobaksavvänjare inom primärvård, socialtjänst och skolhälsovård
  • Ge ökat stöd till forskning för att förbättra avvänjningsmetoder, särskilt för grupper som är svårare att nå och som har svårare att slut
  • Ersätta lagen om rökfri skolgård med tobaksfri skoltid
  • Förbjuda tobaksautomater och försäljning av tobak utan personal
  • Förbjuda exponering av tobak i butik
  • Förbjuda reklam av tobak
  • Fortsätta att gradvis höja skatten på tobak
  • Införa neutrala tobaksförpackningar

Feministiskt initiativ är det parti som tar folkhälsa och global rättvisa på största allvar och vi har politiken som behövs.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.