Debattinlägg

”Föräldrar tvingas lämna bort sina barn”

”Allt fler föräldrar till barn med funktionsnedsättning tar slut. De har vakat och tagit hand om barnet och till slut går det inte längre. Till slut tvingas de lämna bort sitt barn, är det så vi ska ha det?” säger Maria Persdotter som är förbundsordförande för RBU, angående SVT Nyheters granskning om så kallade barnboenden för barn med funktionshinder.

Om debattören

Maria Persdotter
Förbundsordförande Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Nu får det vara nog! När barn med funktionsnedsättning inte längre får växa upp i sin familj utan tvingas flytta till barnboenden, då har det gått för långt!

SVT:s granskning visar i kalla siffror precis det som vi i RBU anat: allt fler kommuner planerar för att bygga nya barnboenden.

Föräldrar som ansökt hos Försäkringskassan om personlig assistans till sitt barn med funktionsnedsättning och fått avslag eller fått assistansen indragen, de föräldrarna orkar inte längre.

År av vaknätter, oro, stora svårigheter att sköta sitt arbete, syskon som far illa – allt detta tar ut sin rätt. Föräldrarna ser sig till slut ingen annan råd än att lämna bort sitt barn.

Men hur har det kunnat bli så här?

Regeringen skyller på domar, men det är inte hela sanningen.

Inför 2016 fick Försäkringskassan tydliga order från regeringen om att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansen. Och det har myndigheten gjort.

Över 1 600 färre har personlig assistans idag jämfört med när regeringen tillträdde och det är i princip omöjligt att då assistans beviljad för den som ansöker för första gången.

Regeringen bär ett tungt ansvar för att det ser ut som det gör.

Men tidigare borgerliga regeringar kommer inte heller undan. De senaste tio åren har det blivit allt svårare att få personlig assistans och de sittande regeringarna har inte gjort ett dugg åt detta.

Nu är det snart val och de båda stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, har inte ett enda offensivt förslag när det gäller LSS och personlig assistans. Det är för ynkligt!

En färsk opinionsundersökning som Novus gjort på uppdrag av RBU visar dessutom att den förda politiken inte har väljarnas stöd. 92 procent svarar att barn med funktionsnedsättning ska ha det stöd som behövs för att de ska kunna växa upp i sin familj.

För det är där vi har hamnat. I en situation där barn med funktionsnedsättning INTE får växa upp i sin familj.

Ni politiker i S och M, som har ambitionen att få många röster och vinna val för att kunna bilda regering, ni har ännu lite tid på er.

Vill ni att barn med funktionsnedsättning ska hamna på barnboenden för att föräldrarna uttömt sina sista krafter?

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.