Gustav Fridolin (MP) i SVT:s Morgonstudion.
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Foto: SVT
Debattinlägg

”Ojämlikheten stannar inte vid skolporten”

Opinion ·

”Vi vet att elever som tidigt hamnar på efterkälken i skolan med tiden får allt svårare att komma ikapp och i en del fall blir de föremål för gängens rekryteringsförsök”, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Om debattören

Gustav Fridolin (MP)
Utbildningsminister och språkrör för Miljöpartiet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

SVT Uppdrag gransknings kartläggning visar att många manliga elever från utvalda skolor numera återfinns i belastningsregistret.

LÄS MER: Här är var fjärde kille dömd för brott efter högstadiet

Det handlar om brottslighet som är vanlig bland yrkeskriminella, bland annat grovt vapenbrott, misshandel och narkotikabrott.

Kartläggningens resultat samstämmer med den bild som poliser, lärare, socialsekreterare och forskare beskriver.

Ojämlikheten i samhället stannar inte vid skolporten, snarare förstärks den.

Sådant som hur många böcker som står hemma i bokhyllan är fortfarande en avgörande faktor för dina skolresultat.

Polisen har i sin rapport om utsatta områden beskrivit att elever som inte hittar sin plats i skolans lärmiljö lättare rekryteras till de kriminella gängen och begår grova brott.

Rättsstatens viktigaste uppdrag än att säkra människors grundläggande trygghet. Vi måste stoppa nyrekryteringen till gängen.

De kriminella gängen ska pressas tillbaka polisärt och aldrig tillåtas använda sin maktutövning för att dra in ungdomar i kriminalitet. Samtidigt måste skolans positiva kraft stärkas.

Med Miljöpartiet i regeringen tillförs nu mer pengar till polisen och lagstiftningen skärps. Det handlar bland annat om höjda minimistraff för de grova formerna av utpressning, rån och olaga hot.

Vi skärper vapenlagstiftningen för att minska vapnen i omlopp och lyfta bort vuxna kriminella från gatan vilket även är avgörande för att lyckas med det brottsförebyggande arbetet bland unga.

För unga som begår brott behövs anpassade straff, till exempel ungdomsövervakning.

För att få stopp på bilmålvakter, identitetskapare, narkotikabrottslingar och ekobrott måste polisens samverkan med andra myndigheter fortsätta utvecklas.

Vi ser också till att skolor som har tuffast förutsättningar inte lämnas ensamma att klara uppdraget.

Därför genomförs nu det största statliga uppdraget sedan kommunaliseringen där staten genom avtal med skolhuvudmän arbetar direkt för att se till att fler når kunskapsmålen på dessa skolor.

Vi vet också att elever som tidigt hamnar på efterkälken i skolan med tiden får allt svårare att komma ikapp och i en del fall blir de föremål för gängens rekryteringsförsök.

Därför stärker vi specialpedagogiken och ger genom en läsa-skriva-räkna-garanti lärare starkare mandat att sätta in det stöd en elev behöver redan i lågstadiet.

Vi investerar i brobyggare som ska finnas på utsatta skolor och vara en länk till samhället samt förstärka skolresultat och trygghet.

Den viktigaste delen i stärkandet av skolan är att ge lärare och elever mer tid tillsammans, därför investerar vi i fler lärare, mer tid för lärarna och i att fler ska vilja bli lärare.

Rättsstaten får aldrig backa från uppdraget att säkra alla medborgares trygghet.

Ungas kreativitet och talang ska tas tillvara på en arbetsplats, inte en brottsplats.

De kriminella gängen ska få anställningsstopp.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.